06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 12

Achter de schermen

...bij het bureau Wapens, Munitie en Explosieven

Het is een mondvol, maar voor het gemak mag je het ook afkorten tot WME: het Bureau Wapens, Munitie en Explosieven (+ CBRN). Met zijn taakveld overschrijdende rol is het bureau ondergebracht bij het Landelijk Tactisch Commando van de KMar.

“Onze hoofdtaak is het adviseren en ondersteunen van de operaties”, stelt kapitein Willie Koolhof, die aan het hoofd staat van het 4 man sterke bureau. “Wij zorgen ervoor dat de collega's op straat voorzien worden van de juiste informatie en middelen. We zijn servicegericht, een kennisbank op het gebied van de laatste (technische) ontwikkelingen met betrekking tot wapens, explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN).”

Scroll naar beneden en kom erachter wat het bureau WME doet.

Tekst: Leo de Rooij | Foto’s: archief

Vraagbaak

Adjudant John en luitenant Pieter zijn de specialisten op het gebied van Wapens & Munitie. Zij ondersteunen rechercheonderzoeken, helpen bij het classificeren van vuurwapens. “Daarvoor reizen ze het hele land door, maar het meeste werk ligt toch op de luchthavens Schiphol en Eindhoven”, stelt Koolhof. “Ga maar na: een collega op Schiphol wordt erbij gehaald als in iemands bagage een wapen wordt aangetroffen. Dan wil 'ie toch graag weten om wat voor (vreemd) wapen het gaat, wat de geldende regels zijn, welke procedures gevolgd moeten worden en hoe het proces-verbaal op te stellen. Wij adviseren daarin met onze uitgebreide theoretische kennis, de expertise is hier voorhanden. We treden op als vraagbaak voor zowel Forensische Opsporing als de brigades.”

Extra werk

Correcte en snelle informatievoorziening zijn letterlijk van levensbelang als het gaat om de melding van een mogelijk explosief. Luitenant Fons is het aanspreekpunt voor de teamleiders CBRN-Explosieven Veiligheid (TEV) en de daaronder vallende explosieven verkenners en speurhondengeleiders. “Welke info heeft de TEV nodig en hoe kan hij die het best communiceren naar zijn mensen? Wat is de rol van de meldkamer daarin? Over die procedures en de juiste protocollen adviseren wij de brigadecommandanten.”

De momenteel 12 actieve combinaties speurhond en geleider krijgen binnenkort uitbreiding. “Er komen extra combinaties op de vliegvelden Eindhoven en Rotterdam, zodat we landelijke dekking kunnen garanderen. Dat betekent voor ons extra werk aan de winkel, want ook zij moeten op de juiste manier van informatie worden voorzien als ze een beroep op ons doen”, weet Fons.

Inhaalslag

Chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN) komen steeds nadrukkelijker op de kaart te staan. De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) verlaagde op 9 december het dreigingsniveau naar 3 ‘aanzienlijk’. “Toch is de awareness en kennis rond CBRN erg belangrijk binnen de KMar”, stelt bureauhoofd Willie Koolhof. “De Conops (de procedures bij CBRN-incidenten) worden momenteel aangescherpt en geactualiseerd. We zijn bezig met de ontwikkeling van een e-learning module, zodat iedere direct betrokkene de laatste ontwikkelingen zelf kan volgen. Ook wordt gedacht aan de lancering van een app, zodat de informatie altijd op de werkvloer voorhanden is. In eerste instantie moet je dan denken aan gebruik door onze 'donkerblauwe' eenheden: BSB, HRB, GBB. Daarnaast wordt bekeken of gasmaskers en speciale beschermende kleding vervangen kan worden.”

Vinger aan de pols

Bijblijven met technologische ontwikkelingen, dat is een van de uitdagingen waarvoor het 4-mans bureau van WME zich dagelijks gesteld ziet. “We zitten veel in het land, bezoeken de brigades en vertellen waar en hoe we hen kunnen adviseren, faciliteren en ondersteunen. Als ze vragen hebben, moeten ze weten wie ze kunnen bellen!” Daarnaast houdt WME continu de vinger aan de pols rond de laatste nieuwtjes en technologische ontwikkelingen op hun werkgebied. “We hebben veelvuldig contact met onze ketenpartners, zoals het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), het Defensie Expertise Centrum Counter Improvised Explosive Devices en het CBRN Defensie Expertise Centrum in Vught. Zo wordt het reeds langer draaiende Bomdatasysteem, waarin alle gegevens zijn opgeslagen over incidenten en dreigingen met explosieven, uitgebreid met een app. Zowel voor de veiligheid van de collega op de werkvloer als voor de veiligheid van de samenleving wel zo fijn!”