Defensie krijgt volgend jaar ruim 8,2 miljard euro. Dit bedrag wordt verdeeld over de 6 krijgsmachtdelen. Hieronder een overzicht per onderdeel met de opvallendste wijzigingen en ontwikkelingen.

Infographic Verdeling uitgaven 2016

Koninklijke Marine (KM)

Budget: 689.550.000 euro

 • Onderdelenvoorraden aanvullen om de basisgereedheid te versterken.
 • Meer trainers om opleidingen kwalitatief te versterken en op tijd te kunnen aanbieden aan operationele eenheden.
 • Modernisering SMART-L radar aan boord van de LC-fregatten voor de detectie van ballistische raketten.
 • Aanschaffen torpedo’s voor de onderzeeboten en geleide raketten voor de LC-fregatten.
 • Inzet van Vessel Protection Detachments (VPD) wordt in 2016 geschat op 50 tot 75 teams.
 • Het logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip Zr. Ms. Karel Doorman moet in 2016 volledig inzetbaar zijn.
 • Het aantal mariniers ten behoeve van de Dienst Speciale Interventies (DSI) wordt uitgebreid. Deze speciale eenheid is zeer goed getraind en wordt ingezet om bijvoorbeeld gijzelingen te beëindigen.

Koninklijke Landmacht (KL)

Budget: 1.137.980.000 euro

 • Onderdelenvoorraden aanvullen om de basisgereedheid van de 18.500 militairen te versterken.
 • Meer trainers en opleidingsmogelijkheden voor operationele eenheden.
 • Extra mensen en middelen voor het Defensie Cyber Commando (DCC).
 • Aanschaf precision guided munition voor de pantserhouwitser.
 • Weer op peil brengen van de inzetbaarheid van het Patriot luchtafweersysteem. Door de intensieve, inmiddels beëindigde, missie om bondgenoot Turkije te beschermen tegen luchtaanvallen vanuit Syrië is er achterstallig onderhoud.
 • Intensivering van de samenwerking met Duitsland op het gebied van tankoptreden.

Koninklijke Luchtmacht (KLu)

Budget: 633.799.000 euro

 • Onderdelenvoorraden aanvullen om de basisgereedheid te versterken.
 • Meer trainers en opleidingsmogelijkheden voor operationele eenheden.
 • In 2016 eerste aanbetaling voor 8 F-35-gevechtsvliegtuigen die in 2019 worden geleverd.
 • Aanvang vervanging, modernisering en uitbreiding van vloot Chinook-helikopters.
 • De vertraagde invoering van de NH-90-helikopter wordt opgevangen door extra Cougar-transporthelikopters te behouden.

Koninklijke Marechaussee (KMar)

Budget: 319.517.000 euro

 • De KMar krijgt 6 extra pelotons, ongeveer 400 man, voor de hoog risicobeveiliging van kwetsbare objecten, zoals overheidsgebouwen en religieuze instellingen.
 • Uitbreiding voor de bestrijding van de toegenomen terreurdreiging.
 • De kosten van deze maatregelen worden deels betaald door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Budget: 743.894.000 euro

 • DMO verwerft modern, robuust en hoogwaardig materieel. Zo wordt begonnen met de vervanging, modernisering en uitbreiding van de vloot Chinook-helikopters.
 • De munitievoorraden worden vergroot voor de opleiding en training van de operationele commando's.
 • DMO zorgt ook voor de beschikbaarstelling van onder andere ICT-middelen, brandstof en kleding.

Commando DienstenCentra (CDC)

Budget: 1.040.571.000 euro

 • Het CDC zorgt voor de ondersteuning van de krijgsmacht. Denk aan vastgoed en gezondheidszorg, opleidingen en transport en aan catering.
 • De capaciteit van het operationeel transport wordt vergroot. Dit komt direct ten goede aan de inzetbaarheid. Ook de planningscapaciteit van operationeel transport wordt vergroot.
 • De 2e-lijns gezondheidszorg (specialistische zorg) wordt versterkt.
 • Bestaande onbalans in vastgoed wordt verkleind.
 • De Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) wordt versterkt.