Tekst Evert Brouwer
Foto Elbit, US Air Force, NIMH, SM Hille Hillinga, SM Aaron Zwaal ׀ video: Elbit

Israëlisch raketsysteem voor lange afstand

Het leek uit het niets te komen: de aanschaf van de Israëlische PULS-raketartillerie. Al eind dit jaar krijgt de landmacht vuursteunversterking over de lange afstand van dit Precise and Universal Launch System. De komst van het PULS betekent heel wat voor het Commando Landstrijdkrachten. Met de komst van de (raket)artillerie en de oprichting van 2 Afdelingen artillerie bij de brigades, verdwijnt op termijn het Vuursteun Commando.

Honderden kilometers

Het systeem is uitermate geschikt om in te zetten tijdens grootschalige gevechtsoperaties. PULS kan binnen 30 seconden gereed zijn om te vuren en dat onder alle weersomstandigheden. Waar een Pantserhouwitser (PzH2000NL) tot 50 kilometer ver schiet, is het bereik van een PULS van tientallen tot honderden kilometers. Dat is afhankelijk van het type raket dat je kiest. De raketten zijn GPS-geleid en kennen een grote nauwkeurigheid bij het bestoken van een doel. Het gaat dan om enkele meters. Daarnaast is de radar onderscheidend. Ze geeft doelinformatie aan het raketsysteem én eventueel andere wapensystemen, kan in de diepte kijken en vijandelijke artillerie opsporen.

De artillerie heeft straks (120mm) mortieren voor de korte afstand, de Pantserhouwitser voor middellange afstand (tot 50km) en het PULS voor de lange afstand. Het raketsysteem is binnen een halve minuut vuurgereed, schiet nauwkeurig en kan met de radar vijandelijke artillerie ver achter het front opsporen.

‘Snelle levertijd was belangrijke factor’

Enorme vraag

Projectleider Jorrit Postmus (Commando Materieel en IT) en zijn team hebben overuren gemaakt om het wapensysteem te bemachtigen. “We hebben we de behoeftestelling- en onderzoeksfase gelijktijdig doorlopen. De voorbereidingsfase voor de verwervingsfase is daarna in een half jaar afgerond. Door extra inzet en flexibiliteit van alle betrokkenen hebben we alles in zo’n korte periode kunnen afronden.”

Operationele beoordelingscriteria zoals vuurkracht, beschermingsmiddelen, mobiliteit van het systeem, voortzettingsvermogen en interoperabiliteit speelden een rol bij de keuze. Bijkomende factoren waren levertijd, de mogelijkheden voor internationale samenwerking, buitenlandbeleid en budget.

Open architectuur

Het PULS onderscheidt zich op verschillende vlakken ten opzichte van de concurrenten. "Met het huidige budget kunnen we meer raketten inkopen en de systemen zijn op korte termijn beschikbaar. PULS kent bovendien een open architectuur waardoor in de toekomst munitie van alternatieve (Europese) leveranciers kan worden verschoten”, weet Postmus.

Het is, stelt hij, in deze tijd bijzonder dat de levering toch zo snel kan gebeuren. “Er is zeker na de inval van Rusland in Oekraïne een enorme vraag naar hoogtechnologische wapensystemen. Wereldwijd zijn de defensiebudgetten verhoogd. Dat betekent dat er oplopende levertijden zijn en er is ook al sprake van schaarste aan grondstoffen.”

Een Amerikaans HIMARS-raketsysteem van 214th Fires Brigade op een M142-pantserwagen. Ook naar dit wapen is gekeken.

‘Enorme vraag naar hoogtechnologische wapensystemen’

Op de Gryphus

Eind dit jaar al stromen de eerste 4 raketlanceersystemen al binnen. “Dat gebeurt tijdelijk op een onderstel van de Tsjechische firma Tatra om ervaringen op te doen. In 2025 krijgen we nog 2 series van 8 stuks, maar dan op onze gepantserde Scania Gryphus”, weet majoor Dennis Schotmeijer. Hij is plaatsvervangend projectleider multi-project Vuursteun CLAS. In totaal beschikt de landmacht straks over 20 raketlanceersystemen van PULS, inclusief munitiepakket. 16 daarvan zijn voor de operationele inzet, 4 voor opleiding en training.

Links een getekend voorbeeld van het PULS op een Tatra vrachtauto. De eerste twee systemen komen zo binnen. Daarna, rechts, op de Scania Gryphus.

De KL beschikt straks over 20 raket-lanceersystemen

Gevolgen

De vuursteun krijgt overigens nog meer versterking. Het aantal Pantserhouwitsers neemt toe van 35 naar 45 er verder wordt geïnvesteerd in de Combat Service Support voor de 2 nieuwe artilleriebatterijen. “Belangrijk, want behalve 2 mensen op 1 lanceersysteem, heb je een hele keten aan ondersteuning nodig”, zegt artillerist Schotmeijer.

Een uitbreiding met gevolgen. “De komende jaren zetten we vol in op werving. De vulling gaat trapsgewijs, gekoppeld aan de invoering van de raketsystemen.” De infrastructuur vormt de komende jaren ook een uitdaging. “De artillerie en alle systemen blijven in ’t Harde. Daar komen alle trainingsfaciliteiten en is het schietterrein. Maar een nieuw gebouw staat er niet binnen een jaar. Er komt dus nogal wat bij kijken.”

De artillerie komt uiteindelijk rechtstreeks onder commando van 43 Gemechaniseerde en 13 Lichte Brigade. Het Vuursteun Commando stopt dan op termijn te bestaan. Maar ’t Harde blijft dus de thuisbasis voor het personeel en materieel van de artillerie.

Check de clip!

‘Er komt meer versterking voor de vuursteun’

Meer landen met PULS

De aanschaf van PULS is tevens belangrijk voor de positie van Nederland binnen de NAVO, vindt majoor Schotmeijer. “Met deze raketartillerie, dragen we bij aan de gemeenschappelijke gevechtskracht en afschrikking.” Een aantal bondgenoten ging ons land voor, zoals Spanje. Eind mei besloot ook Denemarken dit wapensysteem te kopen. Duitsland, een zeer belangrijke partner voor de landmacht, overweegt aan te sluiten.

De landmacht beschikte in de jaren 90 al over een (Amerikaans) raketsysteem, de M270 MLRS. In 2004 faseerde de MLRS uit.