05

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 10

Wat te doen bij een dijkdoorbraak?

Tekst kapitein Charlotte Snel
Foto | video: adjudant Richard Frigge

Genisten dompelen zich onder in innovatiepoel

Hoe grijp je snel en adequaat in bij dijkdoorbraken of overstromingen? Genisten van de Koninklijke Landmacht bogen zich afgelopen maanden over deze vraag. Samen met Rijkswaterstaat en een aantal waterschappen testten de militairen in de Zeeuwse Hedwige-Prosperpolder nieuwe technieken. Een daarvan is de BresDefender; een drijvend ponton dat zogeheten bresgroei, de vergroting van een gat in een waterkering, moet stoppen.

Hoe dat werkt? Bekijk hieronder de video:

Openlucht laboratorium

De Hedwige-Prosperpolder wordt binnenkort omgevormd tot natuurgebied. Deze winter mocht Defensie samen met de TU Delft, Rijkswaterstaat en enkele waterschappen nog even naar hartenlust testen in dit unieke ‘openlucht laboratorium’. Naast het experiment met de BresDefender vonden onder andere proeven plaats met golfoverslag- en golfklapgeneratoren. Dit zijn machines die golven over of tegen een dijk laten slaan. Zo wordt getest in hoeverre de dijk tegen deze omstandigheden bestand is. Tevens werd geëxperimenteerd met een mobiele waterkering, de Cuirassier. Uniek, omdat de waterkering zonder veel menselijke inzet en zware mechanische toepassingen te plaatsen is en één module op zichzelf 800 liter water kan opvangen.