x
x
Rob Verkerk (@GeneraalVerkerk)_ Ik maak vandaag gebruik van mijn recht en doe mijn plicht. If you don’t vote for what your want, don’t cry for what you lose. Twitter, 15 maart 2017

Stevige oneliners, verkiezingsretoriek en debatten over radicalisering, onderwijs, zorg en veiligheid. Wekenlang was Nederland in de ban van de verkiezingen. Niet vaak leefde de politiek zo onder de bevolking. Maar liefst 81,9 procent van de kiesgerechtigden liet in het stemhokje van zich horen. Het hoogste percentage sinds 1986. Ongeacht wat je politieke voorkeur is en hoe je over de uitslag denkt, het is een duidelijk signaal van de kiezer. De Nederlander is begaan met Nederland.

Nu de rust op het Binnenhof ogenschijnlijk is teruggekeerd, onderstreep ik graag wat wij doen voor Nederland, in Nederland. Onze nationale operaties. Wereldwijd zetten wij ons in voor vrede en veiligheid op en vanuit zee. Beschermen wij onze belangen. Beschermen wij wat ons dierbaar is. Dat doen we niet alleen ver over de landsgrenzen, maar ook heel dichtbij. Op de Noordzee beschermen we onze scheepvaart, maritieme infrastructuur en mensen door het ruimen van explosieven, het verlenen van duikondersteuning, het in kaart brengen van de zeebodem en het uitvoeren van zoek- en reddingsoperaties. 

Dat wij daar het verschil maken, bevestigde de minister van Infrastructuur & Milieu deze week met de uitreiking van de De Ruytermedaille. Een bijzonder ereteken voor hen die zich door verdienstelijke daden voor de Nederlandse scheepvaart hebben onderscheiden. Deze hoge maritieme koninklijke onderscheiding ging naar een ‘mijnenjager’ in hart en nieren. Een vakman van de eerste orde. Altijd actief en zeer betrokken bij zijn werk. Vernieuwend ook in zijn aanpak. Sergeant-majoor Operationele Dienst Operaties Martin Berentsen is het boegbeeld van alle medewerkers van de Mijnendienst die zich al vele jaren inspannen voor het veilig houden van de Noordzee, de toegang van onze havens en daarmee voor Nederland.

Ook achter de dijken werken wij continu aan onze veiligheid. Leveren we militaire bijstand aan politie en Justitie, door met onze specifieke kennis en vaardigheden te zoeken naar vuurwapens, bewijsmateriaal of vermiste personen. Leveren we, hand in hand met de andere krijgsmachtdelen, militaire steun bij rampen en crises. En staan wij altijd paraat om in te grijpen in geval van extreme dreiging of terreur. Niet vanachter de poort van de kazerne, maar actief en midden in de samenleving, samen met civiele hulpdiensten.

Nu de verkiezingsretoriek is verstomd, ben ik benieuwd of de verkiezingsbeloftes worden ingelost. Of onze politici daad bij woord voegen en daadwerkelijk de keuze maken om te kiezen voor Defensie. Want als wij niet in staat zijn om op te komen voor de veiligheid van Nederland, wie dan wel?

Luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk,
Commandant Zeestrijdkrachten