Tekst kapitein Jessica Bode

Vroeg of late kerst?

De Nederlandse militairen die in Litouwen zijn voor de NAVO enhanced Forward Presence (eFP) keken deze week vreemd op toen er tientallen kerstkaarten werden bezorgd. 

De kaarten werden eind vorig jaar al gemaakt door kinderen, volwassenen en collega's om de militairen op missie een steuntje in de rug te geven. Dit werd gedaan op initiatief van het Nationaal Militair Museum en het Vfonds. 

De kaarten werden alleen veel te laat bezorgd vanwege de bezorgproblematiek in Nederland door het coronavirus. Bovendien wordt de post in uitzendgebieden niet regelmatig bezorgd. Desalniettemin zijn de militairen ontzettend blij met de kaarten en de moeite die is gedaan om hen op te vrolijken.

Bron: Defensie 

Luchtmacht dropt vele tienduizenden liters water op vuurzee

Een Chinook en Cougar hebben eerder deze week urenlang 170.000 liter water gedropt op een grote brand bij een bedrijfspand in Den Bosch. 

De militaire transporthelikopters werden ingeschakeld op verzoek van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, omdat de brandweer de vlammenzee bij het verschrotingsbedrijf moeilijk kon bereiken. De Chinook kan met een zogeheten Bambi Bucket zo’n 10.000 liter water per keer lossen, een Cougar 2.500 liter. De kisten haalden water uit het Engelermeer, een recreatieplas bij Den Bosch. 

De brand brak dinsdag uit in het opslaggedeelte van fietsen en koelkasten. Brandweerlieden hadden de hele week nodig om het vuur onder controle te krijgen. 

Bron: Defensie. Foto: sergeant Cinthia Nijssen

China: op één na grootste bedreiging voor EU-veiligheid

Uit nieuw onderzoek van het Instituut Clingendael blijkt dat de Nederlanders de opkomst van China zien als de op één na grootste bedreiging voor de Europese veiligheid. 

In de loop van het voorjaar en de zomer van 2020 werd de Nederlandse publieke opinie over China negatiever. Bij de eerste enquête in februari 2020 onder 23.000 respondenten zag 35 procent China als veiligheidsdreiging. Bij het vervolgonderzoek onder 15.000 mensen in september steeg dit percentage naar 46 procent. 

Hetzelfde gold voor degenen die het eens waren met de stelling dat China een verwerpelijk regime heeft: 72 procent in februari versus 83 procent in september. Het aantal mensen dat positief gestemd is over de binnenlandse armoedebestrijding in China daalde tot elf procent. In de laatste enquête denkt 28 procent van de ondervraagden dat China belangrijke economische kansen biedt. Een paar maanden eerder was dat nog 30 procent. 

Bron: Defensie

Zr.Ms. Groningen voorlopig niet gerepareerd; Holland naar de West

De technische problemen met Zr.Ms. Groningen zullen niet op korte termijn opgelost worden. Daardoor vertrekt Zr.Ms. Holland waarschijnlijk in april als stationsschip naar het Caribisch gebied.

De Groningen heeft mankementen aan de stuurboordschroefas en de noodzakelijke reparatie bleek te ingewikkeld om ter plaatse uitgevoerd te worden. Daarom keerde de Groningen in december op één as terug naar Den Helder. Er was niet direct een vervanger beschikbaar, waardoor er voor het eerst in jaren geen Nederlands stationsschip in het Caribisch gebied aanwezig was. 

Volgende week gaat Zr.Ms. Groningen naar Vlissingen waar in een dok de schade aan de schroefas wordt opgemaakt. Dan zal ook het reparatietraject duidelijk worden. Hoelang het allemaal gaat duren is niet bekend. 

Ondertussen is de Holland net terug uit onderhoud en volop bezig met het opwerktraject. Het patrouilleschip zal over een paar weken naar de West vertrekken. Een kleine twee weken later zal het schip op de plaats van bestemming zijn. 

