Tekst Jack Oosthoek
Foto sergeant Gregory Fréni

De veiligheids- en kwaliteitskundige

cv

  • Geert Daamen (58 jaar)
  • Sinds dit jaar anderhalve dag per week werkzaam bij COMMIT. Voormalig beroepsonderofficier
  • Hogere Veiligheidskunde, Master Kwaliteitsmanagement
  • Motto: ‘Beter rood staan dan krap zitten’

Het Commando Materieel en IT vormt de brug tussen de wens van de klant, de operationele commando’s en de mogelijkheden die budgetten en de markt bieden. In een reeks artikelen geven medewerkers een gezicht aan COMMIT en vertellen hoe die (ver)binding met en door COMMIT tot stand komt. Dit keer inhuurkracht Geert Daamen, veiligheids- en kwaliteitskundige.

Na jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt is Geert via een aanbestedingsplatform van de overheid terug bij waar het allemaal begon. COMMIT huurde de voormalig dienstplichtige en beroepsonderofficier van de technische dienst in januari voor twee jaar in voor anderhalve dag per week. Geerts’ taak: het beoordelen van de veiligheid, vooral op het vlak van gedrag volgens de NEN-Veiligheidsladder. Hoe staat het ervoor? Op welke trede staan we? Wat is er van hoog tot laag te zeggen over het bewustzijn over arbeidsomstandigheden? Wat kan anders of beter? “Ik meet en probeer de mensen zo veiligheidsbewust te maken.”

‘Ik probeer de mensen zo veiligheidsbewust te maken’

Tijdens zijn klus bij MIND-base ontdekte Geert dat veiligheid daar met stip op 1 staat genoteerd. “Ze hebben er in de coronaperiode niet bepaald achterovergeleund.”

Gezond en veilig

Geert heeft er al een klus op zitten, bij Military Innovation by Doing, ofwel de MINDbase in Rotterdam. Over het resultaat is nu nog niets te zeggen, daarvoor is het te vroeg. Wel ontdekte hij dat het personeel van de MINDbase veiligheid (heel) belangrijk vindt. “Ze hebben daar in de coronaperiode bepaald niet achterovergeleund.” Dat geldt misschien ook wel voor heel Defensie, waar veel waarde wordt gehecht aan veiligheid. “Maar het belang van veiligheidsbewustzijn is nog niet tot álle geledingen doorgedrongen, wat niets te maken heeft met tegenwerking of onwil. Nee, iedereen wil gezond en veilig werken. Het komt vaak door onvoldoende informatie, ingesleten gewoontes en menselijk gedrag dat je niet even op vrijdagmiddag om half 5 verandert”, aldus Geert die per directie rapportages gaat uitbrengen. Daaruit moet blijken waar de veiligheidsschoen wringt. Het ingehuurde externe adviesbureau QVOX voert eventuele veranderingen door, samen met Veiligheid, Kwaliteit, Arbo & Milieu (VKAM) van Defensie.

‘Het belang van veiligheidsbewustzijn is nog niet tot álle geledingen doorgedrongen’

Geert Daamen in overleg met vertegenwoordigers van de MINDbase. Geheel rechts innovatiemanager majoor Rick Zagers, midden adviseur bedrijfsvoering Shirie Otaredian.

Boeiende techniek

De opdracht van COMMIT past goed bij hem, vindt Geert. Als voormalig dienstplichtige bij de Materieel Beproeving Afdeling in Huijbergen en onderofficier bij de landmacht (tien jaar) kent hij de organisatie. Zijn drijfveer om na zijn diensttijd te blijven ‘hangen’ was de stand van de techniek bij de krijgsmachtdelen: die boeide de bij de autofabriek DAF tot machinebankwerker opgeleide Geert. “Ik werkte graag met mijn handen en vond het daarbij behorende denkwerk ook prettig.” Waarom hij de landmacht medio jaren 90 - als sergeant 1 - verliet? “Er waren forse bezuinigingen op komst, de dienstplicht werd opgeschort, kazernes sloten, overtolligheid bij de onderofficieren van de Technische Dienst kwam eraan”, legt hij uit. “Defensie bood geen baan meer voor het leven en ik wilde niet mee-veranderen naar een ander wapen of dienstvak. Ik besloot uit te kijken naar wat anders.” Geert beproefde zijn geluk bij de Arbodienst De Twaalf Provinciën. Een voor de hand liggende move met een intussen behaald MVK-diploma op zak en ervaren in het geven van cursussen en trainingen. “Ik miste de kameraadschap wel. Aan mijn diensttijd heb ik vriendschappen overgehouden; aan mijn periode daarvoor, bijvoorbeeld bij de bedrijfsschool van DAF, niet. Dat zegt wel wat…”

Medio jaren 90 verliet Geert Defensie omdat hij het vanwege ingrijpende veranderingen niet meer zag zitten. “Ik wilde niet mee-veranderen naar een ander wapen of dienstvak.”

‘Ik werkte met mijn handen en vond het denkwerk ook prettig’

Grapje

Na De Twaalf Provinciën werkt Geert achttien jaar lang bij de instelling ABOMA die ondernemingen certificeert in arbeidsomstandigheden, kwaliteit en veiligheidsgedrag. Enkele jaren terug begint hij voor zichzelf. Aangezien op zijn cv de naam Defensie prijkt, krijgt hij een telefoontje van het Commando Zeestrijdkrachten, op zoek naar een Arbo-expert voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Geert: “Dat vond ik leuk, alleen jammer dat marineschepen niet bij mij thuis voor de deur konden afmeren, op de rivier de Dommel. Elke keer moest ik vanuit mijn woonplaats Valkenswaard naar Den Helder… Nee, grapje. Ik vond het gaaf om bij het CZSK te werken en had die tripjes er graag voor over.”

Terug op het ‘oude nest’. Geert Daamen heeft het ondanks de veranderingen goed naar zijn zin bij Defensie.

Ook het Commando Landstrijdkrachten meldt zich, in juni 2022 gevolgd door COMMIT. In de ogen van Geert is Defensie sinds zijn afzwaaien veranderd. “In mijn tijd zei je niet tegen je meerdere: ‘dit doe ik niet’. Daarnaast was het materieel toen beter onderhouden. Dat dat eerste nu anders is, is een gevolg van een veranderde hiërarchie. Ik vind het allemaal een beetje raar, maar ben dan ook van de oude stempel.” Dat hij oude bekenden tegenkomt, bijvoorbeeld van de Koninklijke Militaire School waar hij de onderofficiersopleiding volgde, maakt echter veel goed. Samen met de huidige stafadjudant van COMMIT gaf hij circa dertig jaar geleden les op het Opleidingscentrum Technische Dienst (OCTD), in een M109-werkplaats.

In de komende twee jaar krijgen directies en personeel (via een steekproef) een uitnodiging van Geert. “Ook loop ik observatierondes en als mensen me dan herkennen en aanspreken, zou dat prettig zijn. Ik wil dat ze me leren kennen.”