Tekst KAP Saminna van den Bulk
Foto Mediacentrum Defensie

Afspraken in vogelvlucht

Goed nieuws voor Defensiepersoneel: er ligt een onderhandelingsresultaat voor de arbeidsvoorwaarden van 2024. Wat gebeurt er met het salaris? En welke andere afspraken zijn er gemaakt? Het resultaat in vogelvlucht.

Het vorige arbeidsvoorwaardenakkoord werd gesloten in 2022 en liep van 2021 tot en met 2023. Daarom gingen de militaire vakbonden en de staatssecretaris van Defensie met elkaar om tafel om afspraken te maken voor het nieuwe jaar. Het resultaat van die onderhandelingen werd gisteren gepresenteerd.

Salaris

Allereerst: het salaris. Als het akkoord wordt gesloten krijgt al het Defensiepersoneel een loonsverhoging van 7 procent per 1 januari. Daar blijft het niet bij. Iedereen die per 1 januari 2024 in dienst is, ziet ook een eenmalige bonus van 1.500 euro bruto op de rekening verschijnen. Dit bedrag is gebaseerd op medewerkers die 38 uur werken. Deeltijdmedewerkers en reservisten die zich dit jaar voor de krijgsmacht hebben ingezet ontvangen de bonus naar rato van het aantal gewerkte uren.

Defensie en de vakbonden willen bovendien de positie van de burger bij Defensie verbeteren. Militairen hebben een bijzondere taakstelling. Daardoor verdienen burgermedewerkers vaak minder dan militairen in dezelfde beloningsschaal.

‘Stap in de goede richting’

De onrust in de wereld is voelbaar en Defensie wordt steeds belangrijker. Het onderhandelingsresultaat is "opnieuw een stap in goede richting", aldus de staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat. “We doen een nadrukkelijker beroep op jullie om in deze uitdagende tijd de inzetbaarheid van onze krijgsmacht te vergroten. We willen jullie bedanken voor jullie inzet.”

Met het resultaat is Defensie er nog niet. In de komende 6 weken kunnen militairen die lid zijn van de vakbond hun stem uitbrengen. Als de meerderheid voor is, volgt er 12 december een definitief akkoord en zijn de afspraken op 1 januari 2024 van kracht.

Uiteraard zijn er veel meer verbeteringen voor Defensiepersoneel. Hieronder een greep uit het resultaat.

Militairen krijgen toelages als ze op oefening of missie gaan. Dit systeem moet volgens de onderhandelingspartners eenvoudiger. Generiek waar mogelijk, specifiek waar nodig. Zo komt er meer ruimte voor huidige vormen van inzet, zoals ‘oefenvaren' of activiteiten die meerdere dagen duren.

Extra last, extra geld. De oorlog in Oekraïne, steunverlening bij natuurrampen, bijstand bij de COVID-pandemie en NAVO-verplichtingen: Defensie zet zich 24/7 in op veel verschillende fronten. De beloning voor deze bijzondere inzet is echter niet altijd ingeregeld. Een voorbeeld hiervan zijn militairen die gereed staan in een Snel Inzetbare Capaciteit met een notice to move. Dat betekent dat je binnen 10 dagen ergens ter wereld kan worden ingezet. Hier staat mogelijk vanaf volgend jaar een vergoeding van 3 euro per dag tegenover.

Meer dan 2.300 Defensiemedewerkers werken in 35 landen over de hele wereld. Daar zijn ze soms met en soms zonder gezin. Uit onderzoek blijkt onder andere dat de hoogte van de toelage buitenland de kosten vaak niet meer dekt. Daarom pleiten de partners voor een tegemoetkoming in uitgaven voor de belasting die zo’n buitenlandplaatsing met zich mee brengt. Zowel financieel, zoals door een ontwikkelbudget voor de partner, als in de ondersteuning van het gezin. Denk hierbij aan bijles voor de kinderen.

Reservisten worden steeds belangrijker voor de krijgsmacht. Er wordt gekeken naar een mogelijk technisch werkverband voor de reservist. Goed voor de flexibele schil van Defensie én meer zekerheid voor de militair.

Er wordt extra geld vrijgemaakt voor reiskosten. Daarbij wordt geïnvesteerd in duurzame vormen van vervoer.

Militairen kunnen in deeltijd werken, maar dit verlof kan worden opgeschort vanwege varende, vliegende of oefeninzet. De reden dat er een extra vorm van bindend deeltijdverlof gecreëerd wordt. Dit draagt volgens Defensie en de vakbonden bij aan een goede werk-privé-balans en meer zekerheid voor de militair in kwestie.

Reünies versterken de band tussen veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en militairen die Defensie inmiddels hebben verlaten. Daarom gaat de vergoeding voor reüniefaciliteiten omhoog. Ook komt er financiële ondersteuning voor reünies van het thuisfront van de militair voor het organiseren van activiteiten.

Iedereen die werkt voor de krijgsmacht krijgt in 2024 eenmalig de kans een duurzaamheidsbudget van 1.000 euro te gebruiken voor het verduurzamen van eigen (huur)huis.