03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

De 12 mooiste foto's van…

…een oefening Conflict- en Crisisbeheersing (CCB)

We zijn op de AFNORTH International School in Brunssum. Een zogenoemde ‘blauwe werkgroep’, bestaande uit KMar, politie en DBBO, maakt sinds 2016 afspraken om adequaat te handelen wanneer er sprake is van een (extreem) geweldsincident op deze school. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Tijdens de CCB-oefening Red Lion op dinsdag 26 februari werd een school shooting in scène gezet.

Spreekt iedereen dezelfde taal? Hoe wordt er samengewerkt en kloppen de procedures? Niet alleen moeten de Officieren van Dienst (OvD’s) van KMar (Brigade Limburg-Zuid) en de Nationale Politie op de plaats incident afstemmen en coördineren, ook de meldkamers (OC en OPSCENT) hebben een nadrukkelijke rol in het oefenscenario. Zij sturen de first responders aan.

De Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) is verantwoordelijk voor de dagelijkse bewaking en beveiliging van de school. In geval van een incident in en rondom het gebouw doen zij de 1e (nood)melding. Ze kunnen dan kiezen voor de zogenoemde ‘rode knop procedure’ via de portofoon, de snelste manier om een noodsituatie te melden.

Een bijzondere ‘blauwe mix’. Politiemensen, marechaussees en bewakers proberen zo snel mogelijk de 2 verdachten op te sporen en te stoppen. Dat valt nog niet mee in het grote schoolcomplex bestaande uit 3 verdiepingen.

Een beangstigend scenario: indringers die om zich heen schieten. Vergelijkbare recente incidenten in bijvoorbeeld Amerika bewijzen dat dit de realiteit kan zijn. Op de AFNORTH International School is dit veiligheidsbewustzijn des te meer aan de orde en worden diverse noodprocedures regelmatig beoefend. “We moeten als directie weten wat we moeten doen en wat we van de hulpdiensten kunnen verwachten in geval van incidenten”, vindt plaatsvervangend schooldirecteur Rob Bindels. “Dan zijn dit soort oefeningen heel waardevol.”

Op zoek naar de verdachten. Elke gang en ruimte in het schoolgebouw wordt systematisch gecontroleerd.

Safety first. De veiligheidsinstructie wordt nauwkeurig nageleefd. Iedereen is uitgerust met blanks (oefenmunitie).

Overal kan de dreiging vandaan komen. Uiterste alertheid en concentratie zijn geboden.

Na een spannend kat-en-muisspel wordt de 1e verdachte uitgeschakeld.

Kort daarna kan ook de 2e verdachte in de boeien worden geslagen.

In het oefenscenario van Red Lion zijn alleen de medewerkers nog in het gebouw aanwezig en is er geen sprake van gijzeling of slachtoffers. “Ga vooral niet de held uithangen”, luidt een van de instructies van oefenleider wachtmeester-1 Stef. Bij de Canadese Jason Bourgoin kwam dat idee niet eens op. De medewerker administratie verschool zich direct in een van de klaslokalen en barricadeerde de deur. “Ik vond het best intimiderend om de schoten te horen. Helemaal omdat ik realiseer dat dit ook in het echt kan gebeuren.”

Na afloop van de oefening komt iedereen samen om de 1e bevindingen te bespreken. Vrij snel wordt duidelijk dat er al best wat geleerde lessen zijn.

“Is de rode knop procedure correct opgevolgd? Stemden de OvD’s van KMar en politie snel en adequaat genoeg af? Hadden de meldkamers het juiste beeld? Interessante leervragen die 14 maart tijdens de evaluatie verder worden uitgediept.

Tekst: Vanessa Strijbosch | Foto's: Jarno Kraayvanger