Reünies

Wat: Reünie 10 jaar DHC
Waar: Vliegbasis Gilze-Rijen vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur.
Wanneer: 29 juni 2018
Voor wie: Alle (oud-)medewerkers van het DHC
Informatie en aanmelden: Op 4 juli 2018 bestaat het Defensie Helikopter Commando 10 jaar. U bent van harte welkom op de grootse reünie met activiteiten als een airshow, static display, presentatie van alle squadrons, muziek en een warme hap.
Aanmelden kan via viering.10.jaar.DHC@mindef.nl met als onderwerp ‘Reünie 10 jaar DHC’, onder vermelding van uw naam, rang en laatste plaatsing. Verdere details volgen daarna.

Wat: 20 jaar 901 Squadron
Waar: Vliegbasis Volkel
Wanneer: 14 juni 2018, 16.00 tot 23.00 uur.
Informatie: In verband met het beperkte aantal plaatsen zijn deze dag alleen medewerkers en oud-medewerkers van het 901 Squadron van harte welkom. Voor oud-medewerkers is er helaas geen ruimte om partner en/of kinderen mee te nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Kijk op Facebook voor meer informatie en updates.
Aanmelden: Tot en met 28 mei via: http://www.facebook.com/901sqnvolkel/ of stuur een e-mail naar: volkel901sqn@outlook.com of vkl.stafbureau.901sqn@mindef.nl.

Wat: opkomst KMA 1988
Waar: Kasteel van Breda
Wanneer: vrijdag 31 augustus 2018 vanaf 16.00 uur.
Aanmelden en informatie: mail naar KMAopkomst1988@gmail.com

4.000 vlieguren F-16 en 3.000 op Apache

Luitenant-kolonel Joost Luijsterburg klokte op 14 april als eerste Nederlandse vlieger het 4.000e uur op de F-16. Op 18 april bereikte majoor Guusje 3.000 vlieguren op de Apache. Sinds augustus 2016 is Luijsterburg commandant van het Nederlandse F-16 opleidingsdetachement in Tucson, Arizona. Guusje is hoofd Bedrijfsbureau OPS op Gilze-Rijen en gastvlieger bij het 301 Squadron.
In 1989 start Luijsterburg (over wie volgende maand meer) na een jaar bij de Koninklijke Marine te hebben gewerkt aan zijn luchtmachtcarrière. In 1992 rondt hij zijn F-16 training af bij het 148th Fighter Squadron, de eenheid waarvan hij nu commandant is.
Guusje begint in datzelfde jaar op Vliegbasis Woensdrecht en wordt in 1994 Alouette-vlieger op Vliegbasis Soesterberg. Bij de aanschaf van de Apache in 1996, gaat zij als een van de eerste hiervoor in opleiding. Vanaf 1998 is ze instructeur, een functie die ze tot vandaag de dag uitvoert voor het 301 Squadron. Ze heeft aan meerdere uitzendingen deelgenomen, waaronder SFIR (Irak), ISAF (Afghanistan) en Minusma (Mali). In de geschiedenis van het 301 Squadron is ze de tweede die op 3.000 uur komt. Foto’s: KLu

25 jaar Groot Militair Brevet golftoernooi

De 25e editie van het GMB golftoernooi vindt op vrijdag 22 juni plaats op de golfbaan van Het Rijk van Nunspeet. Inschrijving staat open voor alle (ex-)vliegers met het Groot Militair Brevet of het Marine Vliegbrevet. Alle details en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website van het toernooi: www.gmbtrophy.nl.