Bron: Defensie

Amerikaanse marine zweert opnieuw

Al het personeel van de US Navy is verplicht opnieuw trouw te zweren aan de grondwet. Tot die maatregel is besloten na de recente bezetting van het Capitol in Washington. 

Door nogmaals de eed af te leggen, wil de marinetop het signaal afgeven dat ze extremistische ideeën die de fundamentele principes van de Constitution ondermijnen niet tolereert. Zowel burger als militair personeel moest ook voor 6 april een online sessie hebben gevolgd. Daarin wordt onder meer uitgelegd waarom de eed opnieuw moet worden afgelegd en wat precies onder ongewenst en staatsondermijnend gedrag wordt verstaan. 

Als voorbeeld werd ingegaan op een marinier die als black face poseerde op internet. Ook een soldaat van de US Army die informatie over het fabriceren van explosieven op social media had verspreid, komt in beeld. 

De Amerikaanse marine is het eerste krijgsmachtdeel dat concreet stelling neemt tegen extremisme. Het trouw zweren aan de constitutie is inmiddels in volle gang. Zo legde een groep aspirant-matrozen in Portland, Idaho, afgelopen zaterdag de belofte af in de rust van een ijshockeywedstrijd van de Idaho Steelheads.   

Bron: Military.com

China verhoogt defensiebudget 2021 stapsgewijs

China heeft haar defensiebudget voor 2021 met 6,8 procent verhoogd tot ongeveer 209 miljard dollar. Volgens analisten is deze toename met 40 miljard ten opzichte van vorig jaar in overeenstemming met de trend die Peking sinds 2016 laat zien.

Ieder jaar groeien de militaire inspanningen met enkele tientallen miljarden. Een groot deel China’s militaire inspanningen is gericht op het vervangen van verouderd materieel. Ook richt de tweede economie van de wereld zich op de bouw van een nieuw vliegdekschip en de massaproductie van haar J-20 Stealth fighter jet. Verder gaat een aanzienlijk deel van de nieuwe begroting naar de verdere integratie van wapensystemen en uitrusting. Het opleiden en tot gevechtsklaar opwerken van troepen vormt volgens experts eveneens een niet weg te denken kostenpost. 

Om het Chinese budget in perspectief te plaatsen: de VS spendeerden de afgelopen jaren bijna vier maal zoveel aan defensie dan haar Aziatische tegenhanger. De invloed van de COVID-19 pandemie op de Chinese begroting is volgens ingewijden nauwelijks merkbaar. Voor de komende jaren wordt verwacht dat China’s militaire inspanningen zich in eenzelfde, rustig tempo blijven ontwikkelen. Tijdens de laatste vergadering van het Centraal Comité werd duidelijk dat stijging van de defensie-uitgaven gekoppeld blijft aan de economische ontwikkeling van het land. 

Bron: Global Security

QRA-taak F-16's tijdelijk naar Volkel

F-16's van vliegbasis Volkel nemen sinds woensdag de bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg tijdelijk voor hun rekening. Ze doen dit omdat de Belgische F-16's die de taak eigenlijk moeten uitvoeren, kampen met motorproblemen. De landen voeren deze zogenoemde Quick Reaction Alert-taak afwisselend uit.

De vliegtuigen die deze taak uitvoeren staan 24/7 klaar om binnen enkele minuten te kunnen opstijgen. Ze onderscheppen dan ongeïdentificeerde vliegtuigen of springen bij, bij een plotselinge noodsituatie in de lucht. In de afgelopen jaren hebben QRA-toestellen verschillende keren Russische bommenwerpers onderschept die het Nederlandse luchtverdedigingsgebied naderden.

Het incident met de Belgische F-16 vond plaats op 11 februari toen een toestel bij de start vanaf de vliegbasis Florennes motorproblemen ondervond. De vlieger kon weliswaar veilig landen, maar uit een onderzoek bleek dat alle F-16's in België voor ze weer mogen vliegen eerst gecontroleerd moeten worden. Onderzoek in ons land heeft uitgewezen dat het probleem zich niet voordoet bij Nederlandse F-16's.

