Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés

Eenheid Ceremonieel/ICMS krijgt vorm

x
2 pelotons van vlootpersoneel en mariniers deden mee aan het defilé in Bergen op Zoom, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. (Foto: Phil Nijhuis)

Door het mede-uitvoeren van plannings- en ondersteuningstaken bij ceremoniële inzet directies, eenheden, afdelingen en bureaus van de Koninklijke Marine ontlasten. En daarnaast ondersteuning bieden bij inzet tijdens nationale calamiteiten. Daartoe is de eenheid Ceremonieel/Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) in het leven geroepen. Deze zogenoemde producteenheid valt onder de Koninklijke Marine Reserve. “Wij zijn allemaal bereid om een wezenlijke bijdrage te leveren.”

Schoenen gepoetst. Vouw in de broek. Hagelwitte petkap. Stormbandje onder de kin. Handschoenen aan. Witte koppel om de jas. Onderscheidingen van modelformaat. Geweer over de schouder. Elke militair van de Koninklijke Marine weet wat er aan de hand is; een militaire ceremonie. Dat hoort er bij. Door ceremonieel vertoon op Prinsjesdag, bij ontvangsten van staatshoofden, ambassadeurs en bij herdenkingen, laat de krijgsmacht zich van zijn beste kant zien. Het moet alleen allemaal even tussen de rest van de werkzaamheden door gebeuren.

Uitdrukkelijke wens

“Vanuit het project Fleet Marine Squadron is de uitdrukkelijke wens voortgekomen, om reservisten in te zetten binnen een eenheid Ceremonieel/ICMS”, aldus de commandant hiervan, majoor der mariniers Jurriaan Geul. “Ceremonieel wordt in basis uitgevoerd door operationele eenheden, maar die hebben daar niet altijd tijd en capaciteit voor. Onze reservisten kunnen zich toeleggen op deze taak en daar ruimte voor maken in hun agenda. We creëren daarmee een groep militairen die beroeps-collega’s kan ontlasten.”

“Ceremonieel blijft onderdeel van de vaardigheden van iedere militair.” (Foto: SGTBDAV Sjoerd Hilckmann)

Extra eenheid

Plaatsvervangend chef Kabinet C-ZSK, hoofd Bureau Ceremonieel en tevens protocolofficier Koninklijke Marine is kapitein-luitenant ter zee Wilco Kramer: “Ik ben heel blij met deze ondersteuning vanuit de Koninklijke Marine Reserve. Het geeft de afdeling Nationale Operaties (N3) en Bureau Ceremonieel van de Commandant der Strijdkrachten een extra eenheid die de marine bij ceremoniële evenementen kan vertegenwoordigen. Ik zeg nadrukkelijk ‘extra eenheid’, omdat we allemaal verantwoordelijk blijven voor ceremoniële kennis en kunde. Ik wil de indruk wegnemen dat ceremonieel voortaan alleen op het bord van reservisten ligt. Het blijft onderdeel van de vaardigheden van iedere militair”.

‘Onze taken lopen uiteen van het vormen van een erewacht tot ceremoniële inzet bij dodenherdenkingen en defilés’

Zo optimaal mogelijk

“Door zo te werken heeft de KM een eenheid die net iets vaker ceremoniële taken uitvoert en dus bovengemiddelde ervaring ontwikkelt; goed voor de continuïteit in de uitvoering van ceremoniële taken”, aldus Geul. “We hebben ons eigen team instructeurs die met het vaste bureau Ceremonieel KM de ceremoniële kennis en kunde borgen. Door zeer regelmatig te oefenen kunnen wij zorgen dat de uitvoering van het ceremonieel zo optimaal mogelijk gebeurt. Als visitekaartje van de Koninklijke Marine streven wij naar een hoog niveau. Onze taken lopen uiteen van het vormen van een erewacht bij het uitreiken van geloofsbrieven aan de Koning tot ceremoniële inzet bij dodenherdenkingen en defilés. Daarnaast leveren we instructeurs voor het opwerken van eenheden voor ceremoniële activiteiten, zoals commando-overdrachten. Tot slot leveren we draagploegen met mariniers voor uitvaarten met militaire eer of voor leden van het Koninklijk Huis. In het verleden zijn onze draagploegen ook ingezet bij de repatriëring van de slachtoffers van de ramp met de MH17.”

