03

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 02

‘Gewapend’ de studie door

Tekst Bianca Brasser
Foto Korporaal Jasper Verolme

Defensiementoren delen kennis

Alsof ze elkaar al jaren kennen, kletsen ze er op los. Er is veel te vertellen, te lachen en om over na te denken. Toch waren Maya Poeran en Els Brands tot een half jaar geleden volkomen vreemden van elkaar. De stichting Giving Back koppelde de studente met Surinaamse roots aan de defensiemedewerkster. Doel: Maya de bagage meegeven die nodig kan zijn om te worden wie zij wil, ongeacht haar achtergrond.

Een wereld vol contacten, kansen en successen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om multiculturele studenten een duwtje in de rug te geven, koppelt Giving Back hen aan een mentor uit het bedrijfsleven. Een rolmodel dat 2 jaar lang inspireert en motiveert. Sinds oktober vorig jaar steunt Defensie, als eerste overheidsinstantie, deze stichting. 22 Defensiemedewerkers zijn nu mentor. 

De wereld in

“Ervaringsrijk”, zegt Poeran als haar gevraagd wordt naar de sterke kant van haar mentor Brands. “Ik ben de eerste in mijn gezin die studeert. Mijn ouders steunen mij, maar zij hebben geen studententijd meegemaakt. We kunnen geen ervaringen uitwisselen. En zij kunnen mij ook niet helpen met een netwerk. Je hebt soms iemand nodig om de professionele wereld in te komen. Diegene had ik niet, maar nu heb ik Els.”

Els Brands werkt in Den Haag voor Defensie. Ze is hoofd van het cluster Defensie en Internationale Samenwerking bij de Koninklijke Marechaussee.

Brands werkt bijna 20 jaar bij Defensie, ze heeft altijd internationale beleidsfuncties gehad en 3 jaar in Brussel gezeten. Op dit moment is ze hoofd van het cluster Defensie en Internationale Samenwerking bij de Koninklijke Marechaussee. Poeran is eerstejaars student international studies en nog zoekende wat ze hiermee wil en kan. “De stichting heeft echt gekeken naar wie bij wie past”, zegt Brands. “Wie heeft de kennis en vooral ook kennissen om iemand te helpen?”

Suriname

Om de paar weken spreken de twee met elkaar af. “Meestal in een cafeetje”, zegt Poeran. “We sparren veel over schoolkeuzes. Zoals mijn plan om misschien stage te lopen in Zuid-Amerika.” Els vult aan: “Ik heb veel gereisd in die regio. En kan Maya dus vertellen wat daar interessant zou kunnen zijn voor haar. Maar we wegen ook samen de voor- en nadelen tegen elkaar af.”

Maya Poeran is eerstejaars student international studies. Ze is hindoe en heeft Surinaamse roots.

Ook dankt Poeran naar eigen zeggen een stukje zelfvertrouwen aan Brands. “Toen ik mijn essay voor mijn klas moest presenteren, was ik heel bang om fouten te maken. Maar Els stelde mij gerust. ‘Het gaat om je boodschap, niet om de foutjes die je misschien maakt’, dat soort dingen zegt Els. En het helpt.”

Defensie

Naast de afspraakjes met koffie en thee, nam Poeran een kijkje op de werkvloer van Brands in Den Haag. “Defensie is zo’n brede organisatie”, zegt Poeran. “Ik wist bijvoorbeeld niet dat er zoveel burgers werken of dat de baan van Els bestond. Els laat mij mogelijkheden zien waarvan ik niet wist dat ze er waren.”

Match

Een goede match dus? Een volmondig en tevreden ‘ja’ klinkt uit beide monden. “Ook voor mij”, zegt Brands. “Ik vind het leuk mijn ervaring te delen en met Maya na te denken over opties. Maar ik leer ook van haar. In december vertelde ze over het lichtjesfeest dat zij met haar familie viert. Ze leert mij over haar geloof, Hindoeïsme, en over Suriname. Binnenkort ga ik kennis maken met haar moeder.”

De samenwerking met Giving Back is volgens Brands ook goed voor Defensie. “Een divers team is sterk. Op diversiteit kan Defensie nog scoren. Deze studenten met verschillende culturele achtergronden gaan misschien wel voor Defensie werken. En als zij enthousiast zijn, worden jongeren in hun netwerk dat misschien ook wel.”