Tekst Ingmar Kooman
Foto John van Helvert

‘Eén team, één taak begint hier’

Mijn missie, ons belang

Na zijn dienstplicht was René van Gulik (40) nog lang niet klaar met Defensie. Als eerste luitenant draagt hij samen met zijn collega-instructeurs zijn enthousiasme voor het ‘vak militair’ uit. Op de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) in Woensdrecht transformeren ze ‘spijkerbroeken’ tot luchtmachtmilitair. René ziet erop toe dat leerlingen de mentale en fysieke bagage krijgen die ze nodig hebben voor de start van hun militaire carrière. “Ik zie die jongens en meiden groeien: fysiek, maar vooral mentaal.”

“Bewaking, dat is mijn stiel. Objectbeveiliging is echt een vak en ik zat daar al tijdens mijn diensttijd helemaal in mijn element. Met een klein clubje draag je de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een locatie en al je collega’s. Bijvoorbeeld op vliegbasis Volkel, maar ook in de missiegebieden.

Ik ben uitgezonden naar Bosnië, Kirgizië, Kabul en Koeweit. Situaties uit die tijd gebruik ik nu in mijn lessen op de KMSL. Stel, je collega’s raken met de auto van de weg en rijden zo een mijnenveld in. Dat heb ik meegemaakt in Bosnië. Collega’s gewond in een voertuig, maar jij moet er heel voorzicht mijnen prikkend naartoe. Ja, zoiets geeft wel een extra dimensie aan een les munitiebewustzijn.

Op de KMSL verzorgen we de opleiding van onderofficieren. Jongens en meiden leiden we op tot vakmensen, instructeurs en leiders: de ruggegraat van de Koninklijke Luchtmacht. Denk daarbij niet aan de drill instructor-scènes uit Full Metal Jacket. Als vakcoördinator ben ik verantwoordelijk voor het afleveren van basismilitairen, geen commando’s, mariniers of specialisten. Iedere luchtmachtmilitair moet voldoen aan de basiseisen, daaraan doen we geen concessies. Maar elke luchtmachter is een vakman: een beveiliger, een logistiekeling, een militair verpleegkundige.

Ik krijg leerlingen binnen vanuit de beroepspraktijk en de VMBO-opleiding Veiligheid en Vakmanschap. Dat zijn echt werelden van verschil. Je hebt doeners, echte praktijkmensen. Sommigen zijn meer analytisch onderlegd, maken zich de theorie snel eigen. Anderen hebben potentieel als leidinggevenden. We stimuleren ze elkaar te helpen gedurende de opleiding.

De elementaire militair vorming is breed, zowel fysiek als mentaal. De basis is vrij directief. Veilig met een wapen leren omgaan, kun je niet ‘sociaal’ oplossen. Maar ik ben vooral een mensenmens. Als je een timide persoon met wat extra verantwoordelijkheid voor een groep helemaal ziet opbloeien, is dat leuk.

Vooral is het mooi om te zien hoe cursisten vanuit verschillende ‘werelden’ soms samensmelten tot 1 hechte groep. Ze staan er dan echt voor elkaar, tot en met de laatste dag. Belangrijk, want op uitzending ben je immers ook op elkaar aangewezen. Eén team, één taak? Dat begint hier. Zo leggen we de basis voor de luchtmacht van de toekomst.”

x