02

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 03

In 't kort

Sneller materieel

Materiaal en services zijn goedkoper en sneller aan te voeren tijdens militaire operaties. Dat stelde professor doctor Paul van Fenema bij zijn benoeming tot hoogleraar aan de Faculteit Militaire Wetenschappen, een onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie.

Zijn rede draaide om 2 vraagstukken die een belangrijk onderdeel van zijn leerstoel vormen: wat bepaalt de waarde van militaire logistiek en hoe kan door innovatie deze waarde positief worden beïnvloed?

Fenema verricht onderzoek op het gebied van coördinatie, interorganisatorische relaties, sourcing en geografisch verspreide organisaties in civiele en militaire omgevingen.

Streepje

‘Libanon-DAF’ tentoongesteld

De laatste witte Nederlandse DAF YP-408 is vanaf oktober te bezichtigen in het Nationaal Militair Museum. Het pantservoertuig deed van 1979 tot 1983 dienst bij de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Het Nederlandse infanteriebataljon (Dutchbatt) dat de bijdrage vormde aan de UNIFIL vredesoperatie in Libanon, bestond uit personeel van 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Johan Willem Friso. Destijds was deze eenheid gelegerd in Zuid-Laren. In Libanon hebben 58 YP-408 pantservoertuigen gereden. Na terugkeer op Nederlandse bodem zijn deze voertuigen vernietigd, op één na.

Het Nationaal Militair Museum is een nieuw museum. De collecties van het Militaire Luchtvaart Museum en het Legermuseum zijn hier samengebracht. Het museum op de voormalige vliegbasis in Soesterberg opent de deuren in oktober.

x
Streepje

Commandeur Lodder naar de West

Commandeur Hans Lodder vertrekt per 1 juni bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Hij aanvaardt dan de functie van Commandant der Zeemacht Caribisch Gebied. Lodder, nu nog souschef projecten bij de Directie MATLOG, is dan tegelijk Directeur Kustwacht Caribisch Gebied.

Kapitein-ter-zee drs. Ludger Brummelaar volgt Lodder op bij DMO. Brummelaar is nu nog projectmanager bij de Directie Kaderstelling & Inrichting van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering.

Commodore Richard Laurijssen is inmiddels aangetreden als souschef wapensystemen. Hij volgt commodore Emile van Duren op, die de functie van Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten heeft geaccepteerd. Laurijssen was hoofd afdeling materieel-logistieke regelgeving & ontwikkeling bij het Commando Luchtstrijdkrachten.

Streepje

Inschrijving Freedom Trail

Op 5 en 6 juni vindt een nieuw sportief evenement plaats: de Freedom Trail. De bedoeling hiervan is dat militairen en veteranen en politie- en brandweermedewerkers in estafettevorm van Normandie (Frankrijk) naar Nederland reizen. Deelnemers kunnen per motor, op de fiets, hardlopend, skeelerend, raftend of zwemmend meedoen.

De deelnemers zamelen geld in voor collegiale ondersteuning bij politie, brandweer en veteranen. Een tocht dus waarbij de onderlinge kameraadschap, saamhorigheid en solidariteit onder (oud)geüniformeerden centraal staat.

Belangstellenden kunnen zich inschrijven via de website www.freedom-trail.nl

De Freedom Trail is een initiatief van Stichting Waardering Erkenning Politie en het Veteraneninstituut. De Nationale Politie, de brandweer en het Ministerie van Defensie ondersteunen het initiatief.

x
Streepje

Nieuw postadres DCHR

Het postadres van het DienstenCentrum Human Resources (DCHR) in Enschede is veranderd.

Het wijzigt met onmiddellijke ingang in: MPC 40A, Postbus 90090, 3509 AB Utrecht. Het oude postadres is sinds 1 april 2014 niet meer in gebruik.

Het bezoekadres van het DCHR blijft Forum 2, 7521 PM Enschede.

Streepje

Kamercommissie kijkt ogen uit in Soesterberg

De Vaste Commissie voor Defensie in de Tweede Kamer nam een kijkje bij het KPU-bedrijf in Soesterberg. Aanleiding hiervoor was de toekomstige samenwerking met de Nationale Politie en het Rijksbreed inkopen van bedrijfskleding (zie ook elders deze uitgave). De Kamerleden kregen een actief programma voorgeschoteld waarbij de nadruk op ‘beleven’ lag. Dat betekende zelf kleding passen, kwaliteitskeuringen uitvoeren en uitrusting uitgeven aan een nieuwe lichting militairen. De Kamerleden toonden zich enthousiast: ‘U heeft hier een prachtig bedrijf met veel specialistische kennis en toekomstperspectief. We komen graag nog eens terug’, aldus de Kamerleden Ronald Vuijk (VVD) en Sultan Günal-Gezer (PvdA).

JIVC

Eerder bracht de VCD een werkbezoek aan het JIVC, ook in Soesterberg. Het bezoek stond in het teken van digitale oorlogvoering, onderwerp van een Algemeen Overleg met minister Jeanine Hennis-Plasschaert in de Tweede Kamer.

Directeur JIVC Adriaan Blankenstein ontving de 13 Kamerleden, fractiemedewerkers en griffiers. Olivier Sessink (KIXS) en luitenant-kolonel Géran Kuijs (hoofd DefCERT) gaven een presentatie over cyberdefensie. De dag eindigde met een overkoepelende presentatie over cyber binnen Defensie door kolonel Hans Folmer, commandant van de Taskforce Cyber.

x
Kamerlid Ronald Vuijk in kleding van de EODD. Kolonel Roel Been, commandant KPU-bedrijf, ziet dat het goed is. Foto: sgt 1Jeroen Hoeksel