Ceremoniële demonstraties gegeven tijdens de Nationale Taptoe. (Foto: LTZ 2OC (SD) André Eilander)

Wezenlijke bijdrage

“Onze eenheid bestaat momenteel uit bijna 60 reservisten, van alle dienstgroepen, zowel vloot als mariniers, met een kleine staf, een groep Officieren Belast met de Leiding en een groep instructeurs”, aldus sergeant majoor van de mariniers Richard van den Berg, chef d’équipage van Ceremonieel/ICMS. “Deze laatsten houden maandelijks trainingsavonden, onder leiding van de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers.”

Kramer: “Het is een geruststellende gedachte dat we ceremoniële kennis en kunde binnen de marine nu beleggen bij een grotere groep collega’s. Onze eerste Tamboer-Maître begeleidt nu bijvoorbeeld 12 reservisten die als instructeur voor KM-eenheden kunnen worden ingezet”. Volgens de plaatsvervangend commandant van de eenheid, luitenant ter zee 2OC (SD) André Eilander geeft het al deze reserve-militairen ‘voldoening om de KM te kunnen dienen’. “Wij zijn allemaal bereid om naast ons reguliere werk, ons bedrijf of onze studie, een wezenlijke bijdrage te leveren en daar zijn we trots op.”

Met goed gevolg

“We zijn formeel pas sinds 1 oktober 2019 van start gegaan, maar hebben niettemin al een aantal inzetten gehad”, vervolgt Van den Berg. “We hebben bijvoorbeeld ceremoniële demonstraties gegeven tijdens de Nationale Taptoe en met 2 pelotons van vlootpersoneel en mariniers meegedaan aan het defilé in Bergen op Zoom, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Verder hebben we samen met mariniers van 1 Marine Combat Group en bemanningsleden van Zr. Ms. Tromp, Zr. Ms. De Zeven Provinciën en recentelijk Zr. Ms. Karel Doorman, de erewacht gevormd bij de overdracht van geloofsbrieven aan de Koning, bij Paleis Noordeinde. Tussen de bedrijven door legde onze draagploeg mariniers nog het jaarlijkse aftestmoment met goed gevolg af.”

“Draagploegen leveren voor uitvaarten met militaire eer of voor leden van het Koninklijk Huis.”
x

‘Over inzet bij calamiteiten valt nog niks te zeggen, maar daar zijn we wel op voorbereid’

Wel voorbereid

Inzet is vooral afhankelijk van de opdrachten die de eenheid krijgt via de chef kabinet van C-ZSK en de sectie Nationale Operaties (N3) van het Marine Hoofdkwartier. “Naast de reguliere trainingsavonden en instructiemomenten, zullen we dit jaar nog een aantal overhandigingen van geloofsbrieven ondersteunen”, vertelt commandant Geul. “Verder nemen we zeer waarschijnlijk deel aan evenementen rond 75 jaar Vrijheid, Dodenherdenking te Rotterdam en de lustrumviering van het Korps Mariniers. Naar verwachting komen daar nog wel diverse ceremoniële momenten bij. Over ICMS-inzet bij calamiteiten valt natuurlijk nog niks te zeggen, maar daar zijn we wel op voorbereid voor als dat nodig mocht zijn.”

Drempel lager

Voor wat betreft de nabije toekomst, zijn er nog wel een paar doelstellingen te behalen, volgens Geul: “Eén belangrijke daarvan is het vormen van een ‘draagploeg vloot’. Deze kan dan op een waardige manier bijdragen aan bijzondere uitvaarten van vlootpersoneel.” Overste Kramer: “Vaak is het zo dat collega’s die nog in actieve dienst komen te overlijden, tijdens een uitvaart worden gedragen door hun collega’s. Dat kan niet altijd en het is dan ook mooi dat we straks, net als voor het Korps, een getrainde draagploeg vloot klaar hebben staan voor het geval het nodig of gewenst is”. Second in command Eilander pleit er daarnaast voor dat er (naast de Van Ghentkazerne in Rotterdam) ook elders in het land oefenlocaties komen, zoals in Den Helder en Doorn. “Dat maakt de drempel om deel te nemen voor reservisten in bijvoorbeeld Noord-Nederland wat lager. Dat maakt het makkelijker voor ons om door te groeien tot een eenheid van zeker 100 mensen.”

Het is belangrijk dat er naast de Van Ghentkazerne in Rotterdam ook elders in het land oefenlocaties komen.