03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 06

In 't kort 1/2

Tekst Evert Brouwer

Meer F-35’s

Vliegbasis Leeuwarden heeft er weer 2 nieuwe F-35’s bij.

De lockdown vertraagde de levering vanuit Cameri, Italië. Covid-19 was onder meer van invloed op de testvluchten.

De luchtmacht heeft de nieuwe toestellen hard nodig. Van de ooit 213 aangeschafte F-16’s zijn er nu geen 60 meer. Daarvan is een deel niet meer operationeel inzetbaar. Dat komt ondermeer door de intensieve inzet in missiegebieden. Nederland heeft 46 van deze toestellen besteld, waarvan er inmiddels 12 zijn geleverd. Daarvan staan er 4 in Leeuwarden, de andere toestellen staan in de Verenigde Staten voor het opleiden en trainen van jachtvliegers. (foto: sergeant Jan Dijkstra)

Streepje

Nieuwe containers

De eerste 6 van ruim 270 speciale werkplaatscontainers zijn afgeleverd bij de Defensie Uitleen Organisatie (DUO).

De zogenoemde B1-container is bedoeld voor de materieeldienst en beschikt over elektrische installaties en klimaatsystemen zoals verwarming, ventilatie en klimaatbeheersing.
De levering door de Britse firma Marshall Land Systems gaat door tot in 2025. Marshall zorgt ook voor het onderhoud op basis van een prestatiecontract.

Met de levering van de B1 is een belangrijke stap gezet in het programma dat de vervanging van in totaal 1600 containers in zo’n 30 varianten omvat. De gebruikende eenheden ontvangen de containers pas nadat de integratie met de bijbehorende vrachtwagens, de Scania Gryphus en het nieuwe aggregaat heeft plaatsgevonden. Het Commando Landstrijdkrachten checkt eerst alle randvoorwaarden voor uitlevering aan de eenheden.

Streepje

Minder brandstof

Over 30 jaar moet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen bij Defensie met 70% zijn afgenomen ten opzichte van 2010.

Staatssecretaris Barbara Visser presenteerde vorige maand het Plan van aanpak Energietransitie Defensie. Het plan, dat loopt van 2020 tot 2022, is een stap om de energieambities uit de Defensie Energie en Omgevingsstrategie en het Strategisch Vastgoedplan te realiseren. Met de extra maatregelen is een bedrag van €49 miljoen gemoeid.

De doelen zijn: 

  • In 2030 ten minste 20% minder afhankelijk dan in 2010.
  • In 2050 ten minste 70% minder afhankelijk dan in 2010;
  • In 2030 wordt 50% van de energie op kampementen duurzaam opgewekt;
  • In 2050 zijn kampementen volledig zelfvoorzienend op energiegebied.

Een voorbeeld van samenwerking en innovatie is DMO’s MIND (Military Innovation By Doing). Daarbij hebben Defensie en kennisinstituut TNO een innovatheek opgezet. Hier kunnen eenheden innovatieve producten lenen en in de praktijk testen. Neem bijvoorbeeld de draagbare zonnepanelen (foto boven) die het Korps Mariniers en het Kenniscentrum Wapens en Munitie (KW&M) nu test. (foto John van Helvert)

Streepje

Meer SAP

Met het nieuwe software systeem MDG-EAM, een aanvulling op het bedrijfsbesturingssysteem SAP, is een grote stap gezet in het verbeteren van de bedrijfsvoering van Defensie.

MDG-EAM speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de data in SAP. MDG-EAM stelt hogere eisen aan de data die in SAP worden ingevoerd. Dit gaat bijvoorbeeld om informatie over de beschikbaarheid, hoeveelheden, locatie, staat, houdbaarheidsdata en onderhoudscycli van materieel. Hiermee wordt de kwaliteit van de gegevens in SAP beter en wordt SAP nog vollediger, actueler en daarmee betrouwbaarder.

Het Joint IV Commando (JIVC) beheert MDG-EAM en ondersteunt bij het ontwerp en de bouw hiervan.

De ontwikkeling van MDG-EAM start in september en wordt naar verwachting in juli 2021 afgerond. Alle nieuwe wapensystemen zullen vanaf dat moment via MDG-EAM in SAP in productie genomen worden.

Streepje

PATRIOT terug

Het 2e PATRIOT wapensysteem is terug na onderhoud in de VS en op transport gezet naar het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC).

Het eerste PATRIOT-wapensysteem keerde in juli 2019 al terug. Na het onderhoud blijft het luchtverdedigingssysteem inzetbaar tot minimaal 2040. Het onderhoud duurt ongeveer 1 jaar per wapensysteem. Bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC) ondergaat de gemoderniseerde PATRIOT ook nog eens een System Integration and Check Out (SICO). Na succesvolle afronding van deze SICO krijgt het DGLC het systeem weer in gebruik. (Foto: sergeant-majoor Sjoerd Hilckmann)
 

Streepje

NEDS beurs gaat door

De NIDV Exhibition Defence and Security (NEDS) 19 november 2020 gaat door. Na overleg met de experts, organisatie en partnerorganisaties heeft directeur Ron Nulkes besloten dat het mogelijk is om het evenement op een verantwoorde en veilige manier plaats te laten vinden.

In verband met COVID-19 wordt de beurs op een aangepaste manier georganiseerd om aan alle voorschriften voor een veilig evenement te voldoen. De NIDV houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en neemt extra maatregelen waar nodig.

Streepje

Langer met interimkleding

De levering van de nieuwe gevechtskleding uit het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS) is zeker een jaar vertraagd. 

Dit betekent dat de kleding op zijn vroegst medio 2023 wordt uitgeleverd. Staatssecretaris Barbara Visser heeft dit de Tweede Kamer laten weten. Als tussenoplossing krijgen militairen een verbeterd interim kledingpakket.

De vertraging van de DOKS gevechtskleding komt door een kort geding tegen Defensie. Een van de afgewezen leveranciers heeft dit aangespannen, omdat het bedrijf het niet eens is met de aangevoerde redenen voor de afwijzing. Naar aanleiding hiervan heeft Defensie geconstateerd dat de aanbestedingsstukken op onderdelen onduidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Daarom kiest Defensie ervoor om de uitkomst van het kort geding niet af te wachten en trekt de voorlopige vergunning in.

Defensie verstrekt gefaseerd het interim kledingpakket vanaf medio 2021. De volgorde van inmeten, passen en verstrekken gebeurt in nauw overleg tussen de Defensieonderdelen en de Defensie Materieel Organisatie. 

De invoering van het modernere DOKS blijft echter onverminderd van belang vanwege de beschermende kwaliteiten van deze kleding. De uitrol van de DOKS-gevechtskleding begint naar verwachting niet eerder dan medio 2023 en zal, zoals eerder al beoogd, gefaseerd worden uitgerold. Militairen krijgen dus 2 keer een kledingpakket.