Tekst Jack Oosthoek
Foto Jarno Kraaijvanger en Mediacentrum Defensie

'Veiligheid kost geld, maar ongeluk is nóg duurder'

x
De Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen controleert de opslag van explosieve stoffen in bunkers, munitiecomplexen en loodsen op militaire complexen. ”Wij beoordelen waar dat maximaal veilig kan.”

De Defensie Materieel Organisatie maakt de verbinding tussen willen en kunnen. De DMO vormt de brug tussen de wens van de klant, de operationele commando's (marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee), en de mogelijkheden die de budgetten en de markt bieden. In een reeks artikelen geven medewerkers een gezicht aan de DMO en vertellen hoe die (ver)binding met en door de DMO tot stand komt. Dit keer een explosief verhaal: Marco Goeree van de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen.

Marco (49) werkt al sinds 1989 bij Defensie. Eerst als dienstplichtig militair, daarna als burger bij het toenmalige Marine Bewakings Korps (MBK) op het mariniersbolwerk de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. “Ik was jong, wist niet precies wat ik wilde en besloot te blijven hangen”.

‘Ik was jong, wist niet precies wat ik wilde en besloot te blijven hangen’

De jonge Marco wil echter vooruit en werkt zich op tot veiligheidskundige. Hij behaalt de mbo-dipoma’s milieu- en veiligheidskunde, volgt de hbo-opleiding arbeidshygiëne en werkt jarenlang op de Marinierskazerne in Doorn. Wat heeft Marco met veiligheid? “Mensen laten inzien hoe belangrijk het is om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. Daarbij houd ik iedereen voor dat veiligheid veel geld kost, maar een ongeluk nóg duurder is. Dat lukt in het algemeen goed. Mensen onderkennen het belang van veiligheid steeds beter.”

Patronen, bommen, raketten

Na de Van Braam Houckgeestkazerne gaat Marco na een sollicitatie aan de slag bij de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Ook daar staat veiligheid met een even vette als grote stip genoteerd. In dit geval voor wat betreft de opslag van explosieve stoffen als patronen, bommen, raketten en springstoffen in bunkers, munitiecomplexen en loodsen op militaire complexen. Overal in het land. ”Wij beoordelen waar dat maximaal veilig kan. Is de afstand tot het civiele domein groot genoeg? Zijn de muren van een opslagloods voldoende dik? Liggen huizen niet te dichtbij? Neem de ontploffing destijds in Enschede van de vuurwerkfabriek… Dat die in een woonwijk stond, zou tegenwoordig absoluut niet meer kunnen. Ook bekijken we de tactische ligging van een locatie. Explosieve stoffen mogen niet te dicht in de buurt van bijvoorbeeld een landingsbaan of legering opgeslagen liggen. Ook bewaken wij de procedure na de aankoop van munitie, het type-classificatieproces. Denk aan testen. Over de financiën gaan wij niet.”

Munitiebunkers in de Veenhuizen.
De explosieven van de Nederlandse krijgsmacht liggen kriskras door het land opgeslagen in munitiebunkers en -loodsen.

Uitgestrekt mangrovegebied

De Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen checkt ook militaire locaties in het buitenland waar een oefening door Nederlandse militairen gepland staat. Zo werd onlangs in Polen een ‘schiethuis’ onder de loep genomen, een oefenplek voor anti-terreurtrainingen. De kust bleek veilig, wat niet altijd en overal het geval is. “Ik noem geen voorbeelden, maar we hebben nu eenmaal te maken met incidenten en bijna-ongevallen. Daarom staan we continu in een verbetermodus.”

Marco Goeree op controle in Oldebroek. “We staan continu in de verbetermodus.”
Marco Goeree op controle in Oldebroek. “We staan continu in de verbetermodus.”

‘We zijn geen krokodillen tegengekomen’

Het was ook in het buitenland waar Marco zijn tot nu interessantste klus klaarde. In een uitgestrekt moerasgebied in de buurt van New Orleans (Verenigde Staten), oefenterrein van de Amerikaanse strijdkrachten, ging de commissie na of een schiettraining met Nederlandse militairen vanuit speedboten er veilig kon. Geen probleem, zo bleek. Marco is nog steeds onder de indruk. “De controles waren in een uitgestrekt en grotendeels mangrovegebied. Heel bijzonder, nog nooit gezien. Nee, we zijn geen krokodillen tegengekomen. Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen maar interessante controles uitgevoerd. Ach, een tegenvallende ervaring kan ook interessant en leerzaam zijn.”

Marco Goeree controleert munitie in een van de opslagplaatsen van Defensie.
Zijn mooiste klus beleefde Marco Goeree in de Verenigde Staten. Volgens hem kunnen minder interessante controles ook leerzaam zijn.

'Als wij een situatie verkeerd beoordelen, stellen we anderen bloot aan gevaar’

Verantwoordelijk werk

Tijd om een vooroordeel uit de weg ruimen: aan werken bij de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen kleven volgens Marco geen noemenswaardige gevaren. Zolang de explosieve stoffen maar goed verpakt zijn ofwel adequaat ‘geconditioneerd’, het administratief beheer klopt en de faciliteiten aan de eisen voldoen. Om eraan toe te voegen dat de eenheden hun zaakjes doorgaans voor elkaar hebben. Als er al risico’s zijn, dan moet naar de commissie zelf worden gewezen, benadrukt Marco. “Als wij een situatie verkeerd beoordelen stellen we anderen bloot aan gevaar. In die zin is dit heel verantwoordelijk werk.”

Werken bij de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen: Marco zou door onder meer de veelzijdigheid en de regelmatige reizen naar het buitenland (door corona nu even niet…) niks anders willen. Ook de (relatieve) zekerheid van een baan bij Defensie ervaart hij als een pluspunt. ”Ik heb nooit overwogen om over te stappen naar het bedrijfsleven, omdat je baan daar minder zeker is dan bij Defensie. Werken bij de DMO bevalt uitstekend. Absoluut.”

‘Ik heb nooit overwogen om over te stappen naar het bedrijfsleven’

Marco Goeree buiten een munitiebunker.
Werken bij de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen: Marco Goeree voelt zich er als een vis in het water.