Draaginsigne Gewonden voor inzet in 1994

Voormalig militair chauffeur van de Koninklijke Luchtmacht Henk van der Linden kreeg op 28 maart het Draaginsigne Gewonden (DIG) uitgereikt op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Hij was in 1994 in het kader van de operatie Provide Care uitgezonden naar Goma in het toenmalige Zaïre. Om aan het geweld van met name Tutsi’s te ontkomen, vluchtte in die periode de Hutu-bevolking massaal uit Rwanda naar het naastgelegen Goma. Zo’n 250.000 vluchtelingen leefden daar onder mensonterende omstandigheden. Door gebrek aan water, eten en (sanitaire) voorzieningen braken ziektes uit waardoor honderden mensen per dag stierven. Het Nederlandse detachement bestond uit militairen van alle krijgsmachtdelen. In het kader van Provide Care werden zieken verpleegd en het transport van water en eten verzorgd. Het detachement is in die periode continu geconfronteerd met de afschuwwekkende gevolgen van deze humanitaire ramp. Ook was er vaak sprake van directe dreiging en geweld tegen de detachementsleden. Een aantal van hen, onder wie Van der Linden, is zelfs een periode gegijzeld. 
Hij heeft door deze uitzending psychisch letsel opgelopen, waardoor hem namens de minister van Defensie alsnog het DIG is toegekend. De voorzitter van de Centrale Adviescommissie DIG, generaal-majoor b.d. Ton Tieland, reikte hem het insigne uit. Het is een zichtbaar teken van respect voor en dank aan militairen en veteranen die lichamelijk en/of psychisch gewond zijn geraakt door hun militaire inzet onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld vredes- en humanitaire missies of nationale operaties om onze rechtsorde te beschermen. Foto: André Polfliet

Erepenning en erekoord voor reanimatie

Als hij bij een voetbalwedstrijd in Someren op 8 november 2014 een speler in elkaar ziet zakken, aarzelt sergeant 1 Stanley geen moment. De reservist van vlucht 6 rent het veld op. Samen met een EHBO’er start hij een reanimatie. Stanley geeft de hartmassage. De reanimatie blijkt levensreddend te zijn.
Stanley heeft 4 jaar geleden gehandeld op het juiste moment en de juiste manier. Pas onlangs stelde de zeer bescheiden Stanley de Commandant Groep Luchtmacht Reserve op de hoogte van zijn levensreddende handeling. C-LSK luitenant-generaal Dennis Luyt heeft daarop spoedig de Erepenning Koninklijke Luchtmacht en het daarbij horende erekoord toegekend. Foto’s: René Scheffers

Erepenning en erekoord voor noodlanding

Tweede luitenant Yuri vliegt in zijn vrije tijd bij de stichting Wright Flight, een Amerikaanse stichting die kansarme kinderen helpt bij een mogelijke carrière binnen de luchtvaart. Op zaterdag 3 maart 2018 vloog hij samen met een 11-jarige student in een Cessna 172 van de stichting boven Tucson in Arizona. Plotseling kreeg hij te maken met een storing van het rolroer, waardoor de stuurknuppel vrijwel geheel onbruikbaar werd.
Het rollen naar rechts was geheel onmogelijk en het rollen naar links slechts in zeer geringe mate. Het was zelfs mogelijk de stuurknuppel 360 graden te draaien zonder enige reactie van het roer. Zonder rol-controle en terwijl het toestel een continue rollende afwijking naar rechts vertoonde, wist Yuri met behulp van het richtingsroer, het hoogteroer en het gas het toestel stabiel te krijgen. Terwijl hij de controle over het toestel probeerde te behouden, zond hij een noodsignaal en een mayday uit. Hij instrueerde de jonge passagier wat te doen in het geval zij een noodlanding moesten maken en slaagde er ook in naar de passagierskant te reiken om de deur aan die kant te ontgrendelen; mocht de landing namelijk te hard zijn, dan zou deze deur kunnen blokkeren. Uiteindelijk wist Yuri het toestel veilig aan de grond te krijgen.
Door zijn kordate en doortastende handelen als vlieger redde hij zijn eigen leven, dat van een ander en het toestel, waarvoor hem op 14 maart door C-LSK luitenant-generaal Dennis Luyt de Erepenning Koninklijke Luchtmacht met bijbehorend erekoord werd toegekend.

Nooit e-mailadres van Defensie bij aanmaken account

Boek bestellen bij Bol.com, of een boeketje via topbloemen.nl? Even een nieuwe bikini scoren bij Wehkamp? Prima, maar gebruik bij het aanmaken van een account bij bedrijven geen e-mailaccount van Defensie, en erger nog: met het bijbehorende wachtwoord. Dat gebeurt nog steeds. Diverse media berichtten hier onlangs over.
Grote social media-bedrijven als LinkedIn en MySpace zijn in het verleden gehackt. De e-mailadressen die destijds werden buitgemaakt, zijn nog altijd eenvoudig op internet terug te vinden. Vaak inclusief het toen gebruikte wachtwoord. Na het bekend worden van de hacks is medewerkers nadrukkelijk geadviseerd direct wachtwoorden te veranderen. Niet iedereen heeft dat nog gedaan. 
Gebruik geen defensiegegevens zoals een e-mailadres voor commerciële accounts. Verander wachtwoorden regelmatig om te voorkomen dat accounts worden gehackt.

