Muziek  

Muzikant Angelo Nannings bezocht in 2013 de militaire missie in Kunduz, Afghanistan. Dit maakte diepe indruk op hem. De uitnodiging tijdens TEDx Defensie 2016 op te treden met zijn band ‘Van Huys Uit’ accepteerde hij dan ook snel.

www.vanhuysuit.nl   |   @VanHuysUit   |   youtube


Bekijk Van Huys Uit op YouTube

Van passie naar missie

Eric Verheul had een droom: een reis naar een bijna onbereikbaar, piepklein eiland middenin de Noordelijke IJszee. Om dat te kunnen realiseren moest hij wel Commandant der Zeestrijdkrachten Matthieu Borsboom persoonlijk overtuigen van zijn plan. Zij vertellen er samen over. 

vimeo   |   www.rug.nl


Bekijk de talk op YouTube

Homecoming

Ik vroeg mijn vader om een geboorteakte uit Marokko. Vol verwondering zei hij: “waarom?” Ik antwoordde: “Omdat ik mijn Nederlandse nationaliteit wil aanvragen.” Mijn vader vroeg bezorgd: “Maar dan moet je toch het leger in? Dienstplicht doen? Dat wil je toch niet?” Waarop ik antwoordde: “ik wil Nederlander worden, omdat ik in het leger wil.”

Facebook


Bekijk de talk op YouTube

The relevance of international organizations, like the UN, in current world affairs.

Sigrid Kaag is de hoogste VN-gezant in Libanon. Zij spreekt over de relevantie van internationale organisaties als de Verenigde Naties, voor stabiliteit in de wereld.

@SigridKaag


Bekijk de talk op YouTube