De vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten en Afrika, de opmars van terreurorganisatie ISIS en de toegenomen agressiviteit van Rusland aan de NAVO-grenzen hebben het speelveld van het bondgenootschap drastisch veranderd. Defensie moet zich aanpassen, daarover is geen twijfel mogelijk.

Het kabinet gaat de verantwoordelijkheid hiervoor niet uit de weg en treft maatregelen om de krijgsmacht te versterken. Maar, terwijl Nederland zich langzaam maar zeker ontworstelt aan de economische malaise van de afgelopen jaren, zijn de gevolgen van eerdere bezuinigingsrondes voor Defensie nog goed merkbaar.

Extra geld en keuzes maken

Na jaren van bezuinigingen zijn alle pijlen gericht op versterking van de krijgsmacht. Hiervoor krijgt Defensie voor de vierde keer op rij extra geld in de Rijksbegroting. In februari heeft het kabinet al laten weten welke maatregelen het treft in het kader van terrorismebestrijding. Hiermee is in 2016 in totaal 56 miljoen euro gemoeid. Daarnaast gaat het in 2016 om een bedrag van 220 miljoen oplopend naar 345 miljoen in 2020. Voor internationale missies wordt structureel 60 miljoen extra opzij gezet.

In totaal is voor Defensie in 2016 een bedrag van 8,2 miljard euro begroot. Dit geld is bedoeld voor een effectieve krijgsmacht die zowel nationaal als buiten de grenzen daadkrachtig kan optreden, in samenwerking met de bondgenoten van de NAVO en EU. Hiervoor heeft Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert enkele hoofddoelen opgesteld.

Voorbeelden

Wat zijn nieuwe ontwikkelingen bij deze speerpunten? Hieronder enkele voorbeelden:

 • De Koninklijke Marechaussee krijgt 6 pelotons om kwetsbare objecten te beschermen tegen aanslagen.
 • De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kan meer mensen werven om informatie te analyseren en terroristen vóór te zijn.
 • Nederland en Duitsland gaan nauw samenwerken op het vlak van tanks. 43 Gemechaniseerde Brigade wordt geïntegreerd in een Duitse pantserdivisie. Ook voegt Nederland de laatste 16 Leopard 2A6 pantsers aan deze eenheid toe. Hierdoor beschikken Nederland en Duitsland gezamenlijk over een gemechaniseerde brigade, gaat kennis niet verloren en kan Nederland een efficiëntere bijdrage leveren aan de NAVO.
 • Samen met partnerlanden wordt gekeken of er samenwerking mogelijk is bij de vervanging van onderzeeboten.
 • Voorraden munitie en reserveonderdelen worden verhoogd. In het bijzonder geweermunitie, maar ook munitie voor precisiewapens en geleide raketten.
 • Meer trainers om de kwaliteit van opleidingen te verbeteren en die tijdig aan te kunnen bieden.
 • Aanbetaling voor 8 F-35 toestellen .
 • Modernisering van de SMART-L radars aan boord van de LC-fregatten.

Maar er is niet genoeg geld om álles te doen. Met het oog op de beschikbare budgetten moeten de plannen aansluiten bij de beschikbare middelen. Zo is de aanschaf van het onbemande vliegtuig MALE UAV voorlopig vertraagd.

verkijken

Investeren in personeel

Militairen en burgermedewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de defensieorganisatie. Daarom wordt geïnvesteerd in het personeel. Met de meerderheid van de vakcentrales is een voorlopige overeenkomst gesloten over loonsverhoging. Hierin staat dat alle Defensiemedewerkers een structurele loonsverhoging krijgen die oploopt tot 5,05 procent. Verder krijgen zij eenmalig 500 euro bruto.

De inzet van reservisten zorgt voor een flexibele organisatie. Daarom onderzoekt Defensie in 2016 op welke manieren de reservisten nog meer kunnen worden ingezet. Het doel is de werkdruk van het overige personeel, bijvoorbeeld door uitzendingen, te verlichten.

Financiële huishouding

Het kabinet trekt honderden miljoenen euro’s uit om de krijgsmacht te versterken. Het gaat om een bedrag van 220 miljoen in 2016 oplopend naar 345 miljoen in 2020.

In totaal is voor Defensie voor volgend jaar een precies bedrag van 8.233.930.000 euro begroot (meer dan 8,2 miljard).

Per krijgsmachtonderdeel komt dit neer op:

 • Marine: 689.550.000 euro.
 • Landmacht: 1.137.980.000 euro.
 • Luchtmacht: 633.799.000 euro.
 • Marechaussee: 319.517.000 euro.
 • Commando DienstenCentra: 1.040.571.000 euro.
 • Defensie Materieel Organisatie: 743.894.000 euro.

Het restbedrag is bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties zoals Resolute Support in Afghanistan en de strijd tegen ISIS in Irak. Verder gaat er geld naar geheime uitgaven en algemene zaken. De begroting voor het zogeheten centraal apparaat bedraagt bijna 1,6 miljard. Hierbij gaat het onder meer om de pensioenen van alle oud-Defensiemedewerkers.