Tekst Vanessa Strijbosch
Foto Kustwachtcentrum

Ambitieuze metamorfose in Den Helder

Projectleider Herman Bergsma voert namens JIVC de regie over het kustwachtproject: “Dit is ongelooflijk ambitieus en complex.”

Een maritiem ICT-project waar je ‘u’ tegen zegt. En het Joint IV Commando (JIVC), hét IT-bedrijf van Defensie, zit er middenin. Een team van 25 specialisten regelt alle voorzieningen voor het nieuwe Maritiem Operatie Centrum voor de Kustwacht. Herman Bergsma van JIVC Programma Management voert de regie. “Dit is een ongelooflijk ambitieus en complex project.”

2 nieuwe gebouwen, een moderne meldkamer, een innovatief ‘softwarelandschap’. De Kustwacht Nederland ondergaat een metamorfose, zowel in huisvesting als in ICT. “De complete huisraad van de Kustwacht gaat op de schop. Het fundament wordt volledig herbouwd”, illustreert Bergsma de omvang van het project. 

x
TNO visualiseerde de nieuwe inrichting. Het hart van het nieuwe gebouw is cirkelvormig om zo de samenwerking, de informatie-uitwisseling en het netcentrisch werken te ondersteunen.

'De complete huisraad van de Kustwacht gaat op de schop'

Op het marineterrein Nieuwe Haven in Den Helder komen 2 nieuwe gebouwen: een hoofdgebouw en een uitwijk- en opleidingslocatie. Verder krijgen de medewerkers van de Kustwacht een nieuwe werkplek met geïntegreerde ICT-voorzieningen die gericht zijn op data- en informatie-uitwisseling. “Door deze combinatie van nieuwe voorzieningen kan de Kustwacht dóórontwikkelen”, stelt Bergsma. Hij gebruikt termen als ‘netcentrisch werken’ en ‘informatiegestuurd optreden’, wat erop neerkomt dat verschillende organisaties zo snel mogelijk dezelfde informatie met elkaar gebruiken en delen. 

Het huidige Communicatie- en Coördinatie Centrum van de Kustwacht voldoet niet meer aan de eisen van de gebruikers en wordt vervangen door een ultramodern operatiecentrum in een nieuw hoofdgebouw.
In het nieuwe hoofdgebouw van de Kustwacht wordt het Maritiem Operatie Centrum (MOC) ondergebracht, dat uit 2 ‘control rooms’ bestaat: het Communicatie- en Coördinatie Centrum (CCC) en het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK).

'Op meerdere dekken ronden we de voorbereidingsfase af'

De Kustwacht is een netwerkorganisatie. Een samenwerkingsverband van 6 ministeries, met het ministerie van Defensie in de rol van beheerder. Sinds vorig jaar is JIVC verantwoordelijk voor alle ICT-dienstverlening van de Kustwacht. De regie in het Maritiem Operatie Centrum (MOC) project berust bij JIVC.

'Er wordt steeds meer van de Kustwacht verwacht'

De vernieuwingen zijn hard nodig, vindt Bergsma. “Een goede huisvesting en 'up-to-date' ICT-voorzieningen zijn cruciaal om ook in de toekomst de veiligheid op de Noordzee te kunnen garanderen. De huidige voorzieningen zijn verouderd, terwijl er wel steeds meer van de Kustwacht wordt verwacht.” Bergsma noemt de groei van scheepvaartverkeer en windmolenparken, en de geïntensiveerde bewaking van de EU-grens op de Noordzee. 

In 2022 wappert er voor gebouw MHKC op de Nieuwe Haven geen kustwachtvlag meer.

Maritiem Operatie Centrum

In het nieuwe hoofdgebouw van de Kustwacht wordt het Maritiem Operatie Centrum (MOC) ondergebracht. Het MOC vormt het operationele kenniscentrum voor alles wat er in, op en boven de Noordzee gebeurt. Verschillende overheidsdiensten werken erin samen. Het MOC bestaat uit 2 ‘control rooms’: het Communicatie- en Coördinatie Centrum (CCC) en het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK). 

Achter de schermen

De projectmedewerkers van JIVC zitten samen met de Kustwacht middenin de voorbereidingen. Volgens Bergsma speelt veel werk zich achter de schermen af: beleidsvoorbereidingen, prototypes bouwen, materialen aanschaffen en - niet geheel onbelangrijk - de politieke kant van de zaak. Voordat gestart kon worden, moest de Tweede Kamer toestemming geven. “Op meerdere dekken ronden we de voorbereidingsfase af. Vanaf januari 2019 beginnen we met de uitvoering. Dan wordt het huidige Communicatie- en Coördinatie Centrum omgebouwd naar de nieuwe ‘cirkelopstelling’ en testen we hoe dit werkt. De volgende mijlpalen in de planning zijn de migratie naar de nieuwe ICT-software (2020) en de oplevering van de nieuwe huisvesting in 2022.”

x