Tekst KAP Jaap Wolting
Foto Mediacentrum Defensie

Langer in Litouwen

Nederland wil de deelname aan de enhanced Forward Presence in Litouwen verlengen tot 31 december 2024. Daarnaast verhoogt Defensie het aantal militairen binnen die multinationale battle group met maximaal tachtig, waardoor het totale aantal op 350 komt.

De krijgsmacht gaat aanvullende militaire ondersteuning leveren om de steeds complexere taken in Litouwen uit te kunnen blijven voeren. Dit personeel is onder meer nodig om voertuigen te onderhouden en materieel en munitie te beheren.

Ook is er behoefte aan flexibele inzet van extra of experimentele militaire capaciteit zoals een robotiserings- of CBRN-eenheid. Defensie kan deze militairen desgewenst per (gedeelte van een) rotatie in Litouwen inzetten en zodoende beter aan specifieke verzoeken van bondgenoten voldoen.

Bijzonder eerbetoon voor Limburgse verzetsheld

De in 1945 doodgeschoten verzetsheld Joseph ‘Sef’ van Megen uit Venray kreeg op 5 november een bijzondere herbegrafenis. De plechtigheid vond plaats met militair ceremonieel, Frans eerbetoon en in het bijzijn van nabestaanden.

Het nieuwe graf kwam tot stand dankzij de Oorlogsgravenstichting. Die komt in actie als aflopende grafrechten van oorlogsslachtoffers niet worden verlengd of wanneer nabestaanden een verzoek om overbrenging doen. Dan volgt opgraving door de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) en verplaatsing van de stoffelijke resten naar een van de erevelden, in dit geval Nationaal Ereveld Loenen.

Van Megen was in de Tweede Wereldoorlog leider van een verzetsgroep. Ook bood hij hulp aan Joodse onderduikers en gestrande geallieerde militairen, onder wie Franse. Vanwege zijn dapperheid is hij in 1953 postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw. Tevens kreeg hij voor zijn hulp erkenning van geallieerde zijde; van Frankrijk kreeg de verzetsheld eveneens postuum een onderscheiding.

Nederlandse bijdrage Irak verlengd

Nederland verlengt de militaire bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie in Irak tot eind 2022. Datzelfde geldt voor de brede veiligheidsinzet in het land. Dat schreef het kabinet begin november aan de Tweede Kamer.

Voor de anti-ISIS-coalitie betekent de verlenging dat Nederlandse militairen Koerdische en Iraakse collega’s blijven adviseren, begeleiden en trainen. Ook continueert Nederland de inzet van liaison- en stafofficieren aan de verschillende coalitiehoofdkwartieren. Het is aan een nieuw kabinet om te besluiten over de toekomstige Nederlandse inzet.

De verlenging betreft eveneens de inzet van een compagnie Force Protection, waarover in deze Landmacht een artikel staat. Vanaf januari krijgt de FP er een taak bij. Naast het bewaken van het vliegveld van Erbil gaan de militairen namelijk adviseurs van operatie Inherent Resolve beveiligen bij werkzaamheden in de Koerdische Autonome Regio.

Defensie ontbindt contract met Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Nederland gaat geen 12kN Air Assault voertuigen produceren voor Defensie. Beide partijen waren in 2018 overeengekomen dat de autobouwer 515 voertuigen zou leveren, met name voor 11 Luchtmobiele Brigade. Mercedes-Benz kan het contract echter niet nakomen.

Mercedes-Benz zou voertuigen ontwikkelen die in een Chinook passen en er ook onder kunnen hangen. Daarnaast moesten de voertuigen een bepaalde lading kunnen dragen en ook voldoende beschermd zijn tegen bijvoorbeeld artilleriedreiging. Deze complexe combinatie van factoren bleek niet haalbaar voor de leverancier.

Defensie moet nu op zoek naar een nieuwe oplossing en gaat hiervoor in gesprek met de oosterbuur. Een samenwerking waarbij Nederland aansluit bij een Duits programma levert schaalvoordeel op en versterkt de interoperabiliteit. Desondanks worden de nieuwe voertuigen niet voor 2027 verwacht. Omdat 11 LMB in de tussenliggende periode wel over voertuigen moet kunnen beschikken, dient er voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te zijn over een interim-oplossing.

Boostercampagne in volle gang

Defensie zette eind november de eerste booster-vaccinatie bij de zorgmedewerkers van het Centraal Militair Hospitaal. Het was de officiële start van de boostercampagne binnen Defensie. Doel: iedereen die een boostervaccinatie wil zo snel mogelijk vaccineren.

Er is wel een bepaalde volgorde. Eerst zorgmedewerkers, dan zestigplussers, vervolgens de operationele eenheden waarvoor het voor hun inzet noodzakelijk is dat zij de prik ontvangen. Daarna de overige militairen. Zodra een doelgroep of eenheid aan de beurt is voor een vaccinatie, communiceert Defensie dit via de commandanten en het Eerstelijns Gezondheidszorgbedrijf (EGB).

Meer weten over dit onderwerp? Zie de COVID-19 pagina op intranet: https://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/dossiers/covid-19/covid19.aspx

Gesneuvelde soldaat uit WO II herbegraven

Een in mei 1940 gesneuvelde dienstplichtige soldaat is op 18 november op ceremoniële wijze herbegraven. Daniel Philip Dees kreeg op het Militaire Ereveld Grebbeberg in Rhenen zijn laatste rustplaats.

Dees lag begraven in het familiegraf in zijn woonplaats in Den Haag. Op verzoek van zijn familie is hij door de BIDKL overgeplaatst naar Rhenen. Militairen van 13 Luchtverdedigingsbatterij ‘Ypenburg’ van het DGLC uit Vredepeel droegen de stoffelijke resten.

De soldaat werd op 8 januari 1940 als 19-jarige opgeroepen voor het vervullen van zijn dienstplicht en geplaatst bij het 2e Regiment Luchtdoelartillerie. Drie maanden later voegde hij zich bij de 13e Compagnie Luchtdoelmitrailleurs. Deze eenheid moest IJsselmonde en het vliegveld Waalhaven verdedigen tegen de Duitsers. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 bestormden Duitse parachutisten de luchthaven. Dees was een van de militairen die hierbij omkwam, negen dagen na zijn twintigste verjaardag.