Tekst Jack Oosthoek
Foto Herman Zonderland, Louis Meulstee en stichting Onbekende Helden

Stichting Onbekende Helden helpt veteranen aan nieuwe toekomst

x
Foto boven: De stichting Onbekende Helden zet zich vooral in voor jonge veteranen. Foto Herman Zonderland.

Ondernemer Jasper Schoenmakers raakte tijdens zakelijke bezigheden in Amerika gecharmeerd van het veteranenbeleid in dat land. Zo was hij onder de indruk van veteranen die meewerkten aan een door hem opgezet project. Na een inventarisatie van het veteranenbeleid in de VS oordeelde hij dat de erkenning en waardering van oud-strijders in Nederland beter kan. Vanuit de maatschappij welteverstaan. In 2015 richt Schoenmakers de stichting Onbekende Helden op. 

Om de mogelijk prangende vraag maar direct te beantwoorden: de stichting Onbekende Helden wil geen concurrent van Defensie zijn. Alom waardering voor wat daar voor veteranen gebeurt. Nieuwe bruggen en straten worden soms naar hen vernoemd, er is een veteranenwet en elk jaar de (drukbezochte) Veteranendag in Den Haag. Samenwerken, dat wil de stichting die destijds mede werd opgericht door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht van dat moment, tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal Lex Oostendorp. Ook veteraan Fred Janssen was van de partij. “We zien een hoop verbeteringen in het veteranenbeleid van Defensie, maar er zijn nog veel stappen te maken. Wij helpen daarbij”, vertelt stichtingsvoorzitter Désirée Donkers volgens wie de samenwerking prettig verloopt. “Defensie neemt onze signalen serieus en staat open voor onze initiatieven.” 

Elk jaar weer is er massale belangstelling voor de Veteranendag in Den Haag.

‘Defensie neemt onze signalen serieus’

Businessplan

Een van de belangrijkste initiatieven van Onbekende Helden is om veteranen naar een nieuwe baan te begeleiden. Het gaat daarbij meestal om oud-militairen van 35 jaar en ouder met bijvoorbeeld een aflopend contract. De stichting haalt alles uit de kast. Een greep uit de mogelijkheden: individuele en job coaching, sollicitatietrainingen, bijeenkomsten over het opzetten van een bedrijf, hoe maak je een businessplan, hoe kom je binnen bij een potentiële klant?  

De workshops en begeleiding vinden plaats onder leiding van vrijwilligers, onder wie bestuursleden van de stichting. Zij verdienen hun brood in het bedrijfsleven en kennen het klappen van de zweep. Regelmatig lobbyen zij voor de belangen van de veteraan in onder meer ‘politiek Den Haag’. Ook externe deskundigen steken de helpende hand toe. “Soms kloppen bedrijven bij ons aan met de vraag of we iemand hebben voor een vacature, maar wij zijn geen werving- en selectiebureau. Nee, wij doen de eerste scan voor een bedrijf dat personeel zoekt. ‘Wij denken dat deze veteraan een geschikte kandidaat is voor uw vacature’. Daarna neemt het bedrijf de procedure over”, vertelt Désirée, werkzaam bij een adviesbureau voor mediabedrijven.

Workshop bij het Veteraneninstituut waarin veteranen begeleiding krijgen op weg naar de arbeidsmarkt.

‘Wij zijn geen werving- en selectiebureau’

Geen goed beeld

Hoewel alweer vijf jaar actief, geniet de stichting in het bedrijfsleven nog relatief weinig bekendheid. Waarschijnlijk het gevolg van onbekendheid met het begrip ‘veteraan’, vermoedt Désirée. “Mogelijk komt dat doordat in ons land niet elke familie die in de gelederen heeft, zoals in Amerika vaak voorkomt. Als wij een veteraan aandragen voor een vacature, dan gaan veel bedrijven ervan uit dat de persoon in kwestie gewond is of PTSS heeft. Veel ondernemingen hebben ook een niet helemaal goed beeld van wat Defensie inhoudt. Ze beseffen onvoldoende dat veel functies ook in de burgermaatschappij voorkomen. Denk aan een beveiliger, chauffeur of een verpleegkundige. Ook weten velen niet dat defensiepersoneel goed is opgeleid en een dito werkmentaliteit heeft. Wanneer we dat allemaal ter sprake brengen, wordt de houding ten opzichte van ‘de veteraan’ al snel positief. Steeds meer ondernemingen tonen zich enthousiast om er een in dienst te nemen.”

‘Veel ondernemingen hebben een niet helemaal goed beeld van wat Defensie inhoudt’

Goede stappen

Dat het werk van Onbekende Helden bij Defensie in goede aarde valt, blijkt wel uit de donatie onlangs van het steunfonds voor marinepersoneel, het Karel Doormanfonds. Bedoeld om veteranen nóg professioneler te begeleiden naar de arbeidsmarkt, precies ook wat de stichting wil. Het klinkt merkwaardig, maar over pakweg vijf jaar hoopt die overbodig te zijn, legt Désirée uit. ”Tegen die tijd moet de waardering voor en erkenning van veteranen ingebed zijn in onze maatschappij. Dat is althans ons ideaalbeeld. We maken goede stappen, maar we zijn er nog niet.”

Meer informatie op www.onbekendehelden.nl.

Tijdens een evenement geeft Jasper Schoenmakers, de toen nog niet demissionaire minister en staatssecretaris van Defensie, respectievelijk Ank Bijleveld en Barbara Visser, uitleg over de app van de stichting Onbekende Helden. Rechts: Désirée Donkers.

Over vijf jaar hoopt de stichting overbodig te zijn

Pilot

Onder het motto social return is Defensie na een uitgebreide lobby van Onbekende Helden een pilot gestart waarbij leveranciers van het ministerie worden aangemoedigd een veteraan in dienst te nemen. Dat moet vooral voordelig uitpakken voor hen die, door een in een missie opgelopen ‘beperking’, moeilijk aan de slag komen. “Bedrijven die Defensie als klant hebben kunnen c.q. moeten zich gaan onderscheiden door extra aandacht, mogelijkheden en arbeidsplaatsen voor veteranen op te nemen in hun aanbestedingsvoorstel”, aldus de stichting. 

Voordeelpas

De stichting Onbekende Helden geeft een voordeelpas voor veteranen uit. Op vertoon van deze pas krijgen ze daarmee voordeel en/of korting bij meer dan 550 bedrijven, waaronder Apple, zwembaden, musea, hotels, kappers, verzekeraars, slijterijen, reisbureaus fitnesscentra. Zie www.veteranenpasvoordeel.nl