Tekst kapitein Jaap Wolting
Foto sergeant-majoor Gerben van Es | video: sergeant-majoor Arnoud Schoor

Nederlandse Special Operation Forces nodig voor robuuste opleiding

Al vloeit er nog zoveel bloed in de ‘cradle of civilization’, Task Force 631 zwoegt tijdens operatie Inherent Resolve op een plek in Bagdad waar de vijand mijlenver uit de buurt blijft. Eenheden van het Korps Commandotroepen en de Maritime Special Operations Forces leiden er in multinationaal coalitieverband Iraakse commando’s en instructeurs op. De Defensiekrant sprak naast Task Force 631 ook met enkele counterparts.

De coalitie (VS, Spanje, Italië, Frankrijk, Canada, Zweden, Australië, België en Nederland) leidt met behulp van diverse trainingen rekruten en instructeurs op voor de strijd tegen ISIS. Nederland is bij de commando- en instructeurscursus ‘lead nation’. Task Force 631 heeft in de Iraakse hitte onder meer de verantwoordelijkheid over het coördineren van schietbanen en het terugkoppelen van resultaten. Daarnaast ondersteunen de Nederlanders de medische en selectiecursus, de Operator Trainer Course en de cursus Hostage Release Team (HRT) Induction Course. Ook bij de refit en de operationele sniper- en HRT-training heeft ‘631’ een ondersteunende rol. Bovengenoemde ‘refit’ is in het leven geroepen om de skills en drills bij te spijkeren van commando’s die terugkeren van het front.
Met behulp van Mi-17 transporthelikopters van het 15e Squadron ‘The Night Wolves’ traint het 4e Iraakse commandopeloton van de Counter Terrorism Services Academy in- en uitstijgen tijdens helikopteroperaties. Na de grondtraining vliegen de cursisten aan het eind van de ochtend daadwerkelijk een aantal rondjes in de ‘Black Beauty’. Het stemt pelotonscommandant majoor Kudaer (links op de foto) tevreden: “Dankzij deze oefening groeit het vertrouwen van mijn studenten en kunnen ze in de toekomst goed getraind de lucht in. Ze weten nu wat de juiste procedures zijn, hoe ze moeten gaan zitten en hoe ze in zo’n kist hun wapen moeten vasthouden.”
Close Quarter Battle (te vergelijken met wat we in Nederland ‘Optreden Verstedelijkt Gebied’ noemen, red.) is een onderdeel van de commandocursus dat de Irakezen als zeer waardevol ervaren. Hier geeft een Iraakse instructeur – getraind door Task Force 631 – uitleg over hoe op te treden in een schiethuis. Nadat zijn cursisten het pand hebben verkend, verlaten ze het object, plaatsen ze hun met scherpe munitie gevulde magazijnen en vallen nogmaals binnen. Korporaal der eerste klasse Erwin plaatst zijn oordoppen en schreeuwt: “Ik houd toezicht en evalueer achteraf de les met de instructeur. Maar ik zie nu al dat ze hier echt heel goed in zijn. Het gaat gesmeerd! Wij zijn trouwens echt jaloers op dit schiethuis en trainen er zelf ook als we tijd hebben.”
Een van de vele muurschilderingen die te vinden zijn rondom het kampement van waaruit de coalitie opereert. België is een van de landen waarmee Nederland in Bagdad nauw samenwerkt. In een krappe bunker (het alarm is net afgegaan, red.) vertelt de Belgische militair Kris: “Onze beiden staven werken hier in 1 ruimte en we slapen allemaal in dezelfde ‘straat’. En als je naar de cursussen kijkt, zie je dat wij er enkele draaien met Nederlandse ondersteuning en vice versa. Dat gaat gemakkelijk, omdat wij dezelfde taal en cultuur hebben. En omdat de landen naast elkaar liggen, kunnen wij soms iets meesturen met een Nederlands vliegtuig of omgekeerd. Wij zijn allebei spelers op het internationale Special Operations Forces-vlak, echter beperkt in aantal. Als wij iets geloofwaardigs op poten willen zetten, moeten we wel samenwerken.”
Instructeur sergeant-majoor Qaisar, rechts in beeld: “De cursus waarin ik les krijg van Task Force 631 is in vele opzichten nuttig. Ten eerste word ik fysiek geprikkeld waardoor ik een nog betere conditie ontwikkel. Daarnaast vind ik de lessen in Close Quarter Battle enorm interessant. Ik doe zaken nu totaal anders dan vroeger. Toen rende ik een gebouw in zonder te checken. Nu opereer ik behoedzamer en let ik beter op explosieven en de positie van de rest van mijn peloton. Dit is uitstekend te gebruiken in de strijd tegen ISIS. Naast praktijkinstructies geven de Nederlanders me handvatten voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van mijn lessen. Alle informatie die ik kan krijgen, wil ik hebben. Ik wil dat ze me ook uitleggen hoe we een bomauto kunnen verslepen zonder gevaar voor eigen troepen. Daar hebben we tijdens recente gevechten veel mee te maken. Hopelijk leert de coalitie me dat in de toekomst nog.”
Tijdens de oefenscenario’s maakt de coalitie veelvuldig gebruik van improvised explosive devices. ISIS gebruikt ze namelijk ook veelvuldig. De bom op de foto wordt weggelegd op het pad naar een buitenhuis – inclusief zwembad – op het terrein van Al Radwaniyah Presidential Complex. Vroeger was het een luxueuze locatie inclusief vijvers, dierentuin en pompeuze paleizen waar Saddam Hoessein bijkwam van de dagelijkse beslommeringen. Nu leidt operatie Inherent Resolve er commando’s en instructeurs op. Korporaal Hans: “Perfecte plek. Alles wat we de commando’s bijbrengen, kunnen we hier in de praktijk uitvoeren. Vooral het inpandige werk en het zuiveren van gebouwen.”
Generaal-majoor Falah, commandant van de Counter Terrorism Services Academy: “De samenwerking met de coalitie, en in het bijzonder de Nederlanders, helpt ons enorm. Iedereen ziet het gewin voor de Iraakse bevolking en de maatschappij. Je hoort het zelfs in de media. Waar ik de meeste waarde aan hecht? Alle onderdelen zijn essentieel. Ik ben blij te zien dat Task Force 631 gefocust is op de commandocursus. Daarnaast ben ik getuige geweest van de moeite die de Nederlanders hebben gestoken in het bouwen van 9 klaslokalen voor de medische cursus. Dat wordt bijzonder gewaardeerd. Het is ook mooi om te zien dat jullie met ons meedenken als het gaat om aanpassen van trainingen. Want als de situatie op het strijdtoneel wijzigt, moeten wij flexibel zijn en meegaan met die ontwikkelingen. Mede dankzij de inbreng van Task Force 631 zien we dat onze trainingen hun vruchten afwerpen en we militairen afleveren die klaar zijn voor de strijd.”