10

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 06

In 't kort 2/2

Tekst Evert Brouwer

Weer Airbus

De 2e Airbus A330 MRTT is gearriveerd op Vliegbasis Eindhoven.

Hier worden uiteindelijk 5 van deze toestellen gestationeerd. De vliegtuigen behoren tot de Multinational Multi Role Tanker Transport Capability. Dit is een vliegtuigpool van de NAVO waarvan 6 Europese landen gebruik maken. 

In totaal zijn er straks 8 toestellen, waarmee onder meer jachtvliegtuigen in de lucht zijn bij te tanken. De resterende 3 gaan naar Duitsland. Het plan voor de pool is in 2016 bedacht door Luxemburg en Nederland. Ook België, Duitsland, Noorwegen en Tsjechië sloten zich aan.

De landen zorgen gezamenlijk voor het verwerven en onderhouden van de vloot. Met Frankrijk, dat zelf MRTT-toestellen heeft, wordt samengewerkt op het gebied van onderhoud en modificaties. (foto: sergeant Jasper Verolme)

Streepje

Proefschip

De proef met een zogenoemde hull vane op een patrouilleschip van de Koninklijke Marine is begonnen. Een hull vane is een soort onderwaterspoiler, die zorgt voor een vermindering van de weerstand door het water. Zo kan aanzienlijk wat brandstof worden bespaard.

Het gebruik van een hull vane is niet bijzonder. Ze worden op dit moment veel toegepast op schepen tot maximaal 50 meter, zoals jachten. Maar de toepassing op een patrouilleschip, met een lengte van 108 meter, brengt de nodige uitdagingen met zich mee. De afdeling Maritieme Systemen (AMS) van de DMO en onderzoeksinstituut MARIN hebben de afgelopen jaren een aantal analyses en modelbeproevingen uitgevoerd die steeds overtuigender aantoonden dat er tot wel 13% brandstof kon worden bespaard. Daarnaast werd duidelijk dat een hull vane de eigen scheepsbewegingen zou reduceren en zou zorgen voor een reductie van het turbulente zog direct achter de slipway, waardoor de FRISC gemakkelijker de slipway kan de- en embarkeren. Volgend jaar wordt een patrouilleschip uitgerust met een hull vane, waarna de beproevingen volgen. (foto: sergeant Sjoerd Hilckmann)

Streepje

Tropenkleding

Het KPU-bedrijf heeft een 4-jarig contract getekend met Integrated Sports BV voor de levering van ‘tropenkleding’ voor het marinepersoneel.

Deze kleding is onderdeel van het KM-tropentenue en wordt gedragen in gebieden met een tropisch klimaat. Vanwege de maatregelen omtrent COVID-19 heeft de ondertekening in maart digitaal plaatsgevonden. Onlangs was er een bijeenkomst van het hele team met de leverancier om kennis te maken en de voortgang te bespreken. Integrated Sports heeft de opdracht gekregen omdat het bedrijf maximaal scoort op de duurzaamheidsladder.

Streepje

Beter met PRIMA

Met de uitrol van de nieuwe versie van de app voor Portable Registration and Identification of Marine Animals (PRIMA) kan aan boord van de varende eenheden zeeleven worden herkend en waarnemingen worden vastgelegd. Dit is een belangrijk onderdeel voor een verantwoorde inzet van sonarsystemen bij onderzeebootbestrijdingsoefeningen.

Op zee is onderwatergeluid 1 van de grotere ‘vervuilers’ waarmee de marine rekening moet houden. Sonarsystemen kunnen bijvoorbeeld walvissen, dolfijnen en zeehonden in belangrijke leefgebieden verstoren. Bij het ruimen van explosieven op de zeebodem kunnen de schokgolven direct gevaarlijk zijn voor gevoelige soorten als de bruinvis, de meest voorkomende zeezoogdieren in Nederlandse wateren.

Om te ondersteunen bij het herkennen van zeezoogdieren is sinds 2012 het Portable Registration and Identification of Marine Animals (PRIMA) softwarepakket ontwikkeld en in gebruik genomen. De tablets met de PRIMA-app zijn reeds bekend op de grote bovenwatereenheden en waren nodig aan vervanging toe. De app is een hulpmiddel bij het identificeren van (visueel) waargenomen zeezoogdieren. De tool is eenvoudig te bedienen waardoor iedereen het kan gebruiken. Alle waarnemingen worden opgeslagen en die data is zeer waardevol, en wordt dan ook geanalyseerd door specialisten.

Streepje

Apache in de revisie

De 28 Apache-gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando krijgen nieuwe rompen, transmissies en rotorbladen. Het vermogen van de motoren gaat omhoog en de toestellen krijgen een betere missie-uitrusting. Zo wordt de huidige Apache Delta (AH-64D) vloot gemoderniseerd naar de Apache Echo (AH-64E).

De aanvalshelikopter is sinds 1997 in gebruik bij de krijgsmacht. Modernisering is noodzakelijk om, met het oog op de huidige dreigingsontwikkelingen, operationeel relevant te blijven. Volgens de huidige planning is de hele operatie in de loop van 2025 afgerond. (foto: sergeant Sjoerd Hilckmann)

Streepje

Nieuw planningssysteem

Het Joint IV Commando vierde een belangrijke mijlpaal. Het nieuwe planningssysteem Productie Planning Beheer Systeem (PPBS 2.0) voor de (her)keuring van militairen kwam beschikbaar.

Wanneer een kandidaat solliciteert op een militaire functie, worden via dit systeem de medische en psychologische keuringen ingepland en een advies vastgelegd. Met PPBS 2.0 ziet de planner wanneer een arts beschikbaar is en om welke keuring het gaat. Ook verstuurt het systeem alle communicatie naar personeel over de geplande keuringen. Het nieuwe systeem is veel gebruiksvriendelijker waardoor Centrum voor Mens en Luchtvaart in Soesterberg en het Dienstencentrum Personeel en Logistiek in Amsterdam hun werk efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren.
Het nieuwe PPBS is toekomstvast en kan waar nodig worden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. (Foto: Louis Meulstee)