04

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 03

Rijksbrede inkoop kleding door Defensie is schone zaak

Tekst Evert Brouwer
Foto Paul Tolenaar

x
Luitenant-kolonel Rob van Arnhem

‘Er valt veel meer te winnen dan alleen geld.’ Luitenant-kolonel Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding Rijk, is stellig. Van Arnhem, van de directie MATLOG, vindt het bijzonder, maar niet vreemd dat Defensie en dus DMO het management in handen heeft gekregen. ‘We verzorgen met het KPU-bedrijf al 1200 verschillende kledingpakketten binnen Defensie. Wie wat kleding betreft een broodje speciaal wil, kan het krijgen.’

Behalve de kleding voor  zo’n 60.000 klanten binnen Defensie met een omzet van circa 30 miljoen euro, verzorgt MATLOG nu dus ook de inkoop van alle andere ministeries. Denk daarbij aan Algemene Zaken (Tweede Kamer), Financiën ( Douane) of Veiligheid en Justitie (Dienst Justitiële Inrichtingen en Forensisch Instituut), maar ook Staatsbosbeheer. Wie daarbij de logistieke dienstverlening gaat doen, is nog onzeker. Er loopt een onderzoek of dat bij het KPU-bedrijf kan worden neergelegd. Bovendien loopt er een apart samenwerkingsproject met de Nationale Politie. Hierbij wordt Defensie (KPU-bedrijf) de logistieke dienstverlener van zo'n  60.000 klanten van de politie.

x
Luitenant-kolonel Rob van Arnhem met medewerkers van de Bigagroep in Zeist.

Imago

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol bij de Rijksbrede inkoop. Het afschuwelijke ongeval in een fabriek in Bangladesh vorig jaar heeft voor veel ophef gezorgd. ‘De textielindustrie heeft door de soms verschrikkelijke omstandigheden waaronder arbeiders moeten werken, een zeer slecht imago. We kunnen er met z’n allen wat aan doen die te verbeteren.’ 

x

Kleding verbranden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Defensie al langer hoog in het vaandel. Bij de Bigagroep in Zeist sorteren medewerkers van deze sociale werkplaats in bruikleen verstrekte militaire kleding voor hergebruik. Sinds enige tijd staan op de kazernes containers voor afgeschreven militaire en privékleding. Het bedrijf ReShare van het Leger des Heils heeft een contract voor de verwerking. 'Tot voor kort lieten we voor zo’n 500.000 euro aan oude kleding gecontroleerd verbranden. Nu worden er vezels van gemaakt, die als nieuwe grondstof dienen. Voor bijvoorbeeld de uniformen van de Koninklijke Marechaussee gelden bijzondere regels voor de vernietiging. Dat is nu nog steeds gegarandeerd en zo kunnen we spreken van een snelle winsituatie.’

Bij de inkoop kijkt MATLOG ook al naar de samenstelling en duurzaamheid van de spullen. ‘Je kunt bepalen dat gerecyclede grondstoffen deel uit maken van een product, met behoud van onze eisen. Denk aan handdoeken en t-shirts. Door de grondstoffen zorgvuldig te kiezen, valt ook te bepalen wat je er na gebruik nog mee kunt doen.’

De visie van Defensie op de Rijksbrede inkoop van kleding is dan ook toepasbaar op bedrijfskleding van andere ministeries. Hoewel lopende contracten en verplichtingen wel gerespecteerd dienen te worden. ‘Daar gaan we natuurlijk niet aan tornen. Uiteindelijk, ik schat over zo’n 4 jaar, is alles in één hand. Dus minder leveranciers, een Rijksbrede uitvoering van MVO-aspecten, minder facturen en ook een lagere prijs.’

x