Tekst Bert van Elk
Foto sergeant Jasper Verolme

'Ervaring opdoen en doorgroeien

De Defensie Materieel Organisatie maakt de verbinding tussen willen en kunnen. De DMO vormt de brug tussen de wens van de klant, de operationele commando’s (marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee) en de mogelijkheden die de budgetten en de markt bieden. In een reeks artikelen geven medewerkers een gezicht aan de DMO en vertellen hoe die (ver)binding met en door de DMO tot stand komt. Deze keer is dat Jisvy van Zoelen, projectmanager van DMO/JIVC bij het expertisecentrum, afdeling Luchtgebonden en Joint IT.

"Wat mijn werk inhoudt?" Jisvy hoeft niet na te denken over het antwoord. "Als projectleider ben ik momenteel verantwoordelijk voor het opleveren van 4 projecten voor de Koninklijke Luchtmacht: de vervanging van het Tactische Datalink Management Systeem NDMC; de vervanging van het Voice Communicatie Systeem voor de Luchtgevechtsleiding; de vervanging van de Radio’s voor de Luchtgevechtsleiding en de aanschaf van Snel inzetbare Communicatie- en Informatiesystemen Capaciteit. Per project heb je als projectleider een team van 8 tot 10 personen dat je ondersteunt gedurende het project. Behalve het opleveren van het product, zoals de radio’s, moet ik er ook voor zorgen dat het onderhoud is geregeld, het personeel wordt opgeleid, de infrastructuur klaar is en de reservedelen er zijn. Het ene project heeft te maken met zogenoemde Foreign Military Sales, het andere project moet weer langs het Ministerie van Economische Zaken. Voor de projecten moet ik dus op heel veel verschillende manieren en niveaus samenwerken binnen en buiten Defensie."

'Op veel verschillende manieren en niveaus samenwerken binnen en buiten Defensie'

Jisvy vindt dat ze bij DMO veel ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen en initiatieven te nemen. "Vooral bij JIVC kan ik met een frisse blik naar plannen kijken en met nieuwe visies komen."

'Ik denk dat ik meer kan'

Jisvy kwam 4 jaar geleden op de Haagse Frederikkazerne bij DMO werken. Het was een cultuurshock. "Ik was op de betreffende afdeling een van de eerste jonge nieuwe medewerkers en werd manager ILS. Ik kreeg een stapel documenten en er werd tegen mij gezegd: 'Ga maar lezen'. Ik heb voor mijn gevoel 3 maanden alleen in mijn kamer achter mijn bureau gezeten… Ik snapte niets van die manier van werken. In een commercieel bedrijf gaat het er heel anders aan toe dan bij Defensie. Ik heb Aviation Engineering gestudeerd en wilde aanvankelijk piloot worden. Omdat die opleiding niet doorging vanwege de economische crisis besloot ik aan de slag te gaan bij TUI Fly. Toen ik uiteindelijk wel aan de pilotenopleiding kon beginnen, vroeg ik mij af of ik dat eigenlijk wel wilde. Als je eenmaal als piloot werkt, is dat het… Ik denk dat ik meer kan. Als ILS manager bij Defensie zat ik niet op mijn plek. Na enkele weken loopbaan oriëntatie kwam ik op de functie van projectondersteuner. 2 jaar geleden kwam ik op mijn huidige functie terecht. Ik wilde heel graag weer raakvlak met mijn achtergrond, vandaar de keuze voor de afdeling Lucht&Joint "

Het aantrekkelijke van haar huidige functie vindt Jisvy de afwisseling. "Ik zit de ene dag in mijn nette kleding op kantoor in de Kromhoutkazerne en sta de volgende dag op een operationeel onderdeel en zie de F-16's opstijgen. Ik heb niet alleen met defensiecollega's te maken, maar ook met zoveel andere mensen. Van de gebruiker op het veld en de kolonel in de Luchtmachttoren in Breda tot vertegenwoordigers van de industrie. Dat is het mooie van werken bij Defensie." 

'Ik heb niet alleen met Defensiecollega's te maken, maar ook met zoveel andere mensen. Dat is het mooie van werken bij Defensie.'

Veel ruimte voor eigen initiatief

Van Zoelen vindt dat ze bij DMO veel ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen en initiatieven te nemen. "Bij JIVC kan ik met een frisse blik naar plannen kijken en met nieuwe visies komen. Bepaalde processen vind ik gedateerd. De samenwerking tussen jong en oud is interessant, want enerzijds zijn jongeren heel erg welkom, maar anderzijds worden hun nieuwe ideeën niet altijd op prijs gesteld. Jonge collega’s hebben vaak een andere drive dan de oudere. Ik wil altijd snel alles voor elkaar krijgen en oefen druk uit, maar dat vindt niet iedereen leuk. Leeftijd wordt bij Defensie vaak gekoppeld aan ervaring. Vanaf een bepaalde schaal worden eerder de barrières geschetst dan de mogelijkheden. Hierdoor is er minder plek voor talentmanagement of maatwerk." 

Jisvy werd 2 jaar geleden projectmanager. Ze wil nu vooral veel ervaring opdoen en daarna doorgroeien.

Jisvy is ook lid van het bestuur van Jong DMO. "Jong slaat niet op leeftijd, maar op je werkervaring binnen de DMO. Met Jong DMO zorgen we ervoor dat collega’s de organisatie leren kennen. Maar daarnaast proberen we ook te achterhalen wat er speelt bij collega’s, bijvoorbeeld over hun doorontwikkeling." 

De energie spat er bij Jisvy en sommige van haar collega's vanaf. "We hadden bij het expertisecentrum en de afdeling Lucht&Joint bijvoorbeeld geen (kerst)borrel of een activiteitencommissie, we hebben daarom een 'personeelsvereniging/activiteitencommissie' opgezet, zodat we vaker informeel met elkaar kunnen borrelen en leuke activiteiten voor collega’s kunnen organiseren. Je leert collega's dan toch op een andere manier kennen en dat komt uiteindelijk de samenwerking ten goede. Het expertisecentrum is namelijk erg groot. Om zoiets te organiseren krijg je alle ruimte, maar die moet je wel zelf pakken."

Voorlopig ziet Jisvy zich nog bij DMO werken. "Vooral veel ervaring opdoen en daarna? Doorgroeien!"