Bron: Defensie. Foto: Adjudant Arnoud Schoor 

Marinedagen gaan dit jaar niet door

Nadat eerder al was besloten dat de Luchtmachtdagen dit jaar niet door kunnen gaan, is deze week bekend geworden dat ook de Marinedagen zijn afgelast. Reden is de coronacrisis. De Marinedagen zouden dit jaar in juli plaatsvinden in Den Helder.

Traditiegetrouw organiseren de krijgsmachtdelen open dagen. Hierbij wordt een basis of kazerne opengesteld voor publiek óf worden buiten de kazernes demonstraties verzorgd. Afgelopen jaar moest de landmacht al besluiten om de Landmachtdagen niet te laten doorgaan. Dit jaar is de situatie rond het virus nog steeds zodanig dat het niet verantwoord is open dagen te organiseren. Eerder was al bekend dat de luchtmacht afzag van de organisatie van de geplande Luchtmachtdagen op Gilze-Rijen. De volgende editie van de Marinedagen wordt volgend jaar gepland, uiteraard in Den Helder. 

Bron: Defensie

Nederlanders oefenen in Amerika

Mariniers van het 32nd Raiding Squadron uit Aruba oefenen de komende weken samen met hun Amerikaanse collega's van 2nd Reconnaissance Battalion, 2nd Marine Divison, in Camp Lejeune, North Carolina. Tijdens oefening Caribbean Urban Warrior 21 krijgen de mariniers uitdagende scenario's voorgeschoteld. Het is niet voor het eerst dat beide eenheden met elkaar oefenen.

De oefeningen zijn er op gericht om de samenwerking te versterken zodat de Nederlanders en Amerikanen - wanneer ze samen worden ingezet in een missie - zonder probleem zij aan zij kunnen opereren. Bij de bezoeken over en weer wordt ook gebruikgemaakt van de kenmerkende oefenfaciliteiten van beide landen. Zo was de Amerikaanse eenheid eind vorig jaar te gast op Aruba om met name te kunnen oefenen op de grens van land en water. In Camp Lejeune kunnen de Nederlanders zich bekwamen in oorlogvoering in verstedelijkt gebied en trainen met verschillende systemen en specialisten die niet in het Caribisch gebied aanwezig zijn. 

Om de oefeningen ondanks de coronacrisis veilig te laten verlopen, zijn verschillende maatregelen genomen. Zo zijn deelnemende militairen in quarantaine geweest en getest. De reis van het Caribisch gebied naar North Carolina maakten ze rechtstreeks met een charter volgens het zogenoemde  'bubble-to-bubble'-concept.

Bron: Saint Martin News Network. Foto: Corporal Corey A. Mathews, U.S. Marine Corps

Bevrijdingsdefilé Wageningen anders

Defensie levert voortaan nog maar eens in de vijf jaar detachementen van de krijgsmacht voor het bevrijdingsdefilé in Wageningen. Tot nu toe was dat jaarlijks.

De overige militaire ondersteuning blijft wel gewoon jaarlijks doorgaan, hierover is vorig jaar een overeenkomst gesloten met de Stichting Wageningen 45.

Defensie vindt het herdenken van de vrijheid belangrijk en verleent daarom ieder jaar medewerking aan tal van herdenkingsactiviteiten. Die inzet drukt echter zwaar op de operationele capaciteit van de krijgsmacht. Om die reden is het beleid enigszins aangepast: voortaan levert Defensie alleen die steun die alleen de krijgsmacht kan leveren.  

Overigens is er dit jaar geen defilé in Wageningen in verband met de coronacrisis. Het eerstvolgende defilé met detachementen van de krijgsmacht vindt in 2025 plaats.

Bron: Defensie