03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 07

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Nieuwe vrachtwagens

Vice-admiraal Arie-Jan de Waard en Jan Kommer van der Baan hebben namens de Defensie Materieel Organisatie en Scania een contract getekend voor de levering en het onderhoud  van de nieuwe vrachtwagens van dit merk. Op 10 juli stemde de Tweede Kamer in met de order voor Scania. Met de contractondertekening is de overeenkomst geformaliseerd.

De Scania’s gaan de 4- en 10-tonner vrachtwagens van DAF vervangen, die sinds de jaren ’70 de logistieke ruggengraat vormden van de krijgsmacht. Het gaat bij dit deelproject uit het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) om in totaal 2037 trucks. De leveringen starten eind 2018 met de lesvoertuigen. De instroom naar de eenheden loopt tot in 2022.

Streepje

Militair museum ‘epicentrum’ voor defensie-evenementen

Interesse om bij Defensie je brood te verdienen? Meld je dan op vrijdagmiddag 13 oktober bij de manifestatie Job Experience in het Nationaal Militair Museum. Die staat bol van de informatie over een leven als burger, militair en werkstudent/reservist bij Defensie. Ook vertellen ze je alles over (starters)functies en mogelijke (afstudeer)stages in vooral de technische en ICT-sector. Aanmelden voor de Job Experience kan via internet: werkenbijdefensie.nl/jobexperience. De dagen erna (zaterdag 14 en zondag 15 oktober) is Defensie opnieuw prominent aanwezig in het militair museum. Dan wordt daar het Hi-Tech Event Science for Humanity gehouden, een coproductie van de Defensie Materieel Organisatie en Defensity College

Streepje

Hercules krijgt pallets voor intensive care repatriëringen

De C-130 Hercules transportvliegtuigen van de luchtmacht kunnen in de toekomst intensive care patiënten vervoeren. De Defensie Materieel Organisatie heeft daarvoor een contract getekend met de firma Marshall Aerospace & Defence Group (UK).

Als onderdeel van het project High and Medium care Medevac C-130, levert Marshall Defensie 4 Pallettised Medical Evacuation Systems. Daarmee kunnen intensive care patiënten (burgers en militairen) vanuit een crisis of inzetgebied gerepatrieerd worden. Tot nu toe waren daarvoor NAVO-partners of commerciële organisaties nodig. Een Hercules kan maximaal twee intensive care patiënten tegelijk vervoeren. Het transport van low care patiënten met deze kist was al mogelijk.

De nieuwe systemen zijn gebaseerd op de vrachtpallets die in het vrachtruim van de C-130 worden geschoven. Behalve een patiënt, kan daarop ook medische apparatuur worden meegenomen. Ook zijn er zitplaatsen voor medische begeleiders.

De Pallettised Medical Evacuation Systems worden de komende anderhalf jaar geleverd.

Streepje

Nieuwe baas kledingbedrijf

Kolonel Edwin Lookermans heeft het commando van het KPU-bedrijf overgedragen aan kolonel Harold Jacobs. Dit gebeurde tijdens een ceremonie door de symbolische overdracht van het KPU-sabel.

Lookermans gaf zijn medewerkers een groot compliment voor hoe ze de klanten van het KPU-bedrijf veel tevredener hebben gemaakt en de inkoop hebben versneld. Ook stond hij stil bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen dat het KPU-bedrijf doet door bijvoorbeeld  mensen met een beperking in te schakelen.

Jacobs gaf aan dat er veel vernieuwingen aankomen op het gebied van kleding en persoonsgebonden uitrusting. Hiermee wil hij graag aan de slag, samen met de medewerkers van het KPU-bedrijf. 

Streepje

Munitiebedrijf ontvangt SG

Secretaris-generaal van Defensie Wim Geurts keek onlangs zijn ogen uit bij het Defensie Munitiebedrijf in Veenhuizen. Dat beheert zo’n 500 munitiesoorten, verspreid over ruim 200 bunkers in binnen- en buitenland.

