05

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 08

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Eerste hoogwaardige kwaliteitsregenjassen afgeleverd bij landmacht

De eerste groene regenjassen uit het interim kledingpakket zijn gistermiddag door het KPU-bedrijf uitgereikt. Ze gingen naar een eenheid van de Koninklijke Landmacht. Het was meteen de aftrap voor de uitgifte van ruim 43.000 stuks. Bijna de hele krijgsmacht krijgt een exemplaar.

De zogeheten GORE-TEX regenjas zal als gegoten zitten. In augustus zijn namelijk pas-sets bij de defensieonderdelen gebruikt. Van bijna alle militairen zijn de maten opgenomen, behalve bij de Koninklijke Marine. De vloot heeft een eigen boordtenue en de mariniers dragen een soortgelijke regenjas al jaren, net als specifieke landmachteenheden. Vanwege hun positieve ervaringen ontvangen de overige militairen er uiterlijk medio volgend jaar nu ook een.

De regenjas behoort tot het interim NFP-kledingpakket, maar is wel een blijvertje. De jas maakt uiteindelijk deel uit van het basiskledingpakket voor iedere militair.

Primeur
De primeur was voor de militairen van het Vuursteuncommando op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ’t Harde. Het KPU-bedrijf reikte er de eerste nieuwe groene jassen uit.

Streepje

Purple NECtar Digital: terugblikken en vooruitkijken

Purple NECtar Digital is een digitale doorstart van de oefening Purple NECtar, georganiseerd door KIXS, de IT-innovatieafdeling van JIVC. Purple NECtar staat in het teken van innovatieve oplossingen bedenken en uitvoeren voor uitdagingen waar we binnen Defensie tegenaan lopen, met partners als marktpartijen en kennisinstituten.

Op 9 en 11 november is Purple NECtar Digital te volgen via MS Teams. Live vanuit MINDbase in Rotterdam worden er zowel resultaten getoond van Purple NECtar experimenten die het laatste jaar zijn uitgevoerd op 9 november, als challenges waar OPCO's momenteel tegenaan lopen op 11 november. Hoofd JIVC/KIXS Elise Teuben vertelt: “Dit is de eerste keer dat we het evenement digitaal organiseren dus dat is spannend. Hopelijk gaat technisch alles soepel. Maar goed, het is net als met innoveren: snel falen, je herpakken en weer doorgaan! Wat deze keer ook bijzonder maakt is dat de innovatiedirecteuren van de defensieonderdelen actief betrokken zijn, want innoveren doe je immers niet alleen!”

Experimenten

Op dinsdag 9 november van 9:30 tot 11:30 kun je het eerste dagdeel van Purple NECtar Digital volgen. Enkele Innovatiemanagers van JIVC/KIXS zullen de resultaten tonen van enkele Purple NECtar-experimenten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Ook gaat Elise Teuben, Hoofd KIXS, in gesprek over innovatie en hoe innovaties naar productie gebracht kunnen worden. Hiervoor schuiven Ron Kolkman, directeur JIVC en Generaal-Majoor Andre Steur, Directeur Operationeel Beleid & Plannen, aan.

Challenges pitchen

Op donderdag 11 november van 13:00 tot 16:00 kun je het tweede dagdeel van Purple NECtar Digital volgen. De Liaison Officers van JIVC/KIXS zullen dan challenges pitchen waar ze bij CLAS, CZSK, CLSK en KMAR tegenaan lopen. Deze worden beoordeeld door een kundige jury bestaande uit beleidsmakers op het gebied van projecten en innovaties binnen de verschillende OPCO's en DOSCO. Uit de pitches worden uiteindelijk twee challenges gekozen die samen met een marktpartij opgepakt worden. Het resultaat hiervan volgt tijdens een volgende editie van Purple NECtar in 2022.

Meekijken?

Wil je meekijken? Dat kan via MS Teams via de volgende links:

Dag 1

Dag 2

Logo Purple Nectar
Streepje

Aanhanger Defensie met munitie gekanteld

Een vrachtwagen van Defensie met aanhanger is 27 oktober gekanteld bij de Drentse plaats Veenhuizen. De vervoerde munitie is daarbij op de weg, in de berm en in de sloot beland. De weg werd afgesloten.

Bij het ongeval zijn pallets met klein kaliber munitie en 81 millimeter mortiergranaten van de aanhanger gevallen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is met 10 man ter plaatse, inclusief een duikploeg. Zij proberen de munitie zo veilig mogelijk op te ruimen en kijken of deze nog valt te vervoeren. 9 specialisten van het munitiebedrijf van Defensie staan hen bij.

