Tekst RITM Djenna Perreijn
Foto Heidie Mulder-Stoffer, KPL Harm Mooibroek

Bizon-compagnie warm welkom voor nieuwe collega’s

De eerste schreden in de militaire wereld zetten toekomstige soldaten van 43 Gemechaniseerde Brigade voortaan bij de Bizon-compagnie. 2 jaar na de oprichting zijn de resultaten veelbelovend: door de fysieke en mentale voorbereiding in de vooropkomst is het uitvalspercentage in de AMO lager. Volgens commandant majoor Rick Saton kan de brigade niet meer terug naar de oude aanpak. 

Majoor Rick Saton, commandant van de Bizon-compagnie.

Nog maar 5 jaar terug waren de meeste functies bij 43 Mechbrig gevuld. Toch rammelde de trein toen ook al, weet majoor Rick Saton. “En uiteindelijk ontspoorde die: de economie zat in een hoogconjunctuur dus trok de burgermaatschappij aan potentiële werknemers. Meer militairen zwaaiden af dan dat er binnen kwamen.” 

Vooral een doorn in het oog van de majoor die het met steeds minder collega’s moest doen – op het dieptepunt was de brigade voor slechts 73% procent gevuld – was de aannameprocedure. “Elke maand bleven er van de 80 deelnemers op de kennismakingsdagen 18 mensen over. In dat selectietraject ging iets fout, maar erger nog was dat de overgebleven kandidaten naar huis werden gestuurd en moesten afwachten.” Tussen het psychologisch onderzoek, de medische keuring en het veiligheidsonderzoek zaten maanden. “Zo zat een kandidaat zomaar 30 weken thuis voordat eindelijk zijn AMO startte. Als diens tijdelijke werkgever hem dan een opleiding aanbood, ontstond er een loyaliteitskwestie. Zo zijn veel potentiële collega’s weggekaapt door burgerbedrijven terwijl sommige infanterie-eenheden op 63% vulling zaten.” 

In 6 weken Bizon-compagnie gaan de kandidaten in kracht en uithoudingsvermogen 15% vooruit.

Vakantie of Bizon?

Bij soldaat-3 Felicity Spoor maakten andere werkgevers geen schijn van kans. Zij kon met 9 anderen direct na de kennismakingsdagen de Bizon-compagnie in. “Ik heb er 2 weken opzitten in de vooropkomst en weet zeker dat ik de juiste keuze heb gemaakt”, vertelt de toekomstige VIG-er (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg). De dagen beginnen om half 8 met kamerinspectie. Daarna volgen lessen rangen en standen, kaartlezen, sporten. Verder lopen de ‘Bizonners’ stage bij verschillende onderdelen. “We krijgen nu al veel informatie over hoe je je opstelt, hoe we ons uniform moeten dragen, wanneer en hoe je contact opneemt met een vertrouwenspersoon of BMW-er.”

Opkomen in de Bizon-compagnie is niet verplicht. Saton: “Je mag voor de AMO ook op vakantie gaan. Maar dan word je niet betaald en krijg je niet de voorsprong van een beter beroepsbeeld. Bovendien bereid je je in de Bizon voor als groep: daarmee heb je in de AMO al een streepje voor.” Felicity beaamt dat: “In de tweede week komen we al voor elkaar op. We helpen elkaar als vanzelf met het stellen van de rugzakken. Ik kan niet wachten tot de AMO begint, nu ik beter weet wat me te wachten staat en met wie ik die opleiding in ga.” 

De Bizon-compagnie heeft begeleiders, geen instructeurs. Majoor Saton: “We gaan op een andere manier met nieuwe mensen om dan vroeger. Mensen nemen de moeite hier naartoe te komen, dan mag je ze ook netjes verwelkomen.”
Soldaat-3 Felicity Spoor droeg als kind al vaak legerprint en droomde ervan ooit het leger in te gaan. “De eerste keer dat ik het uniform aanpaste: zo gaaf!”

1 dag, 1 week, 1 maand

De Bizon-compagnie moet de personeelsinstroom verhogen door het aannameproces te versnellen en te verbeteren. Het concept: 1 dag, 1 week, 1 maand. 1 dag is de oriëntatiedag bij 43 Mechbrig. 1 week duurt de kennismakingsweek waarin alle kandidaten tevens fysiek, medisch en psychisch worden gekeurd in Amsterdam. Binnen 1 maand is het contract binnen en starten ze in de Bizon-compagnie. Idealiter duurt die vooropkomst 6 weken, maar soms is eerder plek in de AMO. Saton: “In 6 weken gaan ze qua kracht en uithoudingsvermogen 15% vooruit. Naast fysiek bereiden we ze ook mentaal goed voor, waardoor we bij Bizonners een sterke daling zien bij uitval in de AMO.”

Volgens majoor Saton kijken kandidaten positief terug op hun Bizontijd. “Zelfs mensen die in de AMO nog afvallen. Als ambassadeurs van Defensie hebben wij er in ieder geval alles aan gedaan ze een goed gevoel te geven. Ze worden niet afgedankt.”

3 kruisjes

Toen 2 jaar geleden de hele aannameketen onder de loep werd genomen, moesten ook de kennismakingsdagen eraan geloven. Saton: “Voorheen werd iedereen direct in de houding gezet. Bij een van de eerste oefeningen werden kandidaten na een uitputtende nacht over de hindernisbaan gejaagd. Als je mopperde kreeg je een kruisje en bij 3 stuks lag je eruit. Nu word je verwelkomd met een static-show en kun je overal kennis maken. Mensen doen hun best hier naartoe te komen dus wij willen ze met een goed gevoel naar huis laten gaan. Zelfs als Defensie niets voor ze is, raden ze onze brigade hopelijk wel aan bij een vriend of vriendin.”

Soldaat-3 Chelsea Klomp (linksvoor op beide foto's) uit de Bizon-compagnie wilde altijd al bij de infanterie. “Uitgestegen optreden op de CV-90 lijkt mij de mooiste functie. Het is sowieso heerlijk om weer over een kazerne te lopen, want door COVID-19 zit ik al te lang stil.”

Duurzame aanpak

Die aanpak verbaasde soldaat-3 Chelsea Klomp uit de Bizon-compagnie. Hij maakte de kennismakingsdagen niet mee omdat hij de VeVa-opleiding al deed. “Ook in de Bizon had ik schreeuwende instructeurs verwacht. Zo gaat dat nu eenmaal bij een Defensie-opleiding. Maar alles wordt heel rustig opgebouwd. Om ons voor te bereiden om de AMO zullen ze waarschijnlijk steeds strenger worden. Ik bereid me nog steeds voor op het ergste; dan kan het alleen maar meevallen.”

Bizon-begeleiders werken dagelijks met een lage bezetting, dus is het ze er alles aan gelegen om nieuwe mensen binnen te halen. Saton: “Dat betekent op een andere manier met elkaar omgaan en meer maatwerk. Hoe maken we een goede collega van je? Als iemand terugkomt op zijn keuze, kijken we welke andere mogelijkheden er binnen de brigade zijn. Vroeger wezen we naar het gat van de deur. Nu gaan we in gesprek. Die duurzame aanpak wordt hopelijk steeds meer onderdeel van de nieuwe cultuur bij Defensie.”