Gebruik altijd een sterk wachtwoord: 

  • Kies een combinatie van hoofd- en kleine letters, cijfers en numerieke tekens;
  • Gebruik geen bestaande woorden;
  • Maak een combinatie van 2 of meer woorden, gescheiden door een cijfer of een symbool.

Een voorbeeld is door kat-en-muis te spellen als K^t&M0i$ of door de eerste letter van de woorden van een zin te gebruiken. De kat krabt de krullen van de trap wordt dan @Dkkdkvdt8%. 
Wie moeite heeft met het onthouden van veel wachtwoorden kan voor een wachtwoordmanager kiezen. Zo’n programma slaat wachtwoorden versleuteld op, zodat ze bij een hack niet zijn te achterhalen. Een wachtwoordmanager geeft ook aan of een wachtwoord sterk is of niet. Er zijn veel wachtwoordmanagers. De bekendste zijn Keepass, 1Password, Dashlane of Lastpass.

Aanvullende eisen voor defensiesystemen

  • Schrijf wachtwoorden niet op;
  • Deel wachtwoorden niet met anderen;
  • Wijzig wachtwoorden direct bij vermoeden dat iemand anders ze ook kent;
  • Gebruik wachtwoorden niet in automatisch inlogprocedures (opgeslagen onder een functietoets of in een macro).

Uniformverbod voor militairen opgeheven

Militairen mogen sinds 26 maart hun uniform weer dragen op straat en in het openbaar vervoer. Het verbod dat sinds september 2014 gold, is ingetrokken.
Na overleg met de MIVD en Beveiligingsautoriteit heeft minister Bijleveld besloten tot het opheffen van het verbod. “Militairen dragen het uniform met trots en wij kunnen hen deze vrijheid niet langer meer ontnemen. Defensie moet daarmee terugkeren in het straatbeeld en meer zichtbaar worden in de samenleving.” Hiermee komt Nederland weer in lijn met een aantal omringende landen.
Op grond van een advies van de Beveiligingsautoriteit besloot de secretaris-generaal in 2014 tot het verbod. Aanleiding was destijds de dreiging van aanslagen tegen militairen. De maatregel werd in december 2016 al versoepeld. Toen mochten militairen hun tenue wel weer dragen in de auto. Het is overigens niet verplicht om buiten militaire complexen het uniform te dragen. Dat wordt overgelaten aan de individuele militair. Foto’s: Defensie

Compensatieregeling AOW-gat verhoogd naar 100%

De compensatieregeling voor burgermedewerkers en militairen met een AOW-gat wordt van 90% naar 100% verhoogd. Dit valt te lezen in de Defensienota die op 26 maart verscheen.
Eerder compenseerde Defensie al het overgrote deel van het AOW-gat. Daardoor komt het netto-inkomen nooit onder de 90% van het inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd. Door de aanvullende maatregel wordt dit nu aangevuld tot 100% en is het AOW-gat gedicht. 
Door het ophogen van de AOW-leeftijd kunnen burgermedewerkers en militairen te maken krijgen met een 'AOW-gat'. Daardoor ontvangt iemand vanaf zijn 65e een bepaalde tijd nog geen AOW-uitkering van het Rijk (de Sociale Verzekeringsbank), terwijl het wachtgeld of de UGM-uitkering is gestopt.

