Tekst kapitein Jessica Bode

x
leestijd: +/- 35 seconden

Patriot-luchtverdedigingssysteem naar Slowakije

Op verzoek van de NAVO bereiden Nederland en Duitsland de plaatsing van Patriot luchtverdedigingsraketten voor in Slowakije. Het kabinet is voornemens om ook 150 tot 200 militairen mee te sturen. Wanneer de inzet plaatsvindt is nog niet bekend.

Patriots kunnen worden gebruikt tegen vijandelijke vliegtuigen, helikopters, ballistische raketten en kruisvluchtwapens. Het systeem heeft een bereik tot twintig kilometer hoogte en kan tot een afstand van zestig kilometer worden ingezet. Het gaat om een hoogwaardig luchtverdedigingssysteem dat binnen de NAVO alleen in dienst is bij Nederland, Duitsland, Spanje, Griekenland en de Verenigde Staten.

Defensie beschikt sinds 1987 over het wapen dat sindsdien regelmatig wordt gemoderniseerd. Nederlandse Patriots zijn eerder ingezet in 1991 tijdens de eerste Golfoorlog, toen de raketten werden gestationeerd in Turkije en Israël. Ook tijdens de Golfoorlog van 2003 werd het systeem gebruikt in Turkije. De laatste operationele inzet volgde van 2013 tot begin 2015 toen ze werden gestationeerd in Zuid-Turkije om dat land te beschermen tegen Syrische ballistische raketten.  

Bron: Defensie 

x
Leestijd: +/- 25 seconden

Opvang Harskamp vol

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft dinsdag laten weten dat de vorige week geopende opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Harskamp vol is. De overheid is druk bezig om aanvullende opvangmogelijkheden te vinden.

Donderdag kregen de vluchtelingen in de legerplaats bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Nu de Harskamp vol is, wordt er in eerste instantie gezocht naar vijftigduizend andere opvangplaatsen, maar de stroom vluchtelingen uit Oekraïne is groot en inmiddels gestegen tot boven de 2,3 miljoen. Het complex op de Harskamp, met 950 opvangplekken, werd als een van de eerste locaties aangeboden. Defensie stelt de locatie tot eind mei beschikbaar, daarna is het terrein weer nodig voor militaire oefeningen. Vorig jaar werden hier nog achthonderd Afghaanse evacués opgevangen.
Bron: ANP

x
Leestijd: +/- 30 seconden

Amerikaanse brigade naar Vlissingen

In de haven van Vlissingen komen deze maand twee Amerikaanse schepen aan met materieel voor een brigade van de U.S. Army. De eenheid gaat oefenen in Oost-Europa. De inzet was al gepland vóór de Russische aanval op Oekraïne en staat dus los van de NAVO-versterkingen.  

Nederland levert zoals gebruikelijk bij een dergelijke verplaatsingen zogenoemde 'gastlandsteun'. Hierbij zijn ongeveer 75 Nederlandse militairen betrokken. Het  3rd Armored Brigade Combat Team van de vierde infanteriedivisie uit Fort Carson in Colorado komt naar Europa om deel te nemen aan oefening Defender 22.

Het materieel arriveert met het marineschip MV Cape Washington en het civiele transportschip Arc Endurance. In Vlissingen wordt het materieel overgeladen voor transport over de weg en op het spoor naar het oefengebied in Polen.

Bron: Defensie 

x
Leestijd: +/- 45 seconden

OM seponeert aanklacht beïnvloeding

Defensie heeft getuigen die zijn gehoord in de rechtszaak over de treinkaping bij De Punt in de jaren zeventig niet beïnvloed. Dat stelt het Openbaar Ministerie na onderzoek door de Rijksrecherche. De aangifte is geseponeerd. 

De treinkaping bij De Punt vond plaats in mei 1977. Hierbij werden ongeveer negentig reizigers gegijzeld, waarvan de helft werd vrijgelaten. Bij een bevrijdingsactie door mariniers op 11 juni kwamen acht mensen om het leven; twee passagiers en zes kapers.  

Volgens de nabestaanden van twee van de kapers zijn de gijzelnemers geëxecuteerd terwijl ze weerloos en gewond waren. Ze spanden hierover een civiele zaak aan die ze verloren. Ook in hoger beroep. Bij deze zaak werden mariniers gehoord over de bevrijdingsactie en de aanklagers menen dat die verklaringen ongeloofwaardig waren en op elkaar afgestemd. Hierop werd aangifte gedaan van beïnvloeding. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche komt volgens het Openbaar Ministerie nu naar voren dat er niet inhoudelijk over de zaak is gesproken maar slechts procedureel. 

Bron: ANP 

x
Leestijd: +/- 50 seconden

Zeven Provinciën kiest ruime sop

Zr.Ms. De Zeven Provinciën is zondag uit Den Helder vertrokken om deel uit te gaan maken van het NAVO-vlootverband Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1); een van de snel inzetbare eenheden van de NAVO.

Het zogenoemde LCF-fregat lost daarmee het fregat Zr.Ms. Van Amstel af. Defensieminister Kajsa Ollongren zwaaide de bemanning uit. “Er is een oorlog in Europa. Poetin z’n oorlog. Hij heeft Oekraïne aangevallen en daarmee hebben wij ook te maken”, sprak de bewindsvrouw voor verrek.

Ze noemde het belangrijk dat ons land de partners binnen het bondgenootschap beschermt.“ Jullie zijn onze professionals. Jullie gaan laten zien wat de NAVO is. Stay safe en behouden vaart.”

Het fregat vaart richting Noorwegen om daar samen met SNMG1 deel te nemen aan de NAVO-oefening Cold Response. Ook Zr.Ms. Rotterdam is daarbij, maar maakt geen deel uit van SNMG1. De Rotterdam vertrok eerder die zondag uit Den Helder, in gezelschap van de Franse helikoptercarrier FS Dixmude. 

SNMG1 staat sinds januari van dit jaar onder Nederlandse leiding. Zodra de Zeven Provinciën zich bij het vlootverband heeft gevoegd zal commandeur Ad van de Sande samen met zijn staf overstappen van het tijdelijke vlaggenschip FGS Berlin naar het LCF-fregat.

Bron: Defensie

x
Leestijd: +/- 15 seconden

Ook Polen geeft meer uit aan Defensie

Naast Duitsland gaat ook Polen fors meer investeren in haar krijgsmacht. De regering in Warschau trekt volgend jaar drie procent van het nationaal inkomen uit voor Defensie.  

Dat is één procent meer dan de NAVO van haar lidstaten verwacht. De Poolse regering sluit niet uit dat dit in de toekomst hoger wordt. De NAVO-grens van twee procent haalt het land al langer.  

Bron: ANP 

x
Leestijd: +/- 30 seconden

Landmachter verkozen tot HR-manager van 2022

Brigadegeneraal Kees de Rijke is verkozen tot dé HR-manager van 2022. De directeur Human Resources bij de landmacht sleepte zowel de publieksprijs als de vakjuryprijs binnen tijdens de jaarlijks ‘HRtop100-vakdag’.

De Rijke noemt het een waanzinnige waardering. “Maar”, zegt hij, “Deze eer komt het hele landmachtteam toe.” De Rijke kreeg de titel vanwege zijn vernieuwende kijk en handelen op personeelsgebied. “Mandaten en bevoegdheden komen zoveel mogelijk bij onze leidinggevenden op de lagere niveaus te liggen. We investeren in technologisch hoogwaardige systemen om onze bedrijfsvoering verder te automatiseren. We bieden meer tools waardoor onze medewerkers zelf eigenaarschap kunnen nemen over hun ontwikkeling en loopbaan.”

Hij stelt dat eenieder dezelfde kansen moet krijgen. “Er is geen sprake van uitsluiting op basis van wie of wat je bent. De kracht zit in de diversiteit van het team, wat voor ons belangrijker is dan het individu.”

Bron: Defensie

VN: Vierhonderd burgers gedood in Afghanistan

Sinds de machtsovername in Afghanistan door de Taliban zijn vorig jaar bijna vierhonderd burgers gedood. Dat stelt Michelle Bachelet, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties.

De oud-president van Chili gaf daarbij aan dat IS-K, een onderdeel van Islamitische Staat, verantwoordelijk is voor veel van deze doden. En ruim vijftig mensen met mogelijke banden met IS-K zijn vermoord door de Taliban. Beide organisaties zien elkaar als vijanden en bestrijden elkaar.

Bovendien werd duidelijk dat de Taliban de rechten en vrijheden van vrouwen inperkt. Zo zijn ze grotendeels uitgesloten van de arbeidsmarkt.  

Bron: Trouw