Personeelsnieuws

In Memoriam

Op 2 januari overleed adjudant-onderofficier Peter (P.A.E.) van der Heijden. Hij was Aeronautical Information Manager bij OPS Support & Training van het 710 Luchtgevechtsleidingssquadron op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Van der Heijden is 57 jaar geworden.
Op 6 januari overleed adjudant-onderofficier Toon (A.G.M.) Hofkens. Hij was werkzaam als SAP Key User binnen de Staf Onderhoud en Logistiek van het Defensie Helikopter Commando op vliegbasis Gilze-Rijen. Hofkens is 57 jaar geworden.

Schrijver en diplomaat Jan Breman overleden

KLu-vlieger, schrijver en diplomaat Jan Breman overleed op 7 januari op 93-jarige leeftijd. Hij schreef onder andere het boek ‘Vliegers zijn vliegers, Aerotische verhalen’. Daarover zei Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema: “Het beste boek over vliegen dat ik ooit heb gelezen.” Ook werkte Breman mee aan het boek ‘Het 6 AVRA Squadron in Nederlands-Indië, 1946-1950’.
Na zijn tijd als KLu-vlieger was Breman onder meer Permanent Vertegenwoordiger bij de Raad van Europa en ambassadeur in Saudi-Arabië en Canada. Breman was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Drager van het Verzetsherdenkingskruis en Drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met Twee Gespen.

Eerste helikoptervlieger Ruud Idzerda overleden

Op 10 februari overleed schout-bij-nacht vlieger b.d. Ruud Idzerda op 96-jarige leeftijd. Na zijn dienstplicht in 1941 bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger stapt hij al snel over naar de Koninklijke Marine als officier-zeewaarnemer. In die functie maakt hij februari 1942 enkele oorlogsvluchten met een Fokker T-IV van de Marineluchtvaartdienst (MLD) tegen Japan.
In maart 1942 wijkt hij uit naar Australië waar hij zich aanmeldt voor de vliegeropleiding. Hij wordt geplaatst op de Royal Netherlands Military Flying School in de Verenigde Staten. In 1943 volgt plaatsing als gebrevetteerd jachtvlieger op de P-40N Kittyhawk bij het 120 (Netherlands East Indies) Squadron van de Royal Australian Air Force. Na de Japanse capitulatie in augustus 1945 zet Idzerda zijn loopbaan voort bij de MLD op de C-47 Dakota, B-25 Mitchell en Hawker Sea Fury.
Vanaf eind jaren ‘40 leert Idzerda als een van de eerste Nederlanders een helikopter besturen. Hij gaat vliegen op het eerste Nederlandse exemplaar, een civiele Sikorsky S-51 die later wordt overgenomen door de MLD en de naam Jezebel krijgt. Tijdens de Watersnoodramp in februari 1953 redt Idzerda met sergeant Bogert in de Jezebel in Zeeland meer dan 100 drenkelingen (foto onder). Idzerda leidt het aerobatic team de Aero Bats (met Sea Fury), is Commandant 860 Squadron, de eerste straaljagervlieger van de MLD (foto links) en leidt het demonstratieteam Sealords. Hij besluit zijn carrière als Vlagofficier MLD. Op 6 juni 1975 gaat hij met functioneel leeftijdsontslag. Over zijn leven schrijft hij in 2002 het boek ‘Een bevlogen avontuur’. Foto’s: uit collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Commando-overdrachten

Op Forward Support Element (FSE) Mirage vond op 15 januari de commando-overdracht plaats van detachement 26 naar detachement 27. Daarbij droeg majoor Ad Potters het commando over aan majoor Peter Blom. Hij is met zijn 4-koppige team tot medio mei geplaatst op Dutchcamp op Al Minhad Air Base in de Verenigde Arabische Emiraten. Het FSE onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van het Korps Mariniers voor de antipiraterijmissie bij Somalië. Daarnaast ondersteunt het FSE regelmatig bemanning van de KDC-10 op doorreis.

