‘Samen sterk, samen lef tonen en samen de schouders er weer onder, na een welverdiend verlof!’

Het jaar 2018 zit er weer bijna op en het was een bewogen jaar met een paar flinke uitdagingen. Ondanks deze uitdagingen kijk ik terug op een geslaagd jaar, waarin we veel hebben bereikt. Ook een jaar waarin ik veel plezier heb gehad. Vooral tijdens de vele werkbezoeken, waarbij ik velen van jullie persoonlijk heb mogen spreken. Uit deze persoonlijke contacten put ik mijn dagelijkse energie, om op volle kracht door te gaan met de wederopbouw van de marine!

Uiteraard hoop ik van harte dat het ook voor u een goed jaar is geweest, met plezier in uw werk en voldoende professionele uitdaging. Als marine hebben we aansprekende resultaten geboekt, in alle domeinen waar we actief zijn. Op het water en onderwater, in de lucht en vanuit zee op het land. Dit is wat we doen en dat doen we nog steeds goed, dankzij u. Daar mag, nee: daar moet u trots op zijn. Het is uw verdienste!

Laten we terugkijken naar het aflopende jaar. Dan moeten we het zeker hebben over zorgen, want die zijn er geweest en die verdwijnen ook in het nieuwe jaar niet onmiddellijk. Laat het duidelijk zijn: mijn grootste zorg is en blijft het behoud van voldoende personeel. De economie draait op volle toeren. Medewerkers van de marine, burgers en militairen, zijn zeer gewild in alle takken van het bedrijfsleven. Dan is het juist van belang dat er een goed arbeidsvoorwaardenakkoord komt. We moeten er ook alles aan doen om onze eenheden op tijd de haven uit te krijgen en dat het voorgenomen vaarprogramma uitgevoerd kan worden.

We moeten in 2019 verder werken aan het versterken van het vertrouwen, in elkaar en in de verbetering en modernisering van onze Koninklijke Marine. Uw welbevinden en de mogelijkheid om uw werk professioneel te kunnen uitvoeren staan centraal in alle afwegingen die we als Admiraliteitsraad (AR) maken. Ik weet dat dit niet altijd zo wordt ervaren, maar feit is dat we de menselijke maat het zwaarst laten meewegen. Het is onze grootste uitdaging om dat duidelijk en merkbaar te maken.

Met 2019 vlak achter de horizon, deel ik graag alvast een paar keuzes die we voor volgend jaar gemaakt hebben. Om te beginnen hebben we weer serieus geld gereserveerd voor aanstellingspremies, bindingspremies, extra toelages, beloningen, opleidingen en saamhorigheid. Informatie over de exacte invulling hiervan volgt in het begin van het nieuwe jaar.

Verder hebben we goed gekeken naar het Operationele Jaarplan, voor zowel de vloot als het korps. We besteden extra aandacht aan een aantrekkelijk programma, met aansprekende havens en voldoende tijd voor R&R. ‘Professioneel aan de bak, maar het mag weer leuk(er) worden’, is de insteek. Er komt meer tijd na een langere reis, om ook echt te compenseren. Sowieso blijft het streven om niemand meer dan 180 dagen van huis te laten zijn. Dat lukt in het programma voor bijna alle eenheden. In goed overleg met de medezeggenschap gaan 3 eenheden toch langer weg, maar wel met een goed uitgebalanceerd programma.

De komende 2 jaar blijft 1 (en hetzelfde) OPV in de West. Alleen de bemanning rouleert om de 3 maanden. Niet om geld te besparen of om meer vaardagen te realiseren. Nee, de enige reden is om een voorspelbaar programma te maken voor de OPV-gemeenschap. Zoals bij alles zijn er voor- en nadelen te benoemen. Om te testen of dit systeem voor ons werkt, gaan we het 2 jaar proberen. Werkt het niet? Simpel, dan stoppen we ermee.

Tot slot nog 3 zaken waarmee de AR in 2019 uw werkbeleving wil verbeteren: het verder op peil brengen van reservevoorraden; de uitrusting en de voertuigen van de marinierseenheden op orde krijgen; en een aantal zeer storende vastgoed-ergernissen wegnemen. We hopen uiteraard dat daar ook nog nieuwe arbeidsvoorwaarden bijkomen. Zo zouden we samen nog een noodzakelijke stap maken in 2019!

Het zal niet altijd meevallen. We zullen af en toe samen gefrustreerd aan de zijlijn staan, maar ik stel voor: samen sterk, samen lef tonen en samen de schouders er weer onder, na een welverdiend verlof!

Vice-admiraal Rob Kramer

Commandant Zeestrijdkrachten