x

08|09 Antiterreuroefening special forces

De maritieme special forces (MARSOF) van het Korps Mariniers doen de komende weken mee aan een internationale antiterreuroefening in het noorden van Nederland. De mariniers trainen in het maritieme deel van de oefening vooral het bestrijden van aan water gebonden terrorisme, zoals kapingen en piraterij.

Hierbij maken zij gebruik van Zr.Ms. Johan de Witt, Zr. Ms. Tromp en diverse kleine, snelle boten van de Koninklijke Marine. Verder vervoeren diverse helikopters de oefenende eenheden. Ook gebruiken de special forces schepen van onder meer Boskalis en platformen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Internationaal speelveld

Naast de NAVO-landen Frankrijk, Italië, Litouwen, Noorwegen, Polen, Tsjechië, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, doen ook Zweden en Finland mee met de oefening.

(In de volgende editie van Alle Hens een verslag en video van deze bijzondere oefening)

x

01|09 3 marinevliegers in Frontex

Een vliegtuig van de Kustwacht, een Dornier 228-212, patrouilleert boven de Middellandse Zee. Aan boord bevinden zich ook 3 marinevliegers.

De operatie gebeurt in opdracht van Frontex. Dit Europees agentschap, dat de buitengrenzen van de EU bewaakt, deed al 3 keer eerder een beroep op Nederland. Het Kustwachtvliegtuig vliegt vanaf het Italiaanse eiland Pantelleria en controleert tot 30 september boven de Middellandse Zee de scheepvaart. Het vliegtuig brengt de vluchtelingenstroom van Noord-Afrika naar Europa in kaart, speciaal in het gebied tussen Italië en Griekenland en Libië en Tunesië.

(In de volgende editie een verslag van de operatie en interview met de betrokkenen)

x
x

23|07 Reservisten belangrijke rol bij ceremonies

De ceremonie van de terugkeer van de MH17 slachtoffers lijkt al weer even geleden, maar ligt nog vers in het geheugen. Ook de begrafenis van de op 10 juli overleden Ridder Militaire Willems-Orde Albert Hoeben maakte diepe indruk. De draagploeg reservisten had bij beiden ceremonies een belangrijke rol.

De reservisten zijn specialisten die de draagprocedures regelmatig trainen op de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Naast reservisten bestonden de draagploegen ook uit actief dienend personeel.

x
x

Wie wat waar

05|09

De bemanning van Zr.Ms. De Zeven Provinciën ontving tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam de Herinneringsmedaille Vredesoperaties. Dat gebeurde niet zoals gebruikelijk aan boord van het eigen schip, maar op de Karel Doorman.

x
x

05|09

KLTZ Eric Toebast heeft het commando van Zr.Ms. Zeeland overgenomen van waarnemend commandant KLTZ Wiggert Vooijs

x
x

28|08

Vlootpredikant (VLOP) Johan Trouwborst heeft het eerste exemplaar van zijn boekje ‘Brood op water’ overhandigd aan de commandant van Zr.Ms. Evertsen KLTZ Jos Oppeneer. Het boekje bevat een bundeling columns van de VLOP gedurende Operation Ocean Shield. KPLLDA Karin Kapitein verluchtigde de tekst met illustraties en verzorgde de lay-out. Meer exemplaren op te halen bij Bureau Geestelijke Verzorging in gebouw Flevo (Nieuwe Haven, Den Helder). 

x
x

28|08

MAJMARNS Erik Lieftink heeft zijn commando over Marinekazerne Suffisant te Curaçao overgedragen aan MAJMARNS Chris Arriëns Dwarshuis

x
x

28|08

Op Marinekazerne Suffisant te Curaçao zijn 29 jonge mannen beëdigd tot milicien van de Curaçaose Militie. De militie levert een bijdrage aan de veiligheid van het land Curaçao. Tijdens dezelfde ceremonie zijn 2 onderofficieren van de Curaçaose Militie bevorderd. Zij spelen een belangrijke rol in de opleiding en vorming van jonge miliciens, maar ook van het Sociaal Vormend Traject, waarvan een deel wordt uitgevoerd op Marinekazerne Suffisant. 

x
x

10|07

AOOMARNALG G. Breet, kazerne-adjudant van de Van Braam Houckgeestkazerne, heeft de gouden medaille uitgereikt gekregen. Hij kreeg de medaille voor 36-jarige langdurige en trouwe dienst.

x
x

30|06

SMJRMARNALG Joris Husken heeft de zilveren medaille uitgereikt gekregen voor 24-jarige langdurige en trouwe dienst. 

x

Reünies

09|10

Dienstgroep ODND en voormalige Dekdienst

Waar? Witte Raaf, Nieuwe Haven te Den Helder.

Aanmelden? € 12,50 overmaken op rekeningnummer IBAN: NL12INGB0003972051 t.a.v. reünie 2014  t.n.v. A.J. Schrama (o.v.v. adres)

Bijzonderheden? Voor meer informatie: fam.boin@quicknet.nl

x

10|10

70 jaar Explosieven Opruimings Dienst

Waar? SM Scheickkazerne te Soesterberg

Aanmelden? via www.VOMV.nl of AOO Paul Meijer, telnr 06-22971932, e-mail: pjs.meijer@mindef.nl

x

10|10

Hoboko reunie

Waar? Marine Etablissement Amsterdam.

Aanmelden? € 18,50 per persoon overmaken op rekeningnummer IBAN: NL62INGB0003220274  BIC: INGBNL2A  t.n.v.  C. de Boon, o.v.v. naam en adres.

Bijzonderheden? Komt u met auto? Geef uw naam en kenteken door via hoboko@hotmail.nl.

x

23|10

ODOPS oplijndag

Waar? Witte Raaf, Nieuwe Haven (Den Helder)

Aanmelden? € 10 entree (incl. consumptie bonnen). Betalen aan de deur.

x
x

31|10

70 jaar vrouw in de marine

Waar? Witte Raaf Den Helder

Aanmelden? website: www.ex-actkm.nl of www.reunie.ex-actkm.nl. E-mail: reunie@ex-actkm.nl. Post: Reüniecommissie, Ex-act KM, Goudsbloemstraat 28, 1782 AW Den Helder.