Requiemviering voor overleden Defensiepersoneel

Alle overleden militairen en burgers van de krijgsmacht werden op 5 november plechtig herdacht in de Sint Odulphuskerk in Best. Hier werd door nabestaanden en militaire autoriteiten erkenning, waardering en respect tot uitdrukking gebracht voor de overleden personeelsleden. Het thema van de viering was ‘Ons vaderland is in de hemel’. De commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Harry van den Brink en de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Bart Hoitink legden samen een krans uit eerbetoon aan allen die zijn overleden. Het Nationaal Katholiek Thuisfront – dat deze herdenking jaarlijks samen met de Dienst RKGV bij Defensie organiseert – vindt de viering essentieel omdat troost wordt geboden aan hen die een dierbare moeten missen. 

Operationeel vliegeren

Windenergie opwekken met behulp van grote vliegers, en daarmee geld en brandstof besparen. Dit idee van Kitepower won de Defensie Innovatiecompetitie 2016, waarvan het thema ‘Energie voor operationeel optreden’ was. De jury beloonde de vliegeraars omdat het idee milieuvriendelijk is en snel en eenvoudig toepasbaar in een operationele omgeving. Het bedrijf krijgt €200.000 om de ingeving verder uit te werken. Met de landelijke innovatiewedstrijd daagt Defensie start-ups en het MKB uit om met nieuwe ideeën te komen die oplossingen kunnen bieden voor Defensievraagstukken. 

Nederlandse oorlogsgraven in Javazee verdwenen

Door onbekende oorzaak lijken 3 Nederlandse oorlogsgraven voor de kust van Indonesië van de zeebodem verdwenen. De marineschepen vergingen tijdens de Slag in de Javazee op 27 februari 1942. Daarbij vonden meer dan 1000 Nederlandse en Indisch-Nederlandse militairen een zeemansgraf. Onder hen schout-bij-nacht Karel Doorman. Een internationaal duikteam – bezig met een expeditie met het oog op de 75e herdenking van de Slag in de Javazee volgend jaar – constateerde onlangs de verdwijning. De Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java lijken geheel vermist. Van Hr. Ms. Kortenaer ontbreekt een groot deel. Onderzoek moet uitwijzen wat er met de schepen is gebeurd.

Historische hap

Om de saamhorigheid en kameraadschap binnen het Regiment Huzaren van Boreel verder te versterken kwam adjudant b.d. Breukelman met een smakelijk idee. Voor de regimentsverjaardag organiseerde hij naast het traditionele Diner de Corps voor officieren en onderofficieren ook een maaltijd voor korporaals, huzaren, manschappen en oudgedienden. Hiervoor verzamelden zich onlangs op de Bernhardkazerne in Amersfoort 150 man. Het was de eerste keer sinds de oprichting van het regiment in 1813 dat een happening als deze plaatsvond. 

Reservistenmagneet van het jaar

Een werknemer uitlenen aan een andere organisatie verdient erkenning. Helemaal als dat bedrijf de ervaringen van reservisten ten volle benut. Daarom werd Strukton Worksphere uitgeroepen tot Reservistenwerkgever 2016. Strukton Worksphere spande de kroon omdat het actief bezig is om reservisten in de bedrijfsvoering te krijgen en te ondersteunen. Een eervolle vermelding ging naar Wensink Automotive en Kadaster. De werkgevers waren met 22 andere bedrijven en organisaties genomineerd door hun eigen personeel. Defensie wil de banden met werkgevers versterken, nationaal en regionaal. Komend jaar richt Defensie daarom 3 regionale Employability Centra op, die voor maatwerk kunnen zorgen. Denk aan loopbaanpaden voor de reservist die aansluiten bij zowel de werkgever als Defensie.