Kolonel Henk Doorten nam op 17 januari het commando van de Vliegbasis Leeuwarden over van commodore Arnoud Stallmann. Hij voerde iets meer dan twee jaar het commando over de vliegbasis. Inmiddels is Stallmann sinds 18 december Plaatsvervangend Directeur Directie Operaties bij de Defensiestaf. Foto’s: sergeant Jan Dijkstra

Kolonel Gerbe Verhaaf is sinds 5 februari commandant van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Hij nam het bevel over van kolonel der fuseliers Joost Doense. Verhaaf was hiervoor Hoofd Interventieteam Defensie. De officiersopleiding KMA behoort tot de Nederlandse Defensie Academie. Foto’s: korporaal Gregory Fréni (l.) en sergeant Aaron Zwaal

Medailles en wings op Geilenkirchen

Op NAVO-vliegbasis Geilenkirchen vond op 30 januari een bijzondere medailleparade plaats, georganiseerd door het Nederlandse detachement. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt reikte er diverse medailles en wings uit aan 14 Nederlandse luchtmachtmilitairen.
De Nederlandse herinneringsmedaille vredesoperaties met gesp ATFME (Air Task Force Middle East) wordt uitgereikt omdat AWACS-personeel dat vanaf Forward Operating Base Konya in Turkije opereert in de strijd tegen ISIS, onder dezelfde categorie valt als de ATFME die met F-16’s vanuit Jordanië opereerde. Foto: Public Affairs Office Geilenkirchen

Vernieuwd Meldpunt Integriteit Defensie

Het vernieuwde Meldpunt Integriteit Defensie is sinds vorige maand beschikbaar. Defensiemedewerkers kunnen hier ongewenst gedrag, een integriteitsschending of een misstand melden. Het vernieuwde meldpunt verlaagt de drempel om ongewenst gedrag aan te kaarten. Voorheen was het onderdeel van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Nu wordt het meldpunt aangestuurd door en rapporteert men aan de Secretaris-Generaal.
Defensiepersoneel gaat doorgaans professioneel en respectvol met elkaar om. Toch komt ongewenst gedrag voor. Het kan lastig zijn om dat direct op de werkvloer of met de leidinggevende te bespreken. Daarom is de aanpak van meldingen verbeterd. Die draait meer om maatwerk: samen met betrokken medewerkers tot de passendste oplossing komen.
Bij contact met het meldpunt wordt gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon of het juiste loket of een integriteitsadviseur neemt zo snel mogelijk contact op. Melders kunnen zich daarbij ook altijd laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een melding doen of klacht indienen bij het Meldpunt Integriteit Defensie kan via 070-3765915 of op meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl.

Staatssecretaris certificeert eerste ‘proeftuin’ op Volkel

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser was op 12 februari te gast op de Vliegbasis Volkel. Daar reikte ze onder andere certificaten uit aan de 11 geslaagde kandidaten van de eerste lichting Proeftuin Grondverdediging.
Defensie werkt toe naar een nieuw personeelsmodel in 2021 met als doel personeel te behouden en nieuw personeel aan zich te binden. Een van de onderdelen daarvan is de Proeftuin die regionaal werft, keurt en opleidt. Na het behalen van de Algemene Militaire Opleiding op de Koninklijke Militaire School Luchtmacht, startte op 20 november 2019 de eerste lichting van de Proeftuin Grondverdediging aan hun Vaktechnische Opleiding op Volkel. Foto’s: Sergeant Aaron Zwaal

Eerste Intelligence & Security-specialisten

Op het Defensie Inlichtingen- en Veiligheidsinstituut (DIVI) ontvingen op 13 februari 12 onderofficieren en officieren van de luchtmacht en 11 onderofficieren van de landmacht hun diploma. Ze volgden de vaktechnische opleiding Intelligence & Security. Commandant DIVI luitenant-kolonel Patrick Dekkers reikte de diploma’s uit
DIVI in ‘t Harde is verantwoordelijk voor alle inlichtingen- en veiligheidsopleidingen binnen Defensie. De vraag naar waardevolle inlichtingen- en veiligheidsopleidingen groeit, niet alleen binnen Defensie maar ook daarbuiten. Dat is de reden waarom het DIVI zich de komende jaren door ontwikkelt naar de (nationale) Intelligence & Security Academy. Foto: Defensie

Voor de 62e keer op bedevaart naar Lourdes

De inschrijving voor deelname aan de 62e Internationale Militaire Lourdes Bedevaart is geopend. Van 15 tot en met 17 mei 2020 nemen er ook uit Nederland weer militairen, oud-militairen en burgermedewerkers van Defensie deel aan dit bijzondere evenement.
De informatie op de website is dit jaar aanzienlijk uitgebreid om potentiële deelnemers aan de bedevaart meer ‘beeld en geluid’ te geven van de diverse programmaonderdelen. Sinds 1958 verzamelen zich in Lourdes jaarlijks in mei zo’n 13.000 militairen uit meer dan 40 landen voor de ‘Pèlerinage Militaire International’. De Stichting Militaire Lourdes Bedevaart vertegenwoordigt de Nederlandse tak van deze PMI. Kijk voor meer informatie op www.militairebedevaart.nl.