Tekst ritmeester Jessica Bode
Foto Valerie Kuypers

School voor Vredesmissies de basis voor uitzendingen

Al het defensiepersoneel dat op uitzending gaat, moet eerst langs de School voor Vredesmissies (SVV) in het Veluwse Harskamp. Dit instituut op de Generaal Winkelmankazerne levert een wezenlijke bijdrage aan de missievoorbereiding van militairen en reservisten. De Defensiekrant stelde de commandant, luitenant-kolonel Piet van Sambeeck, 4 belangrijke vragen. 
 

Waarom moeten militairen en reservisten eerst bij jullie langs?

“We geven cursisten figuurlijk een rugzak mee, vol informatie over het land waar naartoe ze worden uitgezonden. Over geschiedenis en conflicten, etnische groepen en culturen, maar ook de eigen rechtspositie, omgangsvormen (do’s & don'ts) en ethische kwesties. Ze leren het missiegebied zo uitgebreid mogelijk kennen en gaan beter voorbereid op pad. We hebben eigen instructeurs, maar maken ook gebruik van gastdocenten. Bijvoorbeeld een militair jurist, die vertelt over het internationaal oorlogsrecht en mandaten.”

Een lesboek dat tijdens de Missiegerichte Opleiding (MGO) wordt gebruikt.

Kunt u iets meer vertellen over de opleiding?

“De zogenoemde Missiegerichte Opleiding (MGO) volg je gemiddeld 3 maanden voorafgaand aan vertrek. Het is een opleiding voor alle rangen, van alle krijgsmachtdelen. Zo’n 200 klassen per jaar, met ieder gemiddeld 15 deelnemers. Vrijwel iedere militair met een loopbaan bij de krijgsmacht is hier weleens geweest.

Ga je naar het Midden-Oosten, dan volg je de MGO specifiek voor dit gebied en je missie. Ga je 2 keer in 5 jaar naar hetzelfde gebied? Dan krijg je de cursus ook 2 keer, want er kan in de tussentijd veel veranderen. We bieden ook continu maatwerk, omdat de luchtmacht in Jordanië mogelijk andere informatie nodig heeft dan de landmacht in Irak.”

Voor hoeveel missiegebieden is er zo’n opleiding? 

“Er zijn momenteel ruim 30 missiegebieden waar de SVV trainingen voor aanbiedt. De informatie uit die gebieden moet up-to-date worden gehouden. We beschikken hiervoor onder meer over een eigen Bureau Inlichtingen en we gebruiken kennis en ervaring van instructeurs en (oud-)deelnemers. Daarnaast leggen we zelf werkbezoeken af om te controleren of het beeldmateriaal en de informatie nog klopt.”

Een MGO bestaat uit meerdere lessen, zoals geschiedenis en conflicten, etnische groepen en culturen, maar ook de eigen rechtspositie en interculturele communicatie.

Doet de SVV nog meer?

“Jazeker. We zijn als een van de weinige landen gecertificeerd om speciale VN-cursussen te geven. Bijvoorbeeld voor (militaire) adviseurs, waarnemers en zogenoemde liaisons, die naar een VN-missie gaan zoals in Mali. Zij leren bij ons inhoudelijk meer over de VN, maar ook onderhandelingstechnieken. Er melden zich jaarlijks circa 40 kandidaten. Omdat niet ieder land dit aanbiedt, komt het gros uit het buitenland. 

Daarnaast bereiden we de Landelijke Eenheid van de politie voor op missies en verzorgen we voor burgerpersoneel veiligheid- en weerbaarheidstrainingen. Deze zogenoemde Hostile Environment Awareness Training (HEAT) is bijvoorbeeld voor medewerkers van Buitenlandse Zaken of de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ze reizen soms voor enkele dagen tot weken af naar een missiegebied. Dan is het wel verstandig dat ze goed geïnformeerd op pad gaan.”

Vrijwel iedere militair met een loopbaan bij de krijgsmacht is weleens bij de School voor Vredesmissies geweest.

Cyber

De School voor Vredesmissies schenkt de laatste tijd steeds meer aandacht aan cyber. Luitenant-kolonel Van Sambeeck: “Als je niet oppast komt gevoelige, persoonlijke informatie in handen van mensen waarvan je dat niet wilt. Of hebben ze ineens toegang tot allerlei gegevens over familie in Nederland.”