08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 12

Achter de schermen

…bij de opleiding instructeurs Integrale Beroepsvaardigheden Training

Generatie Z is gewend om anders les te krijgen dan de generaties ervoor. Vaker digitaal, met meer online tools, 1-op-1-begeleiding en vrijheid om de opleiding zelf vorm te geven. Om beter aan te sluiten bij de behoeftes van de nieuwe generatie heeft het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders Arnhem zijn sportopleiding voor instructeurs Integrale Beroepsvaardigheden Training aangepast, in nauwe samenwerking met de sector Integrale Beroepsvaardigheden Training. Het gaat vooralsnog om een pilot, die in februari is gestart.

Instructeurs Integrale Beroepsvaardigheden Training krijgen een externe opleiding van het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders Arnhem tot algemeen sportinstructeur tijdens hun eerste functie, dus onder werktijd en betaald door de Marechaussee. Afgelopen jaren merkte de leiding dat de traditionele manier van lesgeven - ‘praatje/plaatje/daadje’ - minder goed werkte bij de huidige lichtingen, zegt commandant sector Integrale Beroepsvaardigheden Training majoor Bas Tillema. Vandaar een nieuwe aanpak.

Meer weten over de opleiding en de samenwerking met het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders Arnhem? Scroll naar beneden!

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: sergeant-majoor Mike de Graaf

Kleine klassen

Maatwerk is het sleutelwoord in de nieuwe opzet. Om de vinger aan de pols te houden worden de klassen daarom klein gehouden. Ook vinden de lessen nu plaats op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn in plaats van op het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders in Arnhem. “We komen nu naar de omgeving van de deelnemers toe om zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun eigen werkplek”, aldus projectleider Nico Blok van het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders. Bovendien wordt er zo een minder groot beroep gedaan op de operatie.

Begeleiding

Daarnaast heeft elke instructeurs op zijn werkplek een vaste begeleider gekregen in de vorm van een praktijkleermeester. “Voorheen ging de stagebegeleider een paar keer naar de stageplek van de deelnemers toe - en dat gebeurt nog steeds - maar dankzij de nadrukkelijkere rol van de praktijkleermeesters hebben ze nu ook dagdagelijkse coaching”, verduidelijkt Nico.

Bovendien is deze praktijkleermeester nu ook door het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders opgeleid tot examinator. “Voorheen deed alleen het instituut de examinering, nu nemen we dus samen met de praktijkleermeesters de examens van de kandidaten af.”  

Daarnaast komt de projectleider wekelijks naar Apeldoorn toe om dicht bij de deelnemers en leiding betrokken te blijven. “Die verbinding is zó belangrijk. Ik heb goede gesprekken met de deelnemers. Als iemand bijvoorbeeld een probleem heeft op het gebied van werk, privé of opleiding, ga ik met diegene aan de slag om een oplossing te vinden, om achterstanden te beperken.”

Digitale leeromgeving

Digitale lesboeken, video’s, opdrachten, online toetsen, werkstukken online inleveren. Speciaal voor de collega’s die de sportopleiding volgen is er een digitale leeromgeving opgezet. Het is een verlengstuk van de les, waar de deelnemers op elk moment gebruik van kunnen maken en waar de docenten voortdurend actuele content op kunnen plaatsen.

Je zou verwachten dat iedereen van deze generatie alles graag digitaal wil hebben, maar dat blijkt toch niet het geval. Enkele kandidaten lezen de lesboeken toch graag fysiek, dus die worden ook ‘ouderwets’ op papier aangeboden.

Hetzelfde geldt voor de lessen. Een deel van de lessen werd aanvankelijk virtueel aangeboden, maar de groep gaf toch de voorkeur om elkaar te zien. Dus dat is teruggedraaid. Generatie Z hoeft dus niet álles digitaal.

Partnerschap

De relatie tussen de Marechaussee en het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders Arnhem is in deze nieuwe opzet veranderd van respectievelijk opdrachtgever en opdrachtnemer naar een soort partnerschap. Er is samenwerking op het gebied van het ontwikkelen én realiseren van de opleiding. Dat is uniek. Aan de voorkant moest er van alles geregeld worden, want de nieuwe opzet moest ook goedgekeurd worden door de onderwijsinspectie. Maar in principe wordt dezelfde inhoud op een modernere manier aangeboden, vertelt commandant Bas. Dat vinkje is gehaald, en ondertussen gaat de ontwikkeling door. Want natuurlijk is er bij een pilot altijd ruimte voor verbetering. De leiding blijft evalueren en met verbeterpunten teruggaan naar de tekentafel.

Volleybal

“Als je gaat smashen, spreid je vingers en sla met het midden van je hand.” Instructeur Integrale Beroepsvaardigheden Training wachtmeester Guillermo geeft volleyballes aan zijn medeleerlingen in Apeldoorn. Sportinstructeur Herbert van het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders Arnhem kijkt hoe hij zijn les opbouwt en geeft her en der aanwijzingen. De instructeurs Integrale Beroepsvaardigheden Training zijn in september met de MBO-sportopleiding begonnen en volgen momenteel niveau 3.

Voor deze deelnemers is het verschil met de vorige opzet niet merkbaar, omdat ze die zelf niet hebben meegemaakt. De één vindt het prettig om in Apeldoorn les te krijgen, de ander had het niet erg gevonden om naar Arnhem te gaan. Volgens sommigen is er nog winst te behalen op het gebied van vrijstellingen, omdat ze al een opleiding tot instructeur hebben gehad. En wat betreft de digitale aanpak.. dat is zoals verwacht precies waaraan ze zijn gewend.