Foto Paris Hidden (video)

Deze maand neemt directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard in zijn maandelijkse column het symposium getiteld Powering Future Operations onder de loep. Met de daarin besproken onderwerpen, zoals de invloed van  klimaatverandering op militaire operaties en de schaarste aan fossiele brandstoffen, moet Defensie écht aan de slag, vindt de admiraal.