Afzetting

Een gebied van 300 meter rondom de vrachtwagen werd afgezet. Drie huizen in de omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Omstanders werd gevraagd niet binnen een kilometer van de vrachtwagen te komen.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De chauffeur heeft zelf de cabine verlaten en heeft geen letsel opgelopen.

Opruimwerkzaamheden gekantelde munitie-aanhanger
Streepje

P&O DMO verder onder nieuwe naam

Collega’s van P&O DMO zijn 9 oktober samen gekomen in de creatieve omgeving van MINDbase te Rotterdam. Na ontvangst werden alle collega’s meegenomen in een “bank-sessie” waarin host van de dag Alexli Gravemeijer in gesprek ging over het onderwerp “HR-directie op koers” met directeur P&O DMO Mirjam Westgeest, directeur DMO Arie-Jan de Waard, Hoofd directie Personeel René Kreeftmeijer, directeur F&C Maurice Huijs en Richard van Toor, de voorzitter van Medezeggenschapscommissie DMO. 

Het net uitgebrachte document “DMO op koers” (voortvloeiende uit de 100 gesprekken die met verschillende partijen zijn gevoerd als onderzoek naar de invulling van de Defensievisie 2035) werd uitgebreid besproken. Ook is gesproken over hoe deze visie de verdere ontwikkelingen beïnvloedt voor de P&O-directie in relatie met de transitie die P&O momenteel zelf ondergaat. Ondersteund door kritische vragen vanuit het publiek werd deze bank-sessie ervaren als een krachtige inspiratiebron voor de verdere dag maar ook voor de verdere transitie. 

Nieuwe naam

Deze informatieve, inspirerende en bovenal verbindende dag werd afgesloten met de feestelijke, bevestiging dat P&O DMO vanaf nu HR directie i.o. (in ontwikkeling) zal heten en dat wij als eenheid ons verder zullen ontwikkelen naar een HR-afdeling opererend op basis van het nieuwe HR-beleid en de visie van DMO ter ondersteuning aan de te behalen successen van DMO voor nu en in de toekomst.

Streepje

Commando-overdracht Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

Onder toeziend oog van de directeur wapensystemen en bedrijven, Ernst Dobbenberg heeft Marcel van Agten op 14 oktober het stokje overgegeven aan Niek Molenaar. Niek Molenaar zal vanaf dat moment directeur DPO zijn, terwijl Marcel van Agten projectmanager implementatie S4/HANA wordt bij de DMO.

Molenaar is ruim 35 jaar werkzaam bij Defensie in diverse (leidinggevende) functies in het bestuurlijk domein en in de uitvoering. Zo heeft hij de laatste jaren gewerkt als strategisch adviseur bij de directie projecten van de DMO. Hij is bijzonder verheugd over zijn overstap naar DPO. ‘’DPO levert een tastbaar product van grote strategische waarde en staat 24/07 klaar om militaire en civiele vliegtuigen te voorzien van brandstof. De DPO is daar mee een onmisbare schakel in onze veiligheid. En ook een organisatie met een hoge mate van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid bij het werk’’ aldus Molenaar.

Doelstellingen DPO 

Molenaar wil zich, samen met de medewerkers van DPO, inzetten om de ambities en uitdagingen, zoals beschreven in het reorganisatieplan, te realiseren. Enkele voorbeelden zijn de afronding van de reorganisatie, de doelstelling meer in onze mensen te investeren en de realisatie van grote projecten zoals de KB10 pijpleiding, Markelo en de nieuwbouw op Portugaal.

DPO

De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) verzorgt en bewaakt het transport van vliegtuigbrandstoffen naar militaire en civiele vliegvelden via een eigen pijpleidingnetwerk in de grond. Dit doet de DPO al sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw. Onder het motto ‘Fueling your Wings’.

Locaties

Het hoofdkantoor van de DPO is gevestigd op de Frederikkazerne in Den Haag. De uitvoerende werkzaamheden worden geleid vanuit het depot Pernis in Poortugaal. Het operationele proces wordt gestuurd vanuit de centrale controlekamer op dit depot. In dit ‘technische hart’ zijn bijna alle handelingen met 1 druk op de knop uit te voeren. Zoals het starten van motoren en pompen en op afstand openen en sluiten van afsluiters. Vanuit Poortugaal monitort de DPO ook de druk op de leidingen. Naast de centrale controlekamer, zijn er depots in Klaphek, Markelo en Leeuwarden.

Streepje

Defensie en ruimtevaart: ontmoeting in Space Café II

Op maandag 11 oktober heeft MIND in samenwerking met NL Space Campus voor de tweede keer een succesvol Space Café georganiseerd in de Space Expo te Noordwijk. Space Café is een initiatief van MIND om de werelden van militaire en civiele ruimtevaart, defensie, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen.

