Foto Korporaal-1 Zadrach Salampessy

"Verder vooruit, dat is mijn devies voor 2015.” Dat zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert tijdens haar bezoek aan de Defensie Materieel Organisatie op 19 januari. "DMO is een belangrijk Defensieonderdeel. Er worden grote stappen voorwaarts gezet met JIVC en OPS. Er staan mooie dingen te gebeuren. Ook met nieuw materieel."

Aan de hand van praktijkvoorbeelden kreeg de minister een duidelijk beeld van de taken en verantwoordelijkheden bij DMO. Kapitein-ter-zee Ulrich Berrevoets (grote foto boven) maakte bij het project militaire satellietcommunicatie de behoeftestelling inzichtelijk voor de minister. Een multifunctioneel team zorgt ervoor dat Defensie de beschikbaarheid heeft over militaire satellietcommunicatie en niet geheel afhankelijk is van commerciële satellieten. Waar mogelijk werkt DMO samen met internationale partnerlanden.

Instandhoudingsfase

De sectie Fixed Wing Aircraft liet aan minister Hennis zien welke bijdrage de DMO levert bij de instandhouding van onbemande luchtvaartsystemen, zoals de Raven en ScanEagle. Er is verder gesproken over de certificering en normstellingen van dergelijke systemen. Ook kreeg zij uitleg over de werking van het Crisis Management Team. 

x

Afstoting

Aan de hand van de verkoop van de CV90 aan Estland werd getoond wat het afstoten van materieel inhoudt en wat er bij verkoop komt kijken. Het betrof onder meer het verkoopklaar maken van de systemen en het opleiden en trainen van buitenlandse technici om het systeem te kunnen onderhouden. Dat gebeurt in nauwe afstemming en samenwerking met de krijgsmachtdelen.