01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 12

Marechaussee in actie tijdens klimaatprotest Schiphol

De Koninklijke Marechaussee ondersteunde op 14 en 15 december de gemeente Haarlemmermeer tijdens de klimaatdemonstraties op luchthaven Schiphol. Collega’s van onder andere de Landelijke Bijstandsorganisatie, Brigade Politie en Beveiliging, Grensbewaking, Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten en beredenen van de Nationale Politie kwamen urenlang in actie, omdat demonstranten weigerden Schiphol Plaza te verlaten. Hierbij een fotoverslag van deze inzet.

Er reisden veel media af naar Schiphol om verslag te doen van de demonstratie.
Behalve verschillende eenheden van de Marechaussee kwamen ook de beredenen van de Nationale Politie in actie.
Rust en overzicht. De Marechaussee heeft de situatie op Schiphol Plaza onder controle.
De demonstranten kregen de kans vrijwillig te vertrekken. Daar werd geen gehoor aangegeven.
De demonstranten werden op verzoek van het bevoegd gezag verwijderd van Schiphol Plaza.
De KMar gaat over tot aanhoudingen en het bestuurlijk verplaatsen van demonstranten buiten de luchthaven Schiphol.
In totaal worden 24 actievoerders aangehouden wegens het niet nakomen van de voorschriften.
De klimaatactivisten demonstreerden ook op het Jan Dellaertplein bij Schiphol.

Foto's: sergeant-majoor Hille Hillinga