05

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 03

Kustwacht Caribisch Gebied ziet weer alles

Tekst Evert Brouwer
Foto Kustwacht/sergeant Ruud Mol

Team bandbreedteprojecten verbindt sensoren inzetmiddelen

De Kustwacht Caribisch Gebied is klaar voor de toekomst. De DASH-patrouillevliegtuigen en de AW139 helikopters zijn vrijwel nieuw. Samen met de schepen en ‘Super RHIB’s’ vormen ze de gezichtsbepalende inzetmiddelen. Onder verantwoordelijkheid van DMO zijn nu ook diverse sensoren op het varend en vliegend materieel met elkaar verbonden. In het Rescue and Coordination Centre (RCC) ontstaat daardoor letterlijk een beter beeld van alle activiteiten in het gebied van verantwoordelijkheid. 'De inzet van mens en materieel is nu veel effectiever', zegt projectleider Ron van der Windt.

Van der Windt is van het nieuwe team bandbreedteprojecten. ‘Als de grote wapensystemen of speciale eenheden nieuwe apparatuur nodig hebben voor de verbetering van het gebruik of de inzetbaarheid, komen wij in actie. Voor de kustwacht voeren we dus ook projecten uit.'

De kustwacht Carib heeft op de 3 steunpunten (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) diverse middelen voor het uitvoeren van grenscontroles, interceptie van smokkelaars, visserij- en milieu-inspecties en veiligheid op het water, legt Van der Windt uit. ‘Het Rescue and Coordination Centre - zeg maar het Kustwachtcentrum op Marinekazerne Parera - heeft een radarsysteem om de wateren rondom de eilanden te monitoren. Vervolgens coördineren ze waar nodig de inzet van de 3 patrouilleboten (cutters), 12 snelle boten voor onderschepping van vaartuigen (Super RHIB’s), 2 DASH-patrouillevliegtuigen en 2 nieuwe AW139 helikopters.

Al die middelen van de kustwacht waren minder goed op de hoogte van elkaars posities en de verzamelde informatie. ‘Door ze te koppelen aan een generiek (informatie)systeem en de gegevens voor iedereen beschikbaar te maken, kan de kustwacht haar middelen effectiever inzetten’, weet Van der Windt. ‘Bovendien is er nu een gezamenlijk 'plaatje' van de operationele situatie in het kustwachtgebied. Daaraan kan ook het stationsschip van de Koninklijke Marine deelnemen. Bij inzet voor de kustwacht gaat een speciale laptop mee, waardoor ook het stationsschip in het plaatje komt.’

x

In het RCC wordt alle informatie aan elkaar gelinkt, samengevoegd met de informatie van de walradar en vervolgens weergegeven bij het RCC en verstuurd naar de Cutters en het stationsschip. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid chatberichten te versturen en documenten direct uit te wisselen. ‘Dit is echt een hele verbetering. De introductie van dit nieuwe systeem is parallel uitgevoerd aan de verbouwing van het RCC. Daardoor kon het direct worden opgenomen in de vernieuwde bedrijfsvoering. De Kustwacht Carib is er trots op. Ze zitten er netjes bij nu.’

Dat kan radarspecialist Gerard van der Voort, al 12 jaar werkzaam voor de Kustwacht Caribisch Gebied, alleen maar beamen. Hij heeft namens Ron veel werk voor DMO verricht. ‘Toen ik hier begon, hadden we de P3C Orions nog. Mooie toestellen, maar de communicatie en situational awareness was in vergelijking met dit systeem veel minder. We zijn nu echt het neusje van de zalm in het Caribisch Gebied.’

x