Ruimtevaart is een relatief kleine sector en bij uitstek een omgeving waar civiele technologie ook gebruikt kan worden in militaire toepassingen. Met het Space Café wordt voor defensie een netwerk opgebouwd om beter aangesloten te zijn bij de partijen die thuis zijn op dit terrein. Er waren op 11 oktober zeker 80 deelnemers uit verschillende sectoren live aanwezig in de Space Expo, allen enthousiast om meer te horen over de onderwerpen die momenteel spelen in het spacedomein en andere mensen en partijen uit de sector beter te leren kennen. 

Verder praten tijdens stamtafelsessies

Na afloop van de plenaire sessie konden de aanwezigen zich verdelen over drie stamtafels bemand door experts van de Luchtmacht Sectie Space om vrij te praten over de volgende onderwerpen: Space Situational Awareness (door Majoor Petra Wijna), Intelligence, Surveillance & Reconnaisance (door Majoor Martin van de Pol) en civiel/militaire samenwerking (door Luitenant-Kolonel Bernard Buijs).

De mooie mix van defensie, overheid, kennisinstellingen en bedrijven zorgde voor een geslaagde discussies, nieuwe ontmoetingen en het leggen van veel nieuwe contacten. Mensen waren geboeid, er was goede interactie en er zijn nieuwe contacten opgedaan, die normaal gesproken niet waren ontstaan. Het succes van deze twee werelden bij elkaar brengen en deze editie smaakt naar meer. Begin volgend jaar zal zeker een volgende editie plaatsvinden, hopelijk met uitbreiding van het aantal deelnemers en met weer nieuwe gezichten. 

Voor een volledig verslag van het evenement kun je een kijkje nemen op de website van NL Space Campus

Space Café II bijeenkomst
Streepje

Integrated Logistic Support (ILS) vakdag

Donderdag 30 september is door D-DWS&B de tweede Integrated Logistic Support (ILS) vakdag geopend die georganiseerd is door DWS&B i.s.m DMO/B&B en JIVC. Deze jaarlijks vakdag wordt georganiseerd voor en door mensen van binnen en buiten Defensie.

Gezamenlijk zijn met de honderd deelnemers lessons learned uitgewisseld tussen ILS-specialisten uit het Defensie ecosysteem. Inleiders van Thales, DMO-projecten, DMO-wapensystemen en de Duitse Bundeswehr hebben gesproken over de ILS-methodiek en de verschillende ILS-producten, die nodig zijn om de verwerving, instandhouding en afstoting zo in te richten, dat we gedurende de hele levensduur goed inzetbare wapensystemen hebben tegen acceptabele kosten.

Streepje

Vervanging onderzeeboten vergt meer tijd

De vervanging van de 4 Walrusklasse-onderzeeboten duurt naar alle waarschijnlijkheid langer dan verwacht. De gesprekken met kandidaat-werven gaan minder snel dan gehoopt en leveren nog niet de gewenste informatie op. Hierdoor treedt een verschuiving op in de planning. Dat schrijft minister Henk Kamp vandaag aan de Kamer.

Uit de gesprekken met de 3 kandidaat-werven is minder informatie en minder diepgang naar voren gekomen, dan Defensie van tevoren had ingeschat. Dat kwam onder meer omdat de vraag van Defensie verder ging dan de werven gewend zijn in deze gespreksfase. De ontwerpen konden nog niet worden geoptimaliseerd en Defensie had ook zelf meer tijd nodig om de gekregen informatie te analyseren.

Een 2e dialoogronde had in september moeten beginnen, maar is uitgesteld tot december. Deze ronde wordt gebruikt om de concepten verder te bekijken en of ze aan de door Defensie gestelde eisen voldoen.

Substantiële aanpassing

Een contractondertekening was voorzien voor eind 2022, maar dat is onhaalbaar. Waar dit door komt en hoeveel extra tijd nodig is, wordt nog nader in kaart gebracht. Duidelijk is al wel dat de planning substantieel moet worden aangepast.

De vervanging van de onderzeeboten is de komende jaren het grootste materieelproject van Defensie. De huidige onderzeeboten zijn al sinds de jaren ’90 in gebruik. De bedoeling was ze vanaf 2028 te vervangen. Eind 2031 zou de Walrusklasse worden uitgefaseerd.

Programma doorgelicht

Defensie houdt het programma tegen het licht om er lering uit te trekken voor andere materieelprojecten. Ook wordt gekeken hoe kennis en capaciteit het best kunnen worden ingezet om het vervolg van het programma beter te laten verlopen.

Verder beziet een werkgroep hoe de huidige onderzeeboten langer in gebruik kunnen blijven met oog voor de financiële en operationele risico’s. De minister informeert de Kamer in het voorjaar van 2022 verder.

Onderzeeboot van de Walrusklasse.