10

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 07

In 't kort 2/2

Tekst Evert Brouwer en Jack Oosthoek
Foto Mediacentrum Defensie

Nieuwe app

De nieuwe DMO-app is te downloaden in de Google Playstore en in de Apple appstore.

Wie de oude (Materieelgezien)-versie al op de telefoon heeft staan, hoeft de applicatie alleen te verversen. De DMO-app vervangt de verouderde applicatie en staat vol met DMO-nieuws en informatie. Verder zijn mini-documentaires van DMO-medewerkers te bekijken en lees je alle edities van Materieelgezien terug. Ook worden de directeuren gepresenteerd, directies uitgelicht en vind je het materieel terug dat Defensie gebruikt. De app is ontwikkeld door het JIVC, dé IT-specialist van Defensie. 

Streepje

Inkoopdag

Zo’n 300 medewerkers van Defensie lieten hun gezicht zien bij de jaarlijkse Inkoopdag Defensie.

Het evenement stond in het teken van samenwerken, voor inkopers door inkopers. Oud-wielrenner Gert Jacobs hield een inspirerend verhaal. Verder was er voor de bezoekers een gevarieerd aanbod van interactieve workshops. Variërend van samenwerken binnen het Rijksinkoopstelsel, tot inkopen in missiegebieden. Directeur Inkoop Hans Dussel ging tijdens een vragen(v)uurtje het gesprek aan.

Streepje

Torenhoog bezoek

“Leuk om te zien met hoeveel passie de mensen van de DMO spreken.” Minister Ank Bijleveld heeft medio oktober in Utrecht haar licht opgestoken bij de materieelgigant.

De bewindsvrouw peilde de stand van zaken bij verschillende directies en afdelingen en wisselde van gedachten met personeel. Ook zat ze om de tafel met vertegenwoordigers van de DMO-raad, Jong DMO, de medezeggenschap en vertrouwenspersonen (foto).

DMO kreeg deze maand ook bezoek van Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer. Hij liet zich informeren over een keur aan projecten. Evenals minister Bijleveld sprak Bauer met de medezeggenschapscommissie.

Streepje

Wapenmanagers bijeen

Voor de 6e keer is de Wapensysteem Managementdag (WSM-dag) gehouden. Dit keer was de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe het decor.

Ruim 100 deelnemers uit vooral de materieellogistieke wereld waren aanwezig. De WSM-dag is een jaarlijkse informatie-, discussie- en netwerkbijeenkomst. De organisatie is in handen van de staf van het Commando Landstrijdkrachten en de DMO-afdeling Grondgebonden Wapensystemen (‘de driehoek’). In het programma actuele thema’s, met als hoofdonderwerp Veiligheid bij Defensie en de instandhouding van materieel.

De 1e directeur Veiligheid van Defensie, generaal-majoor Nico van der Zee, lichtte het defensiebeleid in relatie tot veiligheid toe. Ook sprak hij over veiligheidsbewustzijn. Van der Zee brak een lans voor het actief uitvoeren van risicomanagement en legde de verantwoordelijkheid ervoor bij vooral commandanten.

Streepje

Modeshow

Afdankertjes. Waarom ook niet? In de begin deze maand gehouden Dutch Sustainable Fashion Week op het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) was een modeshow opgenomen waarin afgedankte defensie-uniformen waren verwerkt.

De Dutch Sustainable Week beoogde het publiek te enthousiasmeren voor duurzame mode. Aangezien Defensie het hergebruik en andere vormen van duurzame textielverwerking wel ziet zitten, was de Defensie Materieel Organisatie van de partij. Behalve in Amsterdam, speelde de Dutch Sustainable Week zich af in 25 gemeenten. Daarbij poogden meer dan 1.000 modewinkels het winkelende publiek te interesseren voor duurzame kleding.

Het is maar een weetje, maar in de modebranche is 'circulaire' mode - gemaakt van oude kleding - een gevleugelde term. Zo kon het gebeuren dat mannequins tijdens de Sustainable Week van oude defensiekleding gemaakte ‘haute couture’ showden. Modeontwerper Mo Benchellal presenteerde zelfs een heuse collectie. Maar Defensie deed meer. Zo showde ‘het leger’ op de catwalk een grote variëteit aan kleding en uitrusting (foto). Dat moest de brede inzetbaarheid ervan symboliseren. Foto: Team Peter Stigter. 

Kolonel Harold Jacobs, commandant van het KPU-bedrijf, samen met andere deelnemers van Defensie aan de Sustainable Fashion Week.
Streepje

Meer en intenser samenwerken

Europese samenwerking op defensiegebied is volgens staatssecretaris Barbara Visser haalbaar.

Maar dat kan alleen als de aangesloten landen Europa’s Defensie en veiligheid willen versterken. Daarom moet er een eind komen aan de industriële versplintering van krachten. "Om zo effectief mogelijk te zijn en waar voor ons geld te krijgen. We dienen nauwer en intenser samen te werken dan ooit tevoren."

Visser zei dat tijdens de opening van een bijeenkomst van het Europees Defensie Agentschap (EDA). Kopstukken op het gebied van wapenaankopen van de aangesloten Europese landen waren bijeen op het Marine Etablissement in Amsterdam.

‘Slimme inkoop’ was het meest besproken thema. Het idee ging over innovatieve methoden om eisen te kunnen stellen, flexibelere aanbestedingen en beter gebruik te maken van Europese fondsen. De bijeenkomst moet leiden tot meer samenwerking op het gebied van bewapening in de bestaande defensie-initiatieven binnen de EU.