Yoga bij krijgsmacht in opmars

De krijgsmacht is sinds 3 april 36 yogadocenten rijker. Na 5 lesweken, verdeeld over 6 maanden, kregen zij hun diploma op de Dumoulinkazerne in Soesterberg. De nieuwe leerkrachten zijn binnen Defensie opgeleid door De Nieuwe Yogaschool (DNYS). Met de nieuw gediplomeerden stijgt het totale aantal yogadocenten richting de 100.
Via de dienst Hindoe Geestelijke Verzorging maakte de krijgsmacht zo’n 10 jaar geleden voor het eerst kennis met yoga. Dat gebeurde via verschillende workshops en wekelijkse yogalessen, toen nog op slechts enkele defensielocaties. Inmiddels zijn wekelijks 1 of meerdere lessen op zo’n 20 kazernes of andere plekken. Het gaat bijvoorbeeld om klassen waar belangstellenden zich bij aan kunnen sluiten. In andere gevallen maakt yoga deel uit van een opleiding, sportprogramma of een therapie. Sinds kort is de leer ook te volgen in militaire ontmoetingsplaatsen, de zogenoemde Echo-homes. 
De bedoeling is te bekijken of yoga een structurele plaats binnen Defensie kan krijgen. Daarbij bewaakt de dienst Hindoe GV, die beschikt over de dieptekennis van yoga, de kwaliteit in de uitvoering. Foto: Valerie Kuypers

Eerste student Defensity College studeert cum laude af

Met succes verdedigde aspirant-reserveofficier korporaal Ingeborg Dijkstra op 5 april als eerste Defensity College-werkstudent haar scriptie. Ze rondde hiermee cum laude haar master Strategic Product Design aan de TU Delft af. 
Dijkstra zat als werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht op Vliegbasis Eindhoven, onder supervisie van commandant kolonel Elanor Boekholt-O’sullivan. Ze deed onderzoek naar de toekomstvisie en de (duurzame) groei van de basis richting 2050. Daarvoor analyseerde ze onderwerpen als ‘centrale coördinatie’, ‘gemeenschappelijk innovatieteams’ en ‘circulaire economie’. Beoordelaar dr. ir. Mooij sprak van een bijzonder project, wat wel blijkt uit de cum laude-beoordeling.
Dijkstra is een van de eerste deelnemers aan het Defensity College-werkstudentprogramma van Defensie. “Het was voor mij een ideale kans om laagdrempelig kennis te maken met Defensie. Mooi om dit mee te maken en te zien dat je zo snel wordt opgenomen in het team.” Ze hoopt nu als beroepsofficier haar kennis en kunde in dienst te stellen van Defensie. “Ik gun het iedereen om dit mee te maken en ik denk dat de komende lichtingen studenten ook zullen proberen om werkstudent bij Defensie te worden. Dit was heel gaaf!” Foto: Defensie

Defensie Chauffeurs Wedstrijd

Donderdag 14 juni 2018 wordt tijdens de Defensie Chauffeurs Wedstrijd uitgemaakt wie de beste defensiechauffeur van 2018 is. Er zijn 3 wedstrijdcategorieën waarvoor je je kunt inschrijven: Cat B, MB 290GD en Amarok, Cat C, YA 4442 met aanhangwagen 15 kN, Cat C, SCANIA (ALK is niet benodigd).
Je kunt deze dag deelnemen aan één van deze wedstrijdcategorieën. Deelnemers (defensiemedewerkers, zowel burger als militair) dienen in het bezit te zijn van een geldig militair rijbewijs voor de ingeschreven categorie. De wedstrijd wordt gehouden bij het OTCRij op Legerplaats Oirschot, van 7.30 uur tot 18.00 uur. Iedere deelnemer voert 3 dynamische onderdelen uit, die gerelateerd zijn aan het voertuig en 3 algemene. De dag wordt afgesloten met een maaltijd en de prijsuitreiking, waarbij per categorie de beste 3 chauffeurs met fantastische prijzen aan de haal gaan. Inschrijven kan tot 25 mei 2018. Militaire rij-instructeurs en -examinators zijn van deelname uitgesloten. Oud-rij-instructeurs doen buiten mededingen mee aan deze wedstrijd, net als buitenlandse militairen.

Luchtdetachement herdenkt gesneuvelde landmachtcollega’s

Op 18 april was het 10 jaar geleden dat de militairen Dennis van Uhm en Mark Schouwink in Afghanistan sneuvelden. Dat gebeurde toen zij met hun voertuig op een geïmproviseerd explosief reden. Ze worden niet vergeten, zo bleek toen het F-16-detachement in Jordanië aantrad om beide mannen te herdenken met 1 minuut stilte.
De kleine plechtigheid was op initiatief van 2 leden van de ATF ME die een persoonlijke band met hun gesneuvelde collega’s hadden. “Wij zijn hier samen om onze gevallen collega’s te eren. Zij die de hoogste prijs betaalden voor een veiliger Afghanistan, een veiliger plek op onze wereld. Iets waarvoor wij hier nu ook allemaal zijn.” Foto’s: ATF ME

