Beste lezers van de Materieelgezien, beste DMO’ers,

Het ging vaak over Corona in mijn columns van het afgelopen jaar. Helaas zijn we nog niet van de pandemie af. De aankomende persconferentie die op 2 november staat gepland, zal ons leren waar we nu staan en wat ons te wachten staat. Zonder nu weer uitgebreid in te gaan op alle Coronaperikelen, benadruk ik hier nogmaals: blijf oog hebben voor elkaar. Dat is altijd belangrijk, maar zeker nu in de nasleep van deze pandemie. Oftewel, omkijken naar nieuwe collega’s die hun weg nog moeten vinden binnen de DMO, zieke collega’s of collega’s die alleen zijn en mogelijk eenzaam.

In deze column wil ik wel drie zaken benoemen die gericht zijn op onze toekomst. In de eerste plaats het eerste DMO Human Resource (HR)-festival in de MINDbase te Rotterdam. Een heus festival waar ik als bankgast* samen met alle DMO P&O-medewerkers stil heb gestaan bij de “HR-directie op koers”. Het was een inspirerende dag met een mooie dialoog over kansen en mogelijkheden die ons als DMO op HR-vlak in 2022 en verder te wachten staan.

In de tweede plaats noem ik de FOCUS-bijeenkomst op de laatste dag van september in de Galgenwaard in Utrecht. Hier hebben we met de DMO-top en middenmanagement stil gestaan bij de ‘DMO op Koers’. We hebben gesproken over wat deze koers nu concreet inhoudt voor de DMO. We hebben afgesproken dat we de komende weken binnen de verschillende directies, afdelingen en teams van de DMO dit verder gaan verdiepen. In januari 2022 halen we samen ‘het net op’ om vervolgens met deze resultaten echt aan de slag te gaan.

Tot slot, was ik met verschillende DMO’ers, te gast op de Topdag van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) en de Secretaris-Generaal (SG). De CDS riep op tot transformatie en daadkracht. Hij benoemde digitalisering als de rode draad voor de doorontwikkeling van de krijgsmacht om te beschermen wat ons dierbaar is. Over de uitvoering zei de CDS dat “de Defensievisie hierbij koers, richting en commitment geeft”. Als DMO gaan we met onze eigen ‘DMO op Koers’ hierop aansluiten door onze rol richting de CDS te verstevigen. Alleen zo kunnen wij de defensieonderdelen en de CDS in deze transformatie maximaal ondersteunen.

Deze drie onderwerpen inspireren, geven een steun in de rug bij wat we al doen en hoe we het nog beter en slimmer kunnen doen! Het onderstreept ook dat Defensie er toe doet en voor een belangrijke taak staat. Wij spelen daar als DMO een belangrijke rol in. Daar komen we bij verschillende gelegenheden vast nog over te spreken. Want om dit te gaan doen is alle denk- en daadkracht van de DMO’ers vereist!

Hartelijke groet,

Vice-admiraal (TD) Arie Jan de Waard
Directeur Defensie Materieel Organisatie

* Een panellid dat deelneemt aan een discussie