"Voldoende munitie is van levensbelang voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht”, aldus Geerts. “Daarom is het herstel van de brede inzetbaarheid van essentieel belang. Door de extra investeringen kan er meer worden geoefend en zijn er meer reservedelen. Maar we brengen ook de munitievoorraden op peil. Dat gaat niet van de ene op de andere dag.”

Streepje

‘Te belangrijk om niets te doen’

De toekomst is al begonnen. Zeker als het gaat om duurzame energie, en Defensie kan en mag op dat vlak niet achterblijven. Meer zonnepanelen, milieuvriendelijkere brandstoffen en slimme investeringen in duurzame technologie waren enkele ideeën die vorige week donderdag aan bod kwamen tijdens de themadag Powering Future Operations in Rijswijk.

Grootverbruiker
Fossiele brandstoffen zoals olie en gas zijn schaarse goederen op deze planeet en de voorraden slinken zienderogen. Als grootverbruiker, denk bijvoorbeeld aan vliegtuigen en fregatten, moet de krijgsmacht haar blik richten op het gebruik van alternatieve brandstoffen. Dat is bovendien beter voor het milieu.

Blijven bewegen
Het energievraagstuk moet een prominente plaats krijgen binnen de planning van oefeningen en operaties, was af te leiden uit de verhalen van diverse (internationale) sprekers. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling en aankoop van nieuwe wapensystemen. Anders mist Defensie de boot en komt de organisatie letterlijk en figuurlijk tot stilstand.

‘Denken in mogelijkheden’
Stilstand betekent achteruitgang, was de teneur tijdens de dag die werd georganiseerd door de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het onderwerp is ‘te belangrijk om niets te doen’, besloot commodore Richard Laurijssen, directeur Materiële Instandhouding en commandant Logistiek Centrum, de dag. “Laten we daarom niet denken in belemmeringen, maar in mogelijkheden.”

Streepje

Hulp aan Africa Endeavor

JIVC/DefCERT heeft eind augustus met 2 medewerkers ondersteuning verleend aan het militaire evenement ‘Africa Endeavor’ 2017 in Lilongwe, Malawi (Afrika). Africa Endeavor is georganiseerd door US Africom, een Amerikaans commando. De deelnemers waren militairen uit Nederland, de Verenigde Staten en Afrika. Het doel van dit evenement is de Afrikaanse partners bij elkaar te krijgen om te praten over CIS, ICT en samenwerking. Dit jaar lag de focus op cyber.

Met toestemming van Africom’s ‘J6’, verantwoordelijk voor de verbindingen, hielden de DefCERT-medewerkers de activiteiten van de deelnemers op WiFi in de gaten met behulp van de hackingtool PineApple. Naast de cyber-gerelateerde acties hebben de DefCERT-medewerkers Real Life Support (ondersteuning) verleend op alle mogelijke vlakken. Van print tot facilitair. Naast DefCERT ondersteunde ook het CLAS deze Africa Endeavor.

Streepje

Studenten kijken

130 1ste jaarsstudenten van de opleiding HBO-ICT van Hogeschool Utrecht hebben kennis gemaakt met het werk van JIVC en Operations. Tijdens hun introductiedagen kregen de studenten onderdak op het Walaardt Sacré-kamp in Soesterberg. Daar mochten zij hun eigen militaire slaapvertrekken opbouwen en afbreken. Ook werden zij daar ‘s ochtends op militaire wijze gewekt door mariniers. De studenten bezochten het Nationaal Militair Museum en maakten kennis met militairen en burgers van Defensie die hen vertelden over het belang van IT binnen de wereld die Defensie heet.

JIVC/OPS organiseerde de HBO introductiedagen samen met de studentenvereniging. De studenten kregen, naast hun eigen introductieprogramma, ook een introductie over Defensie en de ICT die JIVC/OPS levert aan het ministerie.

Streepje