Nieuwe Luchtmachtadjudant

Adjudant Peter Massop wordt de nieuwe Luchtmachtadjudant. Op 9 mei draagt adjudant Fred Bruins zijn functie aan hem over op Vliegbasis Woensdrecht. Massop is nu nog stafadjudant van het Air Operations Control Station Nieuw-Milligen. Bruins was 5 jaar Luchtmachtadjudant en wordt het nieuwe Hoofd Elementaire & Militaire Vorming op Vliegbasis Woensdrecht.
De Luchtmachtadjudant heeft als belangrijkste taak de Commandant Luchtstrijdkrachten gevraagd en ongevraagd in een zo breed mogelijk spectrum te adviseren. Tevens vervult hij een brugfunctie tussen de werkvloer en de luchtmachtleiding, door werkbezoeken te brengen aan medewerkers. Hij levert een bijdrage aan de borging van de ontwikkeling, kwaliteit en positie van de onderofficier en heeft een signaalfunctie met betrekking tot gedrag, professionaliteit en operationele inzetbaarheid. De Luchtmachtadjudant voert ook representatieve taken uit als vertegenwoordiger bij plechtigheden en ceremonies binnen en buiten de luchtmacht. Foto: KLu

Succesvolle reanimatie na hartstilstand

Majoor Ernest Jacobs van het DienstenCentrum Human Resources redde op vrijdag 6 april het leven van een 47-jarige man in Tilburg. Op 17 april zette directeur DC HR Marian Veenvliet-Poodt, hem in het zonnetje.
De man was op een terras in elkaar gezakt. Jacobs zag een familie in paniek rondom het slachtoffer staan en kwam meteen in actie. Na het constateren van een ontbrekende hartslag besloot hij samen met een omstander te starten met reanimatie. Toen hulpdiensten arriveerden heeft de man 3 elektrische schokken van de AED gekregen. Het slachtoffer is uiteindelijk 2 keer gedotterd en maakt het naar omstandigheden goed. Dankzij de snelle reanimatie heeft het slachtoffer het niet alleen overleefd, maar lijkt blijvend hersenletsel te zijn voorkomen. Foto: DC HR

Waarderingsspeld 

Majoor Tim Bentvelzen kreeg op 19 maart 2018 de Waarderingsspeld Koninklijke Luchtmacht uitgereikt door Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt. Bentvelzen kreeg een onderscheiding voor zijn jarenlange en tomeloze inzet voor de Groep Luchtmacht Reserve (GLR), waarvan hij van 1 juni 2011 tot en met 20 maart 2017 chef-staf was. Ook was hij meer dan 3 maanden waarnemend Commandant GLR. Momenteel is Bentvelzen Hoofd Officier Toegevoegd bij het kabinet CLSK. Het was de 80e keer in de luchtmachtgeschiedenis dat een waarderingsspeld is uitgereikt. Foto: KLu

Mutatie opperofficier

Kolonel Elanor Boekholt-O'sullivan wordt per 5 juli Commandant Defensie Cyber Commando (DCC). Sinds juni 2016 is ze Commandant Vliegbasis Eindhoven en wordt op genoemde datum tevens bevorderd tot commodore. Boekholt volgt bij het DCC brigadegeneraal Hans Folmer op.

Wing-ceremonie en onderscheiding op Corpus Christie

Vaandrig Stefan behaalde op 20 april zijn wings op Naval Air Station Corpus Christi. Hij kreeg de Amerikaanse Navy wing opgespeld door overste Marco van Praat, hoofd afdeling Luchttransport en Tanker Operaties (foto l.). Tevens kreeg hij uit handen van de Commandant Training Wing 4 de award met bijbehorende penning van de zogenoemde Commodore’s list with distinction (foto r.).
Die onderscheiding geeft aan dat Stefan van de laatste 200 gegradueerden op Corpus tot de top 5% behoorde. Eerder was deze eer al te beurt gevallen aan de luitenant Christian die inmiddels C-17 vliegt in Hongarije.
Tijdens een ‘drop in’ van een Amerikaanse C-130J met daarop de Nederlandse exchange-vlieger majoor Bernie konden Stefan, familie en vrienden zijn toekomstige vliegtuig al nader bekijken. Foto’s: KLu