Tekst Jack Oosthoek
Foto archief MCD en Herman Zonderland

‘Hulp kosteloos, mogelijkheden legio’

Defensiemedewerkers die door wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn geraakt, kunnen voor hulp terecht bij de stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF) en de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW). Zowel burgers als militairen ontvingen deze week een brief met tekst en uitleg. Reden voor de actie? Goed werkgeverschap. 

De brief is een onderdeel van de nieuwe overheidscampagne ‘De eerste stap helpt je verder’ van het ministerie van Sociale Zaken. Bedoeld om mensen te ondersteunen die krap bij kas zitten door schulden, belastingperikelen, arbeidsongeschiktheid, scheiding, woningproblemen, maar ook door de pandemie. 

Stress

“Wij vinden het belangrijk dat collega’s met financiële zorgen hulp krijgen. De stichting kan adviseren over iemands situatie, de weg wijzen naar hulpinstanties en zo nodig bemiddelen tussen de persoon en financiële organisaties. Alles met het oog op een schuldenvrije toekomst, want schulden wegwerken betekent stress wegwerken”, zeggen Koos Smit en luitenant-kolonel Hendrik-Jan van Tilburg, voormannen van respectievelijk de SBF (die al 66 jaar bestaat) en BMW. 
 

‘Schulden wegwerken betekent stress wegwerken’

Gemeentelijke hulp duur

Zoals de naam al suggereert kan burgerpersoneel met geldproblemen, door welke sociale of medische oorzaak dan ook, terecht bij het Burgerpersoneelsfonds. Dit fonds kan de schulden overnemen en omzetten in een renteloze lening. Afbetalen gebeurt zonder rente en kosten en volgens een afgesproken betaalschema. “De SBF levert maatwerk”, aldus Smit. 

Militairen kunnen zich melden bij de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW). Die werken naast de SBF samen met nog eens 28 humanitaire hulpstichtingen zoals het Karel Doormanfonds van de marine en het Van Weerden Poelmanfonds (luchtmacht). Overigens kunnen mensen ook terecht met psychosociale problemen. “Schulden komen zelden alleen”, stelt Van Tilburg. 

Koos Smit, voorman van de SBF
Luitenant-kolonel Hendrik-Jan van Tilburg van de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk werk.

Mijden

Hoofd SBF Smit adviseert defensiewerknemers met schulden om het gemeentelijke schuldhulploket als het even kan te mijden. “Hoe goed deze hulpverlening ook is geregeld, de intakeprocedures duren lang en de hulp is duur. Bij Defensie is die kosteloos, de mogelijkheden legio.”

‘Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat iemand met schulden hulp zoekt’

Eerst zelf oplossen

Wie met de SBF of BMW in zee gaat, moet wel volledige openheid van zaken geven. Alleen zo krijgen ze een inzicht in iemands financiële situatie en omstandigheden. “Respect, vertrouwen en privacy staan daarbij hoog in ons vaandel”, beklemtonen Van Tilburg en Smit. 

Ondanks deze ‘veiligheidsklep’ schromen defensiemedewerkers om contact op te nemen, zo leert de ervaring. Oorzaak: schaamte. “De meesten proberen hun problematiek eerst zelf op te lossen, omdat Defensie ze heeft geleerd om zelfredzaam te zijn. Pas wanneer ze nauwelijks nog geld hebben om met het openbaar vervoer bij de kazerne te komen, melden ze zich bij ons”, weet Van Tilburg. 

Zijn collega Smit vult aan: “Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat iemand met schulden hulp zoekt.” Van Tilburg: “Vraag hulp vóórdat de deurwaarder beslag legt op je salaris. Hoe dichter we op het probleem zitten, hoe beter onze hulp.”  

Een op de vijf

Net als in de burgermaatschappij kampt bij Defensie gemiddeld een op de vijf huishoudens met financiële problemen. In de meeste gevallen zijn sociaal-medische tegenslagen de oorzaak en is de coronacrisis daar bijgekomen. Zo worden partners van defensieburgers niet zelden geconfronteerd met baanverlies, met alle financiële gevolgen van dien.

Relationele problemen

Hoeveel militairen met schulden worstelen weet Van Tilburg niet exact. “Bekend is wel dat schuldenproblematiek niet langer zoals vroeger in onze top tien staat. Relationele problemen komen vaker voor.” De gemiddelde hoogte van een schuld valt volgens Van Tilburg eveneens moeilijk vast te stellen. “Soms heeft iemand een tekort van vijftienhonderd euro, dan weer gaat het om ruim tienduizend. 

Contact?

Meer informatie op www. burgerpersoneelsfonds.nl en via 06-26434212. Het BMW is bereikbaar op 088 95 05 010 of via BMWloket@mindef.nl.