Tekst Evert Brouwer
Foto sergeanten Aaron Zwaal en Cinthia Nijssen/Video: adjudant Richard Frigge

Rheinmetall: van leverancier naar partner

De komende 10 tot 20 jaar is Defensie verzekerd van de levering van munitie door Rheinmetall Waffe Munition GmbH (RWM). De DMO en RWM hebben hiervoor een raamovereenkomst ondertekend. Het gaat om munitie voor met name de CV90 pantservoertuigen en de pantserhouwitser PzH2000NL. De kosten voor Defensie bedragen circa € 50 miljoen per jaar.

De aanloop naar de ondertekening ging niet zonder slag of stoot. Het Defensie Munitiebedrijf (DMunB), onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie, inkopers en andere medewerkers van de DMO hebben samen met Rheinmetall 2 jaar aan het contract gewerkt. De duur van de overeenkomst is 10 jaar, met de mogelijkheid van 2 keer een verlenging van 5 jaar. Hiermee is de levensduur van betreffende wapensystemen volledig afgedekt.

Roman Köhne tekende namens RMW.
Generaal-majoor Ivo de Jong.

Juichkreet

“De overeenkomst is uniek in aard, vorm, inhoud en duur: iets om trots op te zijn”, zegt Martin van de Voorde, sales director RWM. Een juichkreet die generaal-majoor Ivo de Jong, plaatsvervangend directeur Defensie Materieel Organisatie, alleen maar kan onderschrijven. “Dit scheelt veel werk voor ons toch al zo drukke Defensie Munitiebedrijf (DMunB) en het Kenniscentrum Wapens & Munitie (KCW&M). Tegelijkertijd biedt het onze gebruikers, voornamelijk de Koninklijke Landmacht, de zekerheid dat we de munitie kunnen leveren. Die is voor lange tijd gegarandeerd. Het gaat met name om de munitiesoorten voor belangrijke wapensystemen: 35mm voor de CV90 en 155mm voor de PzH. Dat is belangrijk voor ons, want zo houd je tevreden gebruikers. Het was niet voor niets dat 1 van hen, de commandant van het Vuursteuncommando, kolonel Paul Hoefsloot, per se aanwezig wilde zijn.”

Met 1 handtekening 10 jaar zekerheid voor beide partijen.

Partner

Generaal De Jong noemt het raamcontract een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen Defensie en industrie en prijst de samenstellers. “Vooral Fred Klumpers van het DMunB en Ingrid Olsthoorn van Inkoop hebben het leeuwendeel gedaan namens de DMO. Ik heb het resultaat mogen tekenen. Daarmee is heel veel zekerheid ingebouwd. Niet alleen voor de levering van munitie, maar ook met diensten. RWM is tijdens de gehele levensduur mede verantwoordelijk voor productie, innovatie, logistieke ondersteuning en afstoten van de munitie. Rheinmetall wordt daarmee niet alleen leverancier, maar een directe partner van de DMO. En eén waarop we kunnen rekenen, zo weten we uit het verleden.”

De ploeg die het bijzondere contract voor elkaar heeft gekregen, met vooraan een stralende Ingrid Olsthoorn.

Eerlijk

En met die uitspraak is Martin van de Voorde dan weer in zijn nopjes. “Vergeet niet dat Rheinmetall in feite al sinds 1974, met de levering van wapens en munitie voor de YPR’en, naar een partnerschap van de Nederlandse Defensie toewerkt. In het verleden waren we ook leverancier van het tankmunitie. Hopelijk in de toekomst weer.” 

Wat de munitie betreft, is nu een nieuwe weg ingeslagen, constateert hij. “Een overeenkomst die zo lang duurt en zo alomvattend is, is bijzonder. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad en dat is kenmerkend voor de Nederlandse Defensie in het algemeen en de DMO in het bijzonder. Ze weten daar precies wat de wensen zijn en die ook goed duidelijk te maken. Tegelijkertijd staat men open voor nieuwe concepten. Het betekent dat er open en eerlijk met elkaar kan worden gesproken. Met deze raamovereenkomst, waar alle partijen heel content mee zijn, als resultaat.”

Munitie voor de PzH (grote foto helemaal boven) en infanteriegevechtsvoertuig CV90 vormen de basis voor het raamcontract.