08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 05

KMarKort

IBT-cyclus hervat

De Integrale Beroepsvaardigheidstraining (IBT) bij de Koninklijke Marechaussee is vorige week hervat. Om de inzetbaarheid te garanderen, is voortdurend getraind en gecertificeerd personeel nodig. In verband met de COVID-19 maatregelen lag IBT sinds 19 maart stil. Voor de trainingen die noodgedwongen waren opgeschort, werd vrijstelling toegekend. Dit betekende dat collega’s gecertificeerd bleven.

De keuze voor het hervatten van de IBT-cyclus is in overleg gegaan met de stafarts KMar en VKAM (Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu). Tijdens de komende trainingen volgt de KMar de RIVM-maatregelen om zo het besmettingsgevaar te beperken. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er minder schietpunten zijn waardoor voldoende afstand van elkaar wordt gehouden. Daarnaast vindt er voorafgaand aan de dag een gezondheidscheck plaats en is er ruime aandacht voor (hand)hygiëne. Vaardigheden waarbij sprake is van fysiek contact zullen vooralsnog niet worden getraind. Om achterstanden in te lopen worden deze zomer extra IBT-dagen ingepland.

Beëdigen, diploma’s en bevorderen op afstand

Op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn vonden begin mei 2 ceremonies plaats. Beide gebeurtenissen werden volgens de richtlijnen van het RIVM gehouden: iedereen op een verantwoorde afstand en zonder uitgenodigde familie. Een ensemble van het Orkest Koninklijke Marechaussee verzorgde onder leiding van kapitein Peter Kleine Schaars de muziek.

In de ochtend werden marechausseebeveiligers van lichting 19-09 beëdigd. Na de beëdiging kregen zij hun diploma uitgereikt. In de middag was het de beurt aan KMA-leerlingen van de Vaktechnische Opleiding (VTO lichting 19-08) om hun diploma in ontvangst te nemen en te worden beëdigd. Na de ceremonie werden een aantal studenten bevorderd van cornet naar tweede luitenant.