10

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 03 | 2018

Journaal

Luchtmacht 65 jaar koninklijk

Bij Koninklijke Besluit van 11 maart 1953, nu 65 jaar geleden, kreeg Nederland er een zelfstandig krijgsmachtdeel bij: de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Sinds de oprichting van de ‘Luchtvaartafdeeling’ op 1 juli 1913 was de militaire vliegdienst een onderdeel van de Koninklijke Landmacht.
Het officiële feit werd groots gevierd op 27 maart 1953 op de vliegbasis Soesterberg, de bakermat van de luchtmacht. In aanwezigheid van minister ir. C. Staf en luchtvaartpioniers als kolonel-vlieger b.d. Willem Versteegh, Marinus van Meel, dr. Albert Plesman en Piet van der Griend werden toespraken gehouden en een krans gelegd voor de gevallen vliegers. Het defilé bestond uit 1.500 luchtmachtmilitairen op de grond en verschillende formaties in de lucht: 25 Harvards van de vliegbasis Gilze-Rijen, 25 Thunderjets van de vliegbases Volkel en Eindhoven en 25 Meteors van Soesterberg en Leeuwarden.
Chef Luchtmachtstaf, luitenant-generaal I.A. Aler, typeerde de dag als “de belangrijkste dag in de geschiedenis van de militaire luchtvaart”. Tekst en clip: NIMH

streep

JMG draagt NAVO-meteotaak over aan Canada

De Joint Meteorologische Groep (JMG) droeg op 22 februari haar taken voor de snelle reactie-eenheid van de NAVO over aan Canada. De JMG op Vliegbasis Woensdrecht verzorgde de afgelopen 2 jaar deze weersverwachtingen. De groep deed dit voor elke oefening of inzet van de snelle reactiemacht van de NAVO, de NATO Response Force (NRF).
De afgelopen 24 maanden voorzag de JMG de NRF van meer dan 3,5 miljoen producten, nodig om weloverwogen beslissingen te nemen in (gevechts)situaties. De JMG helpt de Canadese weerdienst de komende tijd nog wel bij het maken van een aantal Europese, meteorologische producten. Dat gebeurt omdat de dekking van Canada in Europa minder goed is. Foto’s: John van Helvert

streep

Test remparachute F-35 in Noorwegen

De Noorse luchtmacht rondde op 16 februari een succesvolle verificatie uit van de remparachute van de F-35. Plaats van handeling was vliegbasis Ørland. De test maakt deel uit van de volledige certificering voor Arctische condities, die dit voorjaar plaatsvindt.
De remchute is – vooralsnog – uniek voor de Noorse toestellen en bevindt zich in een kleine uitstulping tussen de staartvlakken, gebouwd door de Nederlandse industrie. Andere F-35 gebruikers hebben de mogelijkheid het systeem over te nemen. Noorwegen kreeg afgelopen november de eerste 3 F-35’s afgeleverd en krijgt er vanaf 2018 tot en met 2024 jaarlijks 6 bij. Foto’s: Norwegian Ministry of Defence

streep

F-16’s onthalen Olympische ploeg

Onder begeleiding van 2 F-16’s landde op 27 februari de Boeing 777 met de Olympische ploeg weer op Nederlandse bodem. Vanaf de landsgrens escorteerden de gevechtsvliegtuigen de Nederlandse 'medaillevlucht'. Die keerde huiswaarts na deelname van de Nederlandse sporters aan de winterspelen in het Koreaanse Pyeongchang. De Nederlandse toestellen maakten van de gelegenheid gebruik om de Quick Reaction Alert (QRA) te trainen. Foto’s: TeamNL

streep

Voortzetting samenwerking luchtmacht en politie

Met een nieuw convenant tussen het CLSK en het Politiedienstencentrum zijn op 1 maart afspraken vastgelegd over de ondersteuning die het organisatieonderdeel Luchtvaart van de politie ontvangt van het CLSK. Het gaat om een grondige herziening van de oude dienstverleningsovereenkomst met het Korps Landelijke Politiediensten.
Het CLSK ondersteunt de politie onder andere op het gebied van de technische instandhouding van vliegveiligheidsmaterieel, het verzorgen van trainingen voor luchtvarenden, het faciliteren van de levering van vliegtuigbrandstof door het Defensie Brand en Bedrijfsstoffen Bedrijf en het onderhoud aan verbindingsmiddelen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangt het CLSK vanaf nu een financiële vergoeding voor de geleverde diensten en producten. Het convenant met een looptijd van een jaar, is een levend document en wordt jaarlijks in oktober geëvalueerd. Indien de partijen op basis van de evaluatie vinden dat er geen aanpassingen nodig zijn, wordt het convenant telkens stilzwijgend verlengd met een jaar.

streep

AOCS Nieuw Milligen knooppunt militaire en civiele netwerken

Het CLSK ontwikkelt samen met Thales en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum/laboratorium de zogenoemde Air Power Information Hub. Dit digitale platform zorgt voor een veilige koppeling van militaire en civiele netwerken. Zo kunnen civiele en militaire veiligheidspartners informatie over dreigingen in het luchtruim met elkaar delen.
Het Air Operations Control Station Nieuw Milligen stelt met behulp van radarsystemen een luchtbeeld samen. Deze informatie is echter ook nuttig voor civiele veiligheidspartners als de politie, de kustwacht en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Met dit luchtbeeld weten zij precies waar zich een vliegtuig, luchtballon, helikopter of drone bevindt. Deze informatie mag alleen niet via onbeveiligde netwerken worden gedeeld. De Air Power Information Hub moet vlotte en veilige uitwisseling mogelijk maken. Thales zorgt in dit geval voor de cybersecurity-technologie en de NLR zorgt voor de toepassing en applicaties.
Een completer informatiebeeld zorgt voor betere besluitvormings- en uitvoeringsprocessen. “Kennis is macht en samenwerken met kennisinstituten en de industrie bereidt ons dus voor op de toekomst”, zegt kapitein ter zee Chris van den Berg, hoofd Kennis en Innovatie bij Defensie. “In het Nationaal Technologie Project worden technische innovaties ontwikkeld en getoetst. De Air Power Information Hub is er daar één van.” De ontwikkeling van deze Air Power Informatie Hub past goed in de verandering naar een 5e generatie luchtmacht, waarin informatiedominantie een belangrijke pijler is. Foto: sergeant-majoor Eva Klijn

streep

‘Uruzgan Nu/Now’ toont resultaat missie

Task Force Uruzgan bouwde van 2006 tot 2010 aan stabiliteit en veiligheid in de Afghaanse provincie Uruzgan. Met vele projecten werkten Nederlandse militairen aan onderwijs, gezondheidszorg, de positie van vrouwen en infrastructuur. Een fototentoonstelling in het Nationaal Militair Museum laat zien hoe het er nu voor staat.
Architect Jan Willem Petersen, oprichter van het onderzoeks- en ontwerpbureau Specialist Operations, toerde ruim 2 maanden op eigen houtje door Uruzgan. Van de honderden Nederlandse wederopbouwprojecten inspecteerde hij er meer dan 40. Aan de hand van zijn foto’s toont de expositie van 20 projecten hoe ze er tegenwoordig bij staan. De foto’s zijn te zien tot en met 18 juni 2018. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl. Foto’s Louis Meulstee