Tekst Jack Oosthoek

Vanaf eind deze maand helpt een Nederlands Border Security Team (BST) met daarin personeel van Defensie om de zuidgrens van Griekenland te bewaken. Dat gebeurt op het eiland Chios. 5 vragen over het BST.

Wat is een Border Security Team?

Het Border Security Team is een Nederlands initiatief dat is aangeboden aan Frontex, het Europees Agentschap voor de bewaking van de buitengrenzen. Door verschillende specialismen te bundelen, kan het BST de grensbewaking versterken op plaatsen waar dat nodig is. In dit geval in Griekenland.

Wat doet zo’n team?

Het voert onder meer grenscontroles op zee en op land uit en brengt migratiestromen en signalen van mensensmokkel in kaart. Ook bemant het BST-personeel een hotspot. Dit is een aanmeldcentrum dat migranten registreert, screent en identificeert. 

Waarom gaat een Nederlands BST naar Chios?

Zoals iedereen weet, komen via de zuidgrens van Griekenland grote aantallen migranten Europa binnen. Daarom hebben de Grieken extra grensbewakers en bemanning voor de hotspots gevraagd. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid & Justitie: “De Griekse buitengrens is ook onze buitengrens. Die moet beter worden bewaakt en daar dragen wij actief aan bij.” 

Waaruit bestaat de Defensiebijdrage aan het Border Security Team?

Uit personeel van de Koninklijke Marechaussee, FRISC’s met bemanning (snelle boten) van het Commando Zeestrijdkrachten en voertuigen met chauffeurs van het Commando DienstenCentra. Verder zitten er medewerkers van de Zeehavenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in. In totaal circa 45 man. Zo nodig kan het BST worden uitgebreid. Sinds 4 januari bereiden kwartiermakers van Defensie op Chios de komst van het team voor. Ze leggen onder meer contacten, regelen vervoer en slaapplekken en richten een Nederlands stafbureau in.

x

Tot wanneer blijft de Nederlandse ploeg op Chios?

Zoals het er nu uitziet tot eind juni. 

x