02

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 03 | 2018

Dagorder Commandant Luchtstrijdkrachten

Beste luchtmachter,

Scroll naar beneden voor de video

“Weer in groen of blauw over straat, verbetering van de legering, aanpassing van het personeelssysteem (FPS), mogelijkheid om langer op stoel te blijven en meer en nieuw materieel. Goed nieuws. Maandag 26 maart heb ik van de bewindslieden vernomen op welke wijze de volgende stap in extra geld voor Defensie, en dus ook voor de luchtmacht, zal worden aangewend. Belangrijke prioriteit in deze stap is voortzetten van het hard benodigde herstel. Herstel van onze personeelsvulling, herstel van ons materieel en herstel van de veiligheidsketens. Daarmee hebben we met de budgettoevoegingen onder het vorige kabinet al een start kunnen maken en daarop bouwen we met deze Defensienota voort. 

'Kortom, we kunnen meer voor ú doen, het personeel'

Personeelsvulling is voor de komende tijd de allerbelangrijkste prioriteit. Er komt extra geld voor het behoud van goed personeel, werving van nieuwe collega’s, onze arbeidsvoorwaarden, toelagen en opleidingen. We gaan ook zorgdragen voor versterking van de organisatie met extra mensen waar dat hard nodig is, onder andere bij CIS en AirC2. Kortom, we kunnen meer voor ú doen, het personeel. Dit is ook mijn voornaamste prioriteit. Zonder manpower is immers geen airpower mogelijk.

'Versterking van het aantal F-35's nu helaas nog niet mogelijk.'

Door een aantal broodnodige vervangingsinvesteringen in Apache en Chinook en de aanschaf van de MQ-9 Reapers te versnellen, kunnen we onze relevantie voor de toekomst garanderen. Een belangrijke stap is dat we de Cougar kunnen behouden na 2023 en geschikt maken voor de Special Operations Forces Air-taken. Ook vergroten we het aantal vlieguren van jachtvliegtuigen en helikopters. Het besluit voor afstoten van de Gulfstream wordt teruggedraaid. Door de keuze voor herstel is versterking van het aantal F-35’s nu helaas nog niet mogelijk. Gezien de grote vraag naar inzet van deze vorm van slagkracht zullen we vanuit het CLSK hiervoor wel in de vervolgstappen naar eventuele verdere groei nadrukkelijk aandacht blijven vragen.

'De Defensienota is geen eindpunt, maar juist een vertrekpunt.'

De minister en staatsecretaris zijn duidelijk in hun ambities. Bovendien zetten ze nadrukkelijk de lange lijn weg in de Defensienota, het pad naar verdere stappen in het defensiebudget. Voor nu ligt de focus dus nog op herstel. Deze Defensienota is echter geen eindpunt, maar juist een vertrekpunt – een stap die past binnen de lange lijnen die zijn uitgezet met de NAVO-afspraken die in 2014 in Wales met elkaar zijn gemaakt. De beide bewindslieden zijn daar glashelder in. Dat biedt houvast en vertrouwen in het pad naar verdere stappen in het versterken van onze krijgsmacht. Maar eerst zullen we wel vol aan de bak moeten om deze belangrijke stap om te zetten in echte vooruitgang en echt herstel.

Kijk hier hoe de Defesienota er op video uitziet.

'We hoeven niet meer af te breken, maar kunnen opbouwen. Dit zijn we misschien zelfs wat ontwend.'

Met de aanstaande maatregelen kunnen we weer met vertrouwen uitkijken naar de toekomst. We kunnen vooruit met ons verdere herstel en met het verstevigen van ons fundament. Maar dat gaat niet vanzelf. We zullen er zelf de schouders onder moeten zetten. Samen. Als luchtmachters hebben we samen de verantwoordelijkheid het extra geld zo goed mogelijk te gebruiken, en om te zetten in echte tastbare effecten. We hoeven niet meer af te breken, maar kunnen opbouwen. Dit zijn we misschien zelfs wat ontwend. Maar teamwork zijn we wel gewend, en daar zijn we altijd goed in geweest. Daar zit onze echte kracht. Als team luchtmachters. Ik weet daarom zeker dat we met elkaar ook deze klus goed gaan klaren, ik ga u daarin graag voorop.”

Luitenant-generaal Dennis Luyt
Commandant Luchtstrijdkrachten

Lees voor meer informatie ook het interview met minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Visser in de Defensiekrant.