Tekst Bianca Brasser
Foto Mediacentrum Defensie

Future Force Conference 2017 bundelt krachten

Veiligheid en stabiliteit, het zijn 2 woorden die veel klinken binnen Defensie. Maar militair optreden alleen is vaak niet genoeg om een duurzame veilige omgeving te creëren. Daarom organiseert Defensie The Future Force Conference (FFC). Organisaties van over de hele wereld komen hier bij elkaar om te praten over die 2 complexe woorden. Dat gebeurt op 9 en 10 februari 2017 in Den Haag.

‘From partnerships to ecosystems: combining our efforts for a more secure world’, luidt het thema volgend jaar. De FFC focust zich op ‘ecosystemen’ van verschillende partners die bijdragen aan een veiliger wereld. En het gaat dan niet alleen om kennisuitwisseling en samenwerking tussen Defensie en traditionele partners. Maar juist ook met experts met wie nu niet of weinig wordt samengewerkt. Organisaties en bedrijven waaraan in eerste instantie misschien niet direct wordt gedacht als het gaat om bevordering van veiligheid en stabiliteit. 

Tjipke Bergsma (War Child): Jongeren

Er leven momenteel meer kinderen op de wereld dan ooit tevoren en 90% leeft in minder ontwikkelde landen

Zo is War Child één van genodigden op de FFC. Er leven volgens dit wereldwijd opererende netwerk op dit moment meer kinderen en jongeren in de wereld dan ooit te voren. 9 van de 10 leven in minder ontwikkelde landen. “Deze jongeren worden vaak gezien als een oorzaak van conflicten en spanningen”, zegt CEO Tjipke Bergsma die namens  War Child te horen is op de conferentie. “Wij willen tijdens de conferentie focussen op deze jongeren.  Ze zouden namelijk ook gezien kunnen worden als een kans op vrede en sociale cohesie.”

Kitty van der Heijden (WRI): Milieu

Kitty van der Heijden van het WRI legt uit dat schaarste van bronnen en klimaatverandering steeds meer worden erkend als gevaar voor de veiligheid.

Een van de andere partners is het World Resources Institute (WRI), een organisatie die zich inzet voor onderzoek om een duurzame toekomst te stimuleren. “Schaarste van natuurlijke bronnen en klimaatverandering worden nu steeds meer erkend als gevaar voor veiligheid”, aldus Kitty van der Heijden van het instituut. “De effecten van klimaatverandering - zoals extreme weersverschijnselen en rampen, de toenemende schaarste van drinkwater en onzekerheid over voedsel - zorgen voor economische kwetsbaarheid en verergeren spanningen binnen en tussen landen.” WRI ziet de conferentie naar eigen zeggen als een mooie gelegenheid om hier aandacht voor te vragen. “Een kans om ervoor te zorgen dat militaire leiders de risico’s die voortkomen uit aantasting van het milieu herkennen en begrijpen. We kunnen data, analyses en scenarioplanning uitwisselen en zoeken naar een gezamenlijke oplossing.”

Samenwerking binnen en buiten Defensie is dagelijkse kost en verdient dus alle aandacht.

Anne Bakker (Instituut Clingendael): Grensveiligheid

Volgens Clingendael-vertegenwoordiger Anne Bakker is de veiligheid binnen en buiten Europa steeds meer met elkaar verweven.

Instituut Clingendael zal tijdens de FFC focussen op grensveiligheid. “De veiligheid binnen en buiten Europa, waarbij onze grenzen de scheidslijn vormen, raakt steeds meer met elkaar verweven. De FFC brengt experts samen met een grote verscheidenheid aan achtergronden. Juist bij grensveiligheid is dit belangrijk. Want hoewel interne en externe veiligheid dus steeds meer met elkaar verweven raakt, zijn actoren en beleid op deze terreinen nog vaak gescheiden.”

Bundelen van krachten

Daarnaast zullen nog veel andere bedrijven en organisaties hun kijk op veiligheid delen, waaronder The Hague Institute for Global Justice, Accenture, Capgemini, Deloitte, het Nationaal Cyber Security Centrum en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Allemaal met dezelfde gedachte: ‘Het bundelen van krachten en kennis is de enige manier om verandering tot stand te brengen.’