Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 01

‘Satellietvoertuig’ veilig onder de helikopter

Als onderdeel van de militaire AEHF (Advanced Extreme High Frequency) Militaire satellietcommunicatiecapaciteit zijn 7 landterminals aangeschaft. Deze AEHF Smart-T (Secure Mobile Anti-jam Reliable Tactical) zijn voor vervoer geplaatst op een aangepaste Mercedes Benz (290D 12 KN). 

De auto’s zijn zodanig omgebouwd dat de achterasdruk niet boven de wettelijke norm van 2580 kilogram komt. “Deze verandering is uitgevoerd in goede samenwerking met sectie beproevingen van MATLOGCO/Techniek en DMO/Grondgebonden wapensystemen”, laat projectofficier TD kapitein Max Bozon (MATLOG/Projectondersteuning) weten. 

x

Beproeving

Na een succesvolle veiligheidstest op de weg in juni kreeg het voertuig  goedkeuring van de Rijksdienst Wegverkeer. Vervolgens had de beproeving voor de UnderSlung Load Clearances plaats op het Militair Luchtvaart Terrein Deelen onder leiding van medewerkers van het Bureau Helikopter Ladingen in Schaarsbergen.

x

Controle

Met deze statische en dynamische underslungtest is goedkeuring verkregen voor luchttransport. Door afgifte van de clearance mag de Mercedes Benz inclusief SMART-T door de lucht onder een helikopter vervoerd worden. Dit kan alleen met inachtneming van periodieke controle van de hijsogen van het voertuig.

x

Operationeel

Na een uitgebreid testprogramma  zijn de SMART-T’s naar verwachting medio dit jaar operationeel. Die testen zijn onderdeel van het AEHF programma en een voorbeeld van internationale samenwerking: de Verenigde Staten hebben de leiding en ook Canada en het Verenigd Koninkrijk doen hierin mee.

x

Inzet

De Directie Operaties/J6 bepaalt de operationele inzet van de SMART-T. De gebruiker leent de terminals voor de duur van de missie of oefening. Opslag, controle, reparatie en uitleen/inname vindt plaats bij het LCW in Dongen.

“De AEHF satellietcommunicatie vormt het laatste verbindingsmiddel als civiele satellietcommunicatie en andere militaire communicatie al zijn uitgevallen. Dat kan zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld moedwillige verstoring (jamming) of door elektromagnetische pulsen(EMP)”, legt de projectleider kapitein-ter-zee Ulrich Berrevoets uit.

Ongevoelig

De SMART-T-terminals en AEHF-satellieten zijn bovendien robuust uitgevoerd en veilig gescrambled door middel van crypto. "Het gehele systeem is dan ook ongevoelig voor zogenaamde jamming. Bij normaal gebruik is het een aanvullende verbindingscapaciteit op de bestaande verbindingen met satellietcommunicatie", aldus kapitein Bozon.

De SMART-T wordt ingezet tijdens brigadeoefeningen en missies indien daar de noodzaak voor is. Dat is afhankelijk wat er in de uiteindelijke Concept of Operations komt te staan. De J6 van de Directie Operaties van de CDS bepaalt de inzet.