07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 12

KMarKort

Eerste stap in vervanging BPS gezet

Het einde voor het Bedrijfsprocessensysteem, beter bekend als BPS, is na 36 jaar in zicht. Het team Basisregistraties KMar heeft toestemming gekregen voor het uitbreiden van SUMMIT. Met die dossierregistratie-applicatie kunnen handhavers, rechercheurs en analisten data registreren en zet de Marechaussee een grote stap voorwaarts in het informatiegestuurd optreden.

De vervanging van BPS is onderdeel van een grote operatie waarbij een moderne en robuuste basisregistratie wordt neergezet, die de processen Handhaving, Opsporing en Intelligence optimaal ondersteunt. SUMMIT is al enige tijd in gebruik binnen de opsporing en daar is onlangs een stukje handhaving aan toegevoegd in de vorm van de Arrestantenzorg, -Transport en Parketondersteuning op Schiphol en het Gemeenschappelijk Grens Coördinatiecentrum.

In 2024 volgen de brigade Objectbeveiliging, het eskadron Hoog Risico Beveiliging en locaties met een ID-desk. Voor de brigade Objectbeveiliging en het eskadron Hoog Risico Beveiliging komt er een extra dimensie bij, want zij gaan gebruik maken van de app Mobiele Basisregistraties KMar, die is ontwikkeld in samenwerking met het team Mobiele Applicaties KMar. De laatste fase zal na verwachting eind 2024 starten en betreft de overige brigades.

Een collega achter het bureau werkt met SUMMIT.

Herinneringsmedailles uitgereikt aan Trident Justice militairen

Ongeveer 100 militairen hebben de Herinneringsmedaille Internationale Missies ontvangen voor hun inzet in Oekraïne. Dit gebeurde tijdens een besloten ceremonie in Nijkerk.

Vorig jaar en dit jaar hebben 4 missies, onder de naam Trident Justice, plaatsgevonden in het kader van de forensische opsporing in Oekraïne. Dit gebeurde onder de vlag van het Internationaal Gerechtshof. Het doel van de missies was om bewijsmateriaal te vergaren van mogelijke oorlogsmisdaden.

De onderzoeksteams bestonden onder andere uit forensische, digitale en tactische opsporingseenheden van de Marechaussee, een beveiligingsteam van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten en specialisten van de andere krijgsmachtsdelen.

Ook werd er tijdens de uitreiking stilgestaan bij de impact op het thuisfront. Zo kregen de kinderen van de uitgezonden collega’s een kindermedaille uitgereikt.

De Herinneringsmedaille Internationale Missies.

Nieuwe en vernieuwde borstemblemen operationeel tenue

Het Tenuevoorschrift Koninklijke Marechaussee is vanaf 1 december 2023 gewijzigd. De grootste veranderingen die zijn doorgevoerd hebben te maken met het borstembleem op het tenue. Zo zijn er 5 nieuwe varianten goedgekeurd en zijn alle bestaande borstemblemen vernieuwd. Ook staat in het tenuevoorschrift welke emblemen gedragen mogen worden en dat er geen nieuwe eigen ontwerpen mogen worden gemaakt en gedragen

Het borstembleem wordt op het operationeel tenue gevoerd en met klittenband vastgezet op de linkerborst. Niet iedere geüniformeerde collega is gerechtigd een bestaand borstembleem te dragen. Met de toevoeging van de 5 nieuwe borstemblemen wordt het specialisme duidelijk. Het betreft borstemblemen voor de specialismen Materieel & Diensten, Human Resources, Informatievoorziening en Communicatie Systemen, Finance & Control. Daarnaast is er algemeen borstembleem voor de collega zonder opsporingsbevoegdheid ontwikkeld. De volgende borstemblemen zijn vernieuwd: Opsporingsambtenaar, Buitengewoon Opsporingsambtenaar, Buitengewoon Opsporingsambtenaar CARIB en Commandant Opsporingsambtenaar.

Een totaaloverzicht van alle nieuwe borstemblemen kun je vinden in het voorschrift 19/8: Tenuevoorschrift Koninklijke Marechaussee.

Een collega van de nieuwe borstemblemen.

Gezocht: deelnemers aan Mont Ventoux 2024

Vanwege het grote succes van vorig jaar neemt de Marechaussee ook in 2024 weer deel met een team van 25 collega’s aan de beklimming van de Mont Ventoux. De Stichting Groot Verzet Tegen Kanker organiseert het evenement dat op donderdag 5 en vrijdag 6 september 2024 voor de 12e keer zal plaatsvinden. Deelnemers worden uitgedaagd om de berg (hard)lopend of fietsend te bedwingen. Daarmee zamelen ze geld in voor de strijd tegen kanker.

Wil jij de uitdaging aangaan en schrikt de voorwaarde dat je minimaal 1.000 euro moet inzamelen je niet af? Meld je dan aan door een e-mail te sturen aan majoor Jelte Bekius. De aanmelding moet voor vrijdag 12 januari 2024 binnen zijn. Toestemming van je commandant is vereist. Vertrek richting Zuid-Frankrijk is op maandag 2 september en terugkeer op zaterdag 7 september. Bij meer aanmeldingen dan plekken vindt een selectie plaats. 

Een deelnemer van team KMar op de flanken van de Mont Ventoux.
Een qr-code voor de nieuwe CAO.

7% meer loon in 2024 en een eenmalige uitkering

De loonafspraken over 2024 zijn een feit. Vanaf 2024 krijgt iedere defensiemedewerker een loonsverhoging van 7%. Naast de loonsverhoging kun je de volgende afspraken in januari op de loonstrook verwachten: de eenmalige uitkering van € 1.500,- bruto, de in het akkoord opgenomen salarismaatregelen voor burgermedewerkers, de verhoogde tegemoetkoming woon-werkverkeer en de verhoogde thuiswerkvergoeding.

Deze arbeidsvoorwaarden zijn Defensie en de vakbonden op 3 november overeengekomen. Na raadpleging van de achterban is het op 12 december 2023 gekomen tot een akkoord. Dit is door alle partijen ondertekend. Het arbeidsvoorwaardenakkoord heeft een looptijd van één jaar en gaat op 1 januari 2024 in.

Het complete arbeidsvoorwaardenakkoord kun je lezen als je de qr-code scant.

Marechausseemuseum Buren sluit zijn deuren

Het Marechausseemuseum in Buren sluit morgen (22 december 2023) voorgoed zijn deuren voor het publiek. Eind volgend jaar zal de collectie van het museum zijn verhuisd naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Het besluit werd genomen omdat de locatie onvoldoende bezoekers wist te trekken en het pand, zonder aanvullende investeringen, onvoldoende geschikt is voor publiek en collectie.

Het Marechausseemuseum vestigde zich in 1972 in het voormalige weeshuis aan de Weeshuiswal in Buren en maakt sinds 2014 deel uit van de Stichting Koninklijke Defensiemusea. Deze laatste heeft een belangrijk deel van de collectie van de Stichting Museum Koninklijke Marechaussee in bruikleen. De algemeen directeur van de Stichting Koninklijke Defensiemusea, John Sijmonsbergen, vindt dat het verhaal van de Koninklijke Marechaussee een groter publiek verdient en besloot tot de sluiting. Hij geeft aan dat er in 2024 in het Nationaal Militair Museum een vaste opstelling voor de Koninklijke Marechaussee zal komen. Medio mei zullen alvast enkele voertuigen worden geëxposeerd in Soesterberg.

De Stichting Museum Koninklijke Marechaussee zal in overleg met andere organisaties rondom het museum en het Marechaussee erfgoed kijken naar de toekomstmogelijkheden voor het museum. Zij gaat zich daarbij focussen op Apeldoorn. De Stichting Koninklijke Defensiemusea zal -waar mogelijk- Stichting Museum Koninklijke Marechaussee steunen bij het initiatief om te zoeken naar een locatie-alternatief aldaar.

Een vlag van het Marechausseemuseum met op de achtergrond het museum.
Het officierkruis.

Uitreiking officierskruizen

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Annelore Roelofs heeft woensdag 6 december aan 22 collega’s het Nederlands Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier uitgereikt. Het zogenoemde Officierskruis, beter bekend als ‘het jeneverkruis' wordt toegekend aan collega’s met minimaal 15 dienstjaren.

In 1844 stelde Koning Willem II de onderscheiding in als blijk van bijzondere waardering voor langdurige dienst als officier. De datum van uitreiking werd vastgesteld op 6 december, de verjaardag van de vorst. Van oudsher werd er een glas jenever geschonken tijdens de uitreiking, vandaar de bijnaam jeneverkruis. Collega’s ontvangen vandaag de dag bij de uitreiking nog steeds een fles jenever.

Een overlijdensbericht ter nagedachtenis